9
Aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn taꞌanxɨ́vi ayén ucájijhuacaꞌa ɨ́ trompeeta jetze. Jɨ́meꞌen puꞌu ayén huarɨ́j, netɨ́ꞌɨj ni raaseíj ɨ́ xuꞌuraꞌave tɨ ari eꞌicájve u júteꞌe, ajta án eꞌerájve ɨ́ chaanaca japua. Ajta aꞌɨ́ɨn, aꞌɨ́ɨ pu raꞌancuréꞌechui aꞌɨ́jna ɨ́ yaavi ɨ́ tɨ jɨ́n raꞌantácuuna aꞌu tɨ eꞌetécun tɨ caí ayén téꞌemitɨeereꞌe aꞌachú tɨ ucátee.
Aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨ pu ayén raꞌantacú aꞌɨ́jna tɨ eꞌetécun tɨ ayén caí ámitɨeereꞌe aꞌachú tɨ ucátee. Jɨ́meꞌen puꞌu raꞌantacú, ayée pu huitácɨtziujtarecaꞌa tɨ́j teꞌitácɨtziúuta áꞌayeꞌi ɨ́ hoorno tzajtaꞌa tɨ veꞌée. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ xɨcaj, ajta ɨ́ máxcɨraꞌi, aꞌɨ́ɨ mú aꞌutanámiꞌihua muáꞌaraa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ cɨtzij tɨ aitácɨtziujtacaꞌa aꞌujna aꞌu tɨ eꞌetécun.
Matɨ́ꞌɨj mi vítziꞌise huiitacɨ́ cɨtzij tzajtaꞌa. Ayee mú tihuaꞌutáꞌa mej mi miyen tiúꞌucheꞌeveꞌen matɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ teaxcáte.
Ayee mú tihuaꞌuꞌíjca mej nuꞌu caí aꞌij puaꞌa raruure ɨ́ ɨxaj tɨ ájninei ɨ́ chuej japua naꞌari tuꞌupi tiꞌitɨ nusu cɨyej. Aꞌii muꞌu nuꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej aꞌij puaꞌa huáꞌaruuren, aꞌɨ́mej ɨ́ teɨte ɨ́ tɨ caí téꞌeyuꞌusiꞌi huáꞌacuaatzi jetze mej nuꞌu teɨtestemuaꞌameꞌen púꞌeen ɨ́ Dios.
Ayee mú tihuaꞌutáꞌa mej miyen áꞌateeri aꞌachú cumu anxɨ́j máxcɨraꞌi mej puaíjtzi huaꞌutáꞌan ɨ́ teteca. Majta, camu miyen tihuaꞌutáꞌa mej huáꞌucuiꞌini. Ajta, aꞌɨ́jna ɨ́ mej jɨ́n puaíjtzi huaꞌutáꞌasin, ayée pu cheꞌatá naꞌa ꞌeen tɨ puaꞌa teáxca raacheꞌen ɨ́ jaꞌatɨ.
Ayee pu téꞌeme aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌa jetze. Ayee mú rahuauni ɨ́ teteca mej huácuiꞌini. Mɨ ajta, capu aꞌij tiuꞌutárɨꞌɨriistari. Jéihua mú huápɨꞌɨ jetzen áꞌujcaꞌane mej huácuiꞌini mej mi caí chéꞌe rajpuaíjtzi. Mɨ majta, caꞌanéeri mú jɨ́n teꞌutáviicuaꞌira.
Majta meꞌɨ́n vítziꞌise, ayée mú seijreꞌecaꞌa matɨ́j cahuaayuꞌuse ɨ́ mej meri huaꞌacáanajxɨ mej mi japuan huanéꞌuseꞌen. Tiꞌitɨ mú aveꞌerújteꞌemeꞌecaa ɨ́ rumuꞌúu jetze. Ayee pu seijreꞌecaꞌa tɨ́j curuun tɨ oro jɨ́n taavíjhuacaꞌa. Ajta, huaꞌaneerime ayén seijreꞌecaꞌa matɨ́j teɨte.
Ayee mú majta éeneꞌe cácɨpuacaꞌa matɨ́j ꞌuuca, majta miyen éeneꞌe antátamejcaꞌa matɨ́j muajyéte.
Nainjapua mú tiꞌicácaujnacaa tiꞌitɨj jɨmeꞌe tɨ́j tepúustiꞌi púꞌeeneꞌe. Majta, jeíhua huápɨꞌɨ cáꞌarajnacaꞌa matɨ́ꞌɨj tiráꞌaraꞌixɨ. Yee pu ꞌeeneꞌe namuajreꞌecaꞌa matɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ cahuaayuꞌuse ɨ́ mej caꞌanín jɨ́n ruꞌuvéꞌejaapuajmeꞌe ɨ́ carreta ɨ́ mej tzajtaꞌan huatéꞌuucaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej unéꞌuseꞌen.
10 Ayee mú éeneꞌe huácuasi matɨ́j teaxcáte. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ huáꞌamuarɨꞌeriꞌiraꞌa ɨ́ mej jɨ́n miyen éeneꞌe áꞌateeri anxɨ́j máxcɨraꞌi mej puaíjtzi huaꞌutáꞌasin ɨ́ teteca, aꞌɨ́ɨ pu huáꞌacuasi seijreꞌe.
11 Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ tihuáꞌaijteꞌe, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ xɨéjniuꞌucari tɨ nain jɨ́n antiújmuaꞌaree aꞌujna tɨ eꞌetécun tɨ caí ámitɨeereꞌe aꞌachú tɨ caj ucátee. Ayee pu ántehuaa huaꞌaniuuca jɨmeꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ Hebreos tɨjɨ́n Abadón. Ajta huaꞌaniuuca jɨmeꞌe ɨ́ Griego, ayée pu ántehuaa tɨjɨ́n Apolión. Ayee pu huataújmuaꞌa tɨjɨ́n: Aꞌɨjna tɨ eꞌihuajéꞌica.
12 Puꞌuri seɨ́j mú áꞌume ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíitzi muáꞌaraꞌani. Ajta aúcheꞌe huaꞌapua áꞌatura tɨ ayén tejaꞌuréꞌenen.
13-14 Aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn tɨ arájsevi, aꞌɨ́ɨ pu ajta ucájijhuacaꞌa ɨ́ trompeeta jetze. Jɨ́meꞌen puꞌu ayén ucájijhuacaꞌa, netɨ́ꞌɨj ni jaꞌatɨ huánamuajriꞌi tɨ aꞌuun tíꞌixajtacaꞌa aꞌu tɨ aꞌutéjvee aꞌɨ́jna ɨ́ mej japuan tíꞌimuaɨꞌɨvajtaca. Ayee pu tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna tɨ ucájijhuacaꞌa tɨjɨ́n:
―Patáꞌaj huáꞌijxɨstaxɨꞌɨn aꞌɨ́mej ɨ́ mej muáacua ɨ́ mej majta aiteánamiꞌi aꞌujna vejliꞌi játeꞌana jetze tɨ veꞌée tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Eufrates.
15 Aj pu ꞌi huáꞌuxɨstacaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej muáacua, ɨ́ mej majta aiteánamiꞌihuacaꞌa ajta naꞌa caí aꞌájna tejaꞌuréꞌenen ɨ́ xɨcáaraꞌan mej jetzen huácuiꞌini jeꞌicáj ɨ́ teɨte ɨ́ mej yen japuan huachéjme. Puꞌuri pɨ́tiꞌihuaújxɨꞌepɨꞌɨntare aꞌatzaj tɨ puaꞌa, tiꞌitáani xɨcáaraꞌan, ajta tiꞌitáani máxcɨraꞌiraꞌan, ajta tiꞌitáani nineꞌiraꞌa tɨ ayén huárɨni.
16 Majta meꞌɨ́n ɨ́ xantaaruꞌu, ɨ́ mej avéꞌeteꞌete, ayée mú aráꞌasecaꞌa aꞌachú cumu seité viꞌiraꞌa puaꞌamé mej méꞌe, majta ayée mú puaꞌamé aꞌachú cumu tamuáamuataꞌa viꞌiraꞌa ɨ́ mej miyen puaꞌamé mej méꞌe. Ayee nu tiúꞌunamuajriꞌi aꞌachú mej puaꞌamé aráꞌasecaꞌa.
17 Neajta, ayée nu éeneꞌe huaꞌuseíj ɨ́ cahuaayuꞌu netɨ́ꞌɨj niyen tiúꞌumaaracaꞌa. Aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej avéꞌeteꞌete, ayée mú anteújna ɨ́ rútaviitzeꞌe tiꞌitɨj jɨmeꞌe tɨ ayén seijreꞌe tɨ́j taij tɨ áꞌataa, ajta ɨ́ tɨ cuatujmua, ajta ɨ́ tɨ teúumua. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ cahuaayuꞌu, ayée mú ꞌeeneꞌe huíjmuꞌuu matɨ́j muajyéte. Ajta ɨ́ tɨ án huáꞌateneꞌe jetze aíjnineicaꞌa ɨ́ taij, jamuan ɨ́ cɨtzij, ajta aꞌɨ́jna tɨ teúumua tɨ ayén téꞌeeca tɨ́j tepúustiꞌi.
18 Matɨ́ꞌɨj jeꞌicáj huácuiihuacaꞌa ɨ́ teteca ɨ́ tɨ huaíca jetze ɨ́ mej jɨ́n puaíjtzi huaꞌutáꞌa, aꞌɨ́jna jɨ́n ɨ́ taij, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ cɨtzij, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ ayén téꞌeeca tɨ́j tepúustiꞌi, tɨ́j naꞌa puaꞌamé aíjnineicaꞌa án huáꞌateniꞌitzeꞌe ɨ́ cahuaayuꞌu.
19 Jee xaa neꞌu, ayée mú tiraayɨ́ꞌɨtɨ mej titéecuiꞌini meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ ruteneꞌe. Ayee mú majta éeneꞌe huácuasi matɨ́j cuꞌucuꞌuse, majta miyen éeneꞌe huíjmuꞌuu. Majta ɨ́ mej jɨ́n puaíjtzi huaꞌutáꞌa ɨ́ teteca.
20 Majta meꞌɨ́n ɨ́ seica ɨ́ mej yen japuan seijreꞌecaꞌa íiyen chaanaca japua, ɨ́ mej caí huácuiihuacaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ cuíꞌiniꞌiraꞌa, camu raatéxɨeehuatacaꞌa ɨ́ mej tiꞌitