7
Aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan, ɨ́ tɨ Dios huaꞌavéꞌejajpuaxɨ
Neajta áꞌiyen muáacuaca huaseíj ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe u ta japua. Aa mú aꞌutéꞌuucaꞌa. Seɨj pu aꞌuun jéꞌeseijreꞌecaꞌa u jetze pújmeꞌen Teijmataꞌa, ajta seɨj aꞌujna jáꞌahuaꞌa Huáahuata pújmeꞌen, ajta seɨj Cuameche pújmeꞌen. Ajta ɨ́ seɨj, aꞌúu pu aꞌutéveecaꞌa Tzareemeꞌen pújmeꞌen. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej muáacua, aꞌɨ́ɨ mú caí huaꞌatáꞌacareꞌe ɨ́ eeca tɨ huatáꞌeecare ɨ́ chuej japua naꞌari ɨ́ jaj japua nusu cɨyej tzajtaꞌa.
Netɨ́ꞌɨj ni seɨ́j huaseíj tɨ tíꞌivaɨreꞌe u ta japua. Aꞌuu pu pújmeꞌen eꞌevéꞌemeꞌecaa aꞌu tɨ ꞌaíjninei ɨ́ xɨcaj. Aꞌɨ́ɨ pu ruꞌiteátɨɨcaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n Dios huaꞌajtiyúꞌuxaxɨj huáꞌacuaatzeꞌe tɨ ayén téꞌaxa mej nuꞌu teɨtestemuaꞌameꞌen púꞌeen. Aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn tevi ayén caꞌanín jɨ́n huaꞌutajé aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌareerecaꞌa mej aꞌij puaꞌa ráaruuren ɨ́ chaanaca, majta ɨ́ jaj tɨ veꞌée.
Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Caxu xɨ puaíjtzi raatáꞌa ɨ́ chaanaca naꞌari ɨ́ jaj tɨ veꞌée nusu ɨ́ cɨyej ajta tenaꞌa caí huaꞌajtiyúꞌuxaxɨꞌɨn huáꞌacuaatzeꞌe teꞌɨ́mej ɨ́ mej ravaɨreꞌe ɨ́ taDioj. ―Ayee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa.
Netɨ́ꞌɨj ni niyen tiráanamuajriꞌi aꞌachú mej puaꞌamé ɨ́ tɨ huaꞌajtiyúꞌuxaxɨj ɨ́ huáꞌacuaatzeꞌe. Ayee mú puaꞌaméca aꞌachú cumu anxɨ́te japuan huaꞌapuate japuan muáacua viꞌiraꞌa. Aꞌɨ́ɨ mú huáꞌa jetze ajtémeꞌecan matɨ́j menaꞌa teɨtestemuaꞌameꞌen mej púꞌeen ɨ́ mej airaújneijte meꞌɨ́jna jetze ɨ́ Israél.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ Judá, ayée mú aráꞌaxcaa tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua viꞌiraꞌa. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ Rubén, ayée mú cheꞌatá aráꞌaxcaa tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua viꞌiraꞌa. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ Gad, ayée mú majta aráꞌaxcaa aꞌachú cumu tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua viꞌiraꞌa.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ Aser, ayée mú cheꞌatá menaꞌa aráꞌaxcaa tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua viꞌiraꞌa. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ Neftalí, ayée mú cheꞌatá menaꞌa aráꞌaxcaa aꞌachú cumu tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua viꞌiraꞌa. Majta mú miyen cheꞌatá menaꞌa aráꞌaxcaa aꞌachú cumu tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua viꞌiraꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ Manasés.
Aꞌɨ́mej jɨmeꞌe ɨ́ seica, ɨ́ mej Simeón jetze airaújneijte, ayée mú majta aráꞌaxcaa aꞌachú cumu tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua viꞌiraꞌa. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Leví jetze airaújneijte, ayée mú cheꞌatá menaꞌa aráꞌaxcaa aꞌachú cumu tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua viꞌiraꞌa. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Isacar jetze airaújneijte, ayée mú cheꞌatá aráꞌaxcaa tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua viꞌiraꞌa.
Naímiꞌi mú miyen tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua viꞌiraꞌa araꞌástɨmeꞌecaa aꞌɨ́ɨme ɨ́ teɨtestemuaꞌameꞌen ɨ́ mej Zabulón jetze airaújneijte, majta ɨ́ mej meꞌɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ José, ayée mú cheꞌatá aráꞌaxcaa matɨ́j ɨ́ seica. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Benjamín jetze airaújneijte, ayée mú cheꞌatá menaꞌa aráꞌaxcaa.
