6
Ɨ́ tɨ arahuaꞌapuáca jɨ́n áꞌavijtiꞌihuacaꞌa
Netɨ́ꞌɨj ni raaseíj tɨ aꞌɨ́ɨn Cáneꞌa seɨ́j antínaꞌacacaꞌa ɨ́ tɨ jɨ́n áꞌavijtiꞌihuacaꞌa ɨ́ yuꞌuxari. Jɨ́meꞌen puꞌu ayén huarɨ́j, aj nu ni ráanamuajriꞌi seɨ́j tɨ huáꞌa jetze ajtémeꞌecan ɨ́ mej ruuri, ɨ́ mej majta muáacua. Ayee pu caꞌanín jɨ́n tiuꞌutaxájtacaꞌa. Cu xɨee mej cuj huatéjniuuni. Ayen tɨjɨ́n:
―Iiyaꞌa jíi.
Neajtahuaꞌa nu atáneerecaꞌa tɨ puaꞌa á aꞌutéjvee aꞌɨ́jna ɨ́ cahuaayuꞌu ɨ́ tɨ cuaínaraꞌa. Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ avéꞌeca, aꞌɨ́ɨ pu túꞌunamɨꞌɨ huitéchueecaꞌa rumuájcaꞌa jetze. Ajta, aꞌɨ́ɨ pu huirájraa tɨ ij huaꞌantimuáꞌitɨn. Aꞌu tɨ naꞌa pu áꞌuyeꞌicaa ajta naꞌa caí naíjmiꞌica antimuáꞌitɨ.
Tɨꞌɨquí ajtahuaꞌa raꞌantínaꞌacacaꞌa. Netɨ́ꞌɨj ni niyen tiráanamuajriꞌi tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn tɨ huaꞌapua tɨ ajta huáꞌa jetze ajtémeꞌecan ɨ́ mej ruuri, ɨ́ mej muáacua, ayée pu tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Iiyaꞌa jíi.
Single Line Comp Jɨ́meꞌen puꞌu ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa, seɨj pu huirájraa ɨ́ cahuaayuꞌu tɨ paꞌuseáararaꞌa. Ajta ayée pu tiraatáꞌa aꞌɨ́jna tɨ avéꞌeca tɨ ij aꞌɨ́ɨn ayén huaúꞌɨtziiteꞌen ɨ́ teɨte ɨ́ mej yen seijreꞌe i chaanaca japua mej mi caí chéꞌe ruꞌihuaamuaꞌa muáꞌaraꞌani sino mej mi huaújcuiꞌini seɨj ajta seɨj. Aꞌɨ́ɨ pu jɨ́n, aꞌɨ́ɨ pu raꞌancuréꞌechui seɨ́j ɨ́ chun ɨ́ tɨ veꞌée, ɨ́ tɨ ajta teꞌejcamɨ́ɨmɨjmee ruxɨ́ꞌejtaꞌa.
Aj pu ꞌi huaícacajetze raꞌantínaꞌacacaꞌa. Netɨ́ꞌɨj ni niyen tiráanamuajriꞌi tɨ ajta seɨj tɨ huáꞌa jetze ajtémeꞌecan ɨ́ mej ruuri, ɨ́ mej muáacua, aꞌɨ́ɨ pu ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Iiyaꞌa jíi.
Netɨ́ꞌɨj ni neajtahuaꞌa atáneerecaꞌa. Meꞌecui xaa, á pu aꞌutéjvee seɨj ɨ́ cahuaayuꞌu tɨ xuꞌumuaraꞌa. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ avéꞌeca, aꞌɨ́ɨ pu ráachuisimeꞌe ɨ́ mej jɨ́n teꞌecáꞌitɨeera.
Netɨ́ꞌɨj ni jaꞌatɨ huánamuajriꞌi. Cu xɨee huáꞌa tzajtaꞌa áꞌa tejaꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ mej ruuri, aꞌɨ́mej ɨ́ mej muáacua. Ayen tɨjɨ́n:
―Sei medida ɨ́ triigu, ayée pu cheꞌatá naꞌa tiꞌijnáache aꞌame tɨ́j jaꞌatɨ ayén tiraamuáꞌitɨn seɨ́j xɨcaj jɨmeꞌe. Ajta hui huaíca medida ɨ́ triigu tɨ tɨ́tɨꞌɨjméꞌen huíjmuaiyujme, ayée pu cheꞌatá naꞌa tiꞌijnáache aꞌame tɨ́j jaꞌatɨ ayén tiraamuáꞌitɨn seɨ́j xɨcaj jɨmeꞌe. Mɨ seajta múꞌeen, caxu yáꞌujɨpuan aꞌu mej tejéꞌehuasteꞌe aceituuna tiꞌitɨ naꞌari uuva tiꞌitɨ sino michéꞌe meꞌɨ́jna jɨ́n huateújvaɨreꞌen. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa.
Tɨꞌɨquí ayén ɨ́ tɨ muáacua antínaꞌacacaꞌa. Jɨ́meꞌen puꞌu ayén raꞌantínaꞌacacaꞌa, aj nu ni ráanamuajriꞌi tɨ aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ muáacua tɨ ajta huáꞌa jetze ajtémeꞌecan ɨ́ mej ruuri. Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Iiyaꞌa jíi.
Neajtahuaꞌa nu atáneerecaꞌa. Netɨ́ꞌɨj ni raaseíj neꞌɨ́jna ɨ́ cahuaayuꞌu ɨ́ tɨ cɨ́j tíꞌiteuumuaraꞌa. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ avéꞌeca, ayée pu ántehuaa tɨjɨ́n I nej huáꞌacuiꞌica. Ajta ɨ́ seɨj ɨ́ tɨ cujtaꞌan huaméꞌecaa, ayée pu ajta ántehuaa tɨjɨ́n I nej huáꞌa chiꞌij púꞌeen ɨ́ mɨꞌɨchite. Dios pu ayén huaꞌutáꞌa mej mi meꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌareere jeꞌicáj aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen huachéjme ɨ́ teɨte íiyen chaanaca japua mej mi huáꞌucuiꞌini aꞌɨ́mej ɨ́ teɨte meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej tiújneꞌusiꞌiteꞌen nusu tujri jɨmeꞌe naꞌari cuíꞌiniꞌiraꞌa jɨmeꞌe o aꞌɨ́mej jɨmeꞌe ɨ́ tiꞌitén ɨ́ mej tíꞌitecɨꞌɨmeca.
Tɨꞌɨquí ɨ́ taꞌanxɨ́vi antínaꞌacacaꞌa. Netɨ́ꞌɨj ni neꞌɨ́mej huaseíj ɨ́ huáꞌaxɨejniuꞌuca aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌɨ́jna jɨ́n huácuiihuacaꞌa meꞌɨ́jna mej raꞌaráꞌastijre meꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen raxa ɨ́ Dios, majta meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej raꞌancuréꞌa ɨ́ niuucari Cɨríistuꞌu tɨ raateájtuaa ɨ́ huáꞌa jemi. Majta aꞌɨ́mej, án mú eꞌejtéꞌecaꞌa ɨ́ ɨpuari jete.
10 Majta caꞌanín jɨ́n jíjhuacaꞌa tɨjɨ́n:
―Tavastaraꞌa, mɨ pej rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n seijreꞌe, mɨ pej tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tíꞌixaxaꞌa, ¿aꞌachúni auj áꞌateeri ajta penaꞌa caí piyen tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntareꞌen peꞌɨ́mej jɨmeꞌe ɨ́ mej táacuii, pej pi puaíjtzi huaꞌutáꞌan peꞌɨ́mej ɨ́ mej án japuan huachéjme aꞌánna chaanaca japua?
11 Tɨꞌɨquí huaꞌuréꞌepijte ɨ́ cɨ́ɨxuri ɨ́ tɨ tɨ́tɨꞌɨjme, tɨ ajta tíꞌicuaina. Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa mej nuꞌu mauj aꞌatzu tiuꞌuchúꞌeveꞌen ajta naꞌa caí ayén teꞌaraúrasten aꞌachú tɨ ari huáꞌuxɨꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej ruxɨ́ꞌej tiꞌitɨj jɨ́n tíꞌivaɨreꞌecaꞌa, ajta aꞌɨ́mej ɨ́ huáꞌaꞌihuaamuaꞌa ɨ́ mej miyen cheꞌatá menaꞌa éeniꞌicɨꞌe cuiꞌini matɨ́j aꞌɨ́ɨme.
12 Tɨꞌɨquí ɨ́ taꞌarájsevi antínaꞌacacaꞌa. Netɨ́ꞌɨj ni neajtahuaꞌa atáneerecaꞌa. Meꞌecui xaa neꞌu. Jéꞌecan pu huápɨꞌɨ huateújcaꞌatzɨ ɨ́ chaanaca. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ xɨcaj, huatéxuꞌumuarecaꞌa. Ayee pu seijreꞌecaꞌa tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ xuꞌumua ɨ́ mej jɨ́n tiꞌiteújcheꞌetehuaꞌa muáꞌayeꞌi tɨ puaꞌa maújxɨeemɨjteꞌe. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ máxcɨraꞌi, aꞌɨ́ɨ pu huatépaꞌurecaꞌa. Ayee pu seijreꞌecaꞌa tɨ́j xúureꞌe.
13 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ xuꞌuraꞌave, aꞌɨ́ɨ mú miyen cheꞌatá menaꞌa éꞌejvatzɨjxɨ ɨ́ chuej japua tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ tácaꞌiraꞌan ɨ́ huaréj tɨ auj seijreꞌe tɨ́ꞌɨj huáseeviꞌi áꞌayeꞌi. Tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn cɨ́yeꞌaraꞌan huataújruureajxɨꞌɨn eeca jɨmeꞌe, naíjmiꞌi pu cávaɨjtzi ɨ́ tácaꞌiraꞌan.
14 Ajta ɨ́ ta japua tɨ tejéꞌeseijreꞌe, aꞌɨ́ɨ pu eꞌehuaújpuaꞌarixɨ. Ayee pu cheꞌatá naꞌa huatéeseijre tɨ́j ajta jaꞌatɨ yuꞌuxari huatéejire. Ajta tɨ́j naꞌa aꞌutɨ́ aꞌu jɨrime, ajta tɨ́j naꞌa aꞌutɨ́ eꞌerahuáchijmee ɨ́ jaj japua, naíjmiꞌi pu huaréꞌaxɨ. Capu chéꞌe muꞌu éꞌe seíireꞌe jáꞌaraa ɨ́ jɨrí.
15 Majta naímiꞌi ɨ́ mej yen japuan seijreꞌecaꞌa íiyen chaanaca japua, á mú ahuaúravaatacaꞌa jáꞌahuaꞌa teástaꞌana tzajtaꞌa, majta jaij tzajtaꞌa aꞌujna jɨrí jetze. Ayee mú huarɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tiꞌitɨj jɨ́n títetateí, tɨ puaꞌa tajtuhuan púꞌeen nusu presideente púꞌeen naꞌari ɨ́ mej tihuáꞌaijteꞌe ɨ́ xantaaruꞌu nusu ɨ́ mecaí mej chíjteaani púꞌeen nusu ɨ́ mej jeíhua rucacaꞌanéjme. Naímiꞌi matɨ́j menaꞌa puaꞌamé yen seijreꞌe íiyen chaanaca japua, miyen huateúravaatacaꞌa. Capu amɨ́n aꞌij tɨ puaꞌa ruxɨ́ꞌej menaꞌa áꞌujujhuaꞌaneꞌe aꞌij tɨ tihuaꞌaráanajche, naꞌari caꞌanéeri mú jɨ́n tíꞌimuarɨꞌecaꞌa.
16 Ayee mú tihuaꞌutajé meꞌɨ́jna ɨ́ jɨrí, majta meꞌɨ́jna ɨ́ tetej tɨjɨ́n:
―Setáꞌaj yeehui ta japua rájveti sej si taꞌavéꞌenan tɨ ij caí taaseíj aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ acájca ɨ́ ɨpuari japua, ajta tɨ ij caí puaíjtzi táacɨꞌɨti aꞌɨ́jna jemi ɨ́ Cáneꞌa ɨ́ tɨ ari niuꞌucamɨꞌɨ.
17 Jee xaa, puꞌuri yeehui ayén tejaꞌuréꞌene aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌa mej jetzen puaíjtzi taatáꞌasin meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej meri níniuꞌucacu, majta capu jaꞌatɨ raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ teꞌutáviicuaꞌi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe.