8
Ɨ́ tɨ jɨ́n aráhuaꞌapua áꞌavijtiꞌihuacaꞌa, ajta ɨ́ cɨ́tziveꞌeri
Tɨꞌɨquí aꞌɨ́ɨn Cáneꞌa raꞌantínaꞌacacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n áꞌavijtiꞌihuajmeꞌecaa, aꞌɨ́jna ɨ́ taꞌaráhuaꞌapua. Aj pu ꞌi nainjapua tiuꞌupuáꞌareajraa u júteꞌe. Ayee pu áꞌatee aꞌachú cumu jáꞌitaꞌa hora tɨ caí tiꞌitɨ namuajreꞌecaꞌa.
Netɨ́ꞌɨj ni huaꞌuseíj ɨ́ mej aráhuaꞌapua, ɨ́ mej majta tíꞌivaɨreꞌe u ta japua. Aꞌɨ́ɨ mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej Dios jemi huatéꞌuuca. Matɨ́ꞌɨj mi teꞌencuréꞌɨ ɨ́ trompeeta, ɨ́ tɨ aráhuaꞌapua.
Aj pu ꞌi seɨj mú aꞌuvéꞌemej tɨ ajta tíꞌivaɨreꞌe u ta japua. Aꞌɨ́ɨ pu jetzen ajteechaxɨ aꞌɨ́jna ɨ́ mej japuan tíꞌimuaɨꞌɨvajtaca. Ajta tiꞌitɨ huiitéjajnacaꞌa cɨ́tziveꞌeri. Seɨ́j pu raatatɨ́ste ɨ́ cuaaneꞌe tɨ ij aꞌɨ́jna rajnájchiteꞌen aꞌɨ́jna jamuan ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n raatáhuaucareꞌe ɨ́ Dios jemi matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ tíꞌiteseijreꞌe ɨ́ Dios jemi. Ajta, aꞌɨ́jna ɨ́ huaꞌaniuuca, án pu jéꞌeseijreꞌecaꞌa japuan aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ oro jɨ́n taavíjhua ɨ́ mej japuan tíꞌimuaɨꞌɨvajtaca tɨ ajta jemin aꞌutéjvee aꞌɨ́jna ɨ́ ɨpuari.
Aj pu ꞌi temuaꞌa téꞌejcɨtziujtarixɨ aꞌɨ́jna ɨ́ cuaaneꞌe aꞌɨ́jna jamuan ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n raatáhuaucareꞌe ɨ́ Dios jemi. Aꞌɨ́j pu jetzen ájcɨtziujtarecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ muájcaꞌareꞌaraꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ tíꞌivaɨreꞌe u ta japua.
Aj pu ꞌi rájtɨɨ aꞌɨ́jna ɨ́ cɨ́tziveꞌeri, ajta raꞌavéꞌejɨste aꞌɨ́jna ɨ́ taij tɨ aꞌuun aꞌuvéꞌemej aꞌɨ́jna japua ɨ́ mej japuan tíꞌimuaɨꞌɨvajtaca. Aj pu ꞌi á yaꞌucáaxɨre ɨ́ chaanaca japua. Jɨ́meꞌen puꞌu ayén huarɨ́j, aj nu ni ráanamuajriꞌi. Cu xɨee muatéjniuu. Jéꞌecan pu temuaꞌa tiꞌitécaꞌarajnajmeꞌe. Majta témaxcavaꞌaraꞌa. Ajta huateújcaꞌatzɨjxɨ ɨ́ chaanaca.
Jɨ́meꞌen ɨ́ trompeeta ɨ́ mej teꞌitéꞌɨꞌɨcaꞌa
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej aráhuaꞌapua aráꞌase, ɨ́ mej majta tíꞌivaɨreꞌe u ta japua, aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej trompeeta teꞌitéꞌɨꞌɨcaꞌa, aꞌɨ́ɨ mú rɨ́ꞌɨ huaújruu mej mi meꞌɨ́jna tzajtaꞌa ucáajijhua.
Ajta aꞌɨ́jna taꞌamuájca, aꞌɨ́ɨ pu ucájijhuacaꞌa aꞌɨ́jna tzajtaꞌa ɨ́ trompeeta. Jɨ́meꞌen puꞌu ayén huarɨ́j, matɨ́ꞌɨj mi téetej cáavatzɨ aꞌɨ́jna jamuan ɨ́ taij, xúureꞌe tɨ ranaxca. Nainjapua pu huavátzɨ íiyen chaanaca japua. Ajta jeꞌicáj pu tiuꞌuréꞌataa. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ cɨyej, jeꞌicáj pu ajta tiuꞌuréꞌataa. Ajta ɨ́ ɨxaj, naímiꞌi pu huaréꞌataa aꞌɨ́jna.
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ huaꞌapua ɨ́ tɨ tíꞌivaɨreꞌe u ta japua, aꞌɨ́ɨ pu ajta ucájijhuacaꞌa aꞌɨ́jna tzajtaꞌa ɨ́ trompeeta. Ajta tiꞌitɨ pu ateájrɨe ɨ́ jaj jetze ɨ́ tɨ veꞌée. Cu xɨee jɨrí naꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ ɨ́ tɨ ajta teátaasimeꞌe. Tɨꞌɨquí á aꞌucájrupi á jaataꞌa. Aj pu ꞌi jeꞌicáj seɨcɨé huaújruu ɨ́ jaj tɨ́j xúureꞌe.
Majta jeꞌicáj mú huácuii ɨ́ mej meꞌuun éꞌechejcaꞌa. Majta, meꞌɨ́n ɨ́ baarcu ɨ́ mej japuan éꞌecɨɨnecaꞌa ɨ́ jaj, jeꞌicáj mú majta huateánaꞌaxɨ.
10 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ huaíca, aꞌɨ́ɨ pu ajta ucájijhuacaꞌa aꞌɨ́jna tzajtaꞌa ɨ́ trompeeta. Jɨ́meꞌen puꞌu ucájijhuacaꞌa, aj pu ꞌi xuꞌuraꞌave tɨ veꞌée eꞌicájve u júteꞌe. Ayee pu téꞌataacaꞌa tɨ́j tatzari. Aj pu ꞌi á eꞌerájve jeꞌicáca japua ɨ́ játeꞌana, ajta jeꞌicáca japua aꞌu tɨ eꞌejaíxaviꞌijme.
11 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ xuꞌuraꞌave, ayée pu ántehuaacaꞌa tɨjɨ́n Taꞌantzíjviꞌi. Jeꞌicáj pu antzíiviꞌi jáꞌaraa ɨ́ jaj. Majta ɨ́ teteca, muꞌiitɨ́ mú huácuii meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej raꞌí meꞌɨ́jna ɨ́ jaj ɨ́ tɨ antzíjviꞌi.
12 Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ muáacua, aꞌɨ́ɨ pu ajta ucájijhuacaꞌa ɨ́ trompeeta jetze. Jɨ́meꞌen puꞌu ayén huarɨ́j, tiꞌitɨ pu raꞌajteátuꞌa ɨ́ xɨcaj, ajta ɨ́ máxcɨraꞌi, ajta jeꞌicáj ɨ́ xuꞌuraꞌave mej mi caí chéꞌe miyen aꞌatáatɨmeꞌeni. Jeꞌicáj tújcaꞌari tzajtaꞌa, camu chéꞌe áꞌataacaꞌa, ajta jeꞌicáj tɨ́caꞌari tzajtaꞌa, camu majta chéꞌe áꞌataacaꞌa.
13 Netɨ́ꞌɨj ni niyen áꞌujneerecaꞌa. Júteꞌɨmua pu seɨ́j ráꞌaraꞌacaꞌa ɨ́ cuaꞌɨraꞌave. Netɨ́ꞌɨj ni niyen ráanamuajriꞌi tɨ ayén tíꞌixajtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Cuiꞌi xaa, cuiꞌi xaa, cuiꞌi xaa, aꞌɨ́ɨme hui ɨ́ mej íiyen japuan huachéjme ɨ́ chaanaca, aꞌiné jeíhua mú hui rajpuaíitzi muáꞌajuꞌu matɨ́ꞌɨj miyen ucáajijhua ɨ́ seica ɨ́ mej huaíca ɨ́ trompeeta jetze. Puꞌuri hui tɨ́n ayén tejaꞌuréꞌenejsin.