Jɨ́meꞌen ɨ́ mej muꞌíi ɨ́ mej majta cuaiínaviꞌin tiꞌitéechen
Netɨ́ꞌɨj ni neajtahuaꞌa atáneerecaꞌa, neajta huaꞌuseíj ɨ́ seica ɨ́ mej meꞌuun eꞌetiújseɨreꞌecaꞌa. Ayee mú temuaꞌa tíꞌitemuꞌiicaa. Capu rɨꞌɨríistacaꞌa tɨ jaꞌatɨ huaꞌutéꞌitɨen. Aꞌu tɨ naꞌa mú éꞌemeꞌecantajmeꞌecaa, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé meꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ teɨte ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ teɨte ɨ́ mej seɨcɨé tíꞌijyeꞌira, majta naíjmiꞌi mej seɨcɨé tíꞌixaxaꞌa. Aꞌuu mú aꞌutéꞌuucaꞌa jemin ɨ́ Cáneꞌa. Aꞌɨ́ɨ mú cuaiínaviꞌin tiꞌitechéjmeꞌecaa aꞌɨ́ɨme, majta tacɨ́j mú huiitepíijmeꞌecaa.
10 Caꞌanín mú jɨ́n miyen tíꞌitejijhuacaꞌa tɨjɨ́n:
Caꞌanéeri pu jɨ́n tuꞌirájtuaa aꞌɨ́jna ɨ́ taDioj ɨ́ tɨ acájca ɨ́ ɨpuari jetze,
ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Cáneꞌa.
11 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe u ta japua, aꞌɨ́ɨ mú atavéejmeꞌecaa aꞌu tɨ aꞌutéveecaꞌa ɨ́ ɨpuari, majta aꞌu mej aꞌutéꞌuucaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ vaujsi, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej muáacua ɨ́ mej ruuri. Matɨ́ꞌɨj mi aicaújtuuxɨ ɨ́ jemin ɨ́ tɨ acájca ɨ́ ɨpuari jetze mej mi raateánajche ɨ́ Dios.
12 Ayee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
Chéꞌe ayén tejaꞌuréꞌenen.
Tuꞌuri tiyen rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌasin,
teajta tiyen rɨ́ꞌɨ tiyaꞌuseíira táꞌajuꞌun,
aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu nain téꞌumuaꞌaree.
Aꞌɨ́j tu jɨ́n tiyen rɨ́ꞌɨ tiratáꞌacareꞌe táꞌajuꞌun,
teajta rɨ́ꞌɨ tiraatetúutuhuaꞌa táꞌajuꞌun.
Aꞌɨ́ɨ pu taDioj jemi seíireꞌe aꞌame ɨ́
muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan, ajta ɨ́ caꞌaníjraꞌa
tɨ́j naꞌa tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
13 Aj pu ꞌi seɨj ɨ́ tɨ vástacɨraꞌi ayén tinaataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Aꞌatéenni mej púꞌeen aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej cuaiínaviꞌin tiꞌitechéjme? ¿Aꞌuné jetze maꞌuvéꞌejuꞌun?
14 Netɨ́ꞌɨj ni niyen tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Múꞌee vástaꞌa, múꞌee pej ramuaꞌaree pej piyen tinaatáꞌixaateꞌen.
Aj pu ꞌi ayén tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Aꞌii mú hui meꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ mej teꞌutáviicuaꞌiriꞌi ɨ́ mej jeíhua huápɨꞌɨ rajpuaíitzi muáꞌaraa. Aꞌii mú meri tiuꞌujáꞌusi ɨ́ tiúꞌujcɨɨxu, majta tiúꞌucuaiinare ɨ́ tihuáꞌacɨɨxu meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej raꞌaráꞌastijre meꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu ɨ́ tɨ huáꞌa jetze meꞌecan huamɨ́ꞌɨ.
15 ’Aꞌɨ́j mú hui jɨ́n miyen íiye seijreꞌe jemin ɨ́ ɨpuari tɨ jetzen acájca aꞌɨ́jna ɨ́ Dios. Aꞌɨ́ɨ mú majta ravaɨreꞌe teyujtaꞌa aꞌu tɨ aꞌɨ́ɨn Dios éꞌeseijreꞌe. Nain tújcaꞌari tzajtaꞌa, majta nain tɨ́caꞌari tzajtaꞌa, aꞌúu mú ravaɨreꞌe. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨpuari jetze tɨ acájca, aꞌɨ́ɨ pu huáꞌachaꞌɨɨn aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ruseɨ́j huáꞌa jemi huateáturaasin.
16 ’Camu hui chéꞌe huatatújritzeꞌesin, camu majta chéꞌe huataꞌíꞌicu. Capu ajta chéꞌe huáꞌacucuiꞌi aꞌame ɨ́ huaꞌamuꞌúu ɨ́ xɨcaj jɨmeꞌe. Capu ajta chéꞌe huaꞌataíixɨꞌɨra aꞌame ɨ́ xɨcaj.
17 ’Aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu Cáneꞌa aꞌɨ́jna jetze á aꞌutéjvee ɨ́ ɨpuari. Aꞌɨ́ɨ pu huáꞌachaꞌɨɨ aꞌame. Aꞌɨ́ɨ pu huáꞌaviꞌitɨn aꞌájna aꞌu tɨ jéꞌejmuaa ɨ́ mej jɨ́n ruuri muáꞌaraꞌani. Ajta aꞌɨ́ɨn Dios, aꞌɨ́ɨ pu rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌasin mej mi caí chéꞌe tiꞌitɨ jɨ́n ruxɨéemɨsteꞌe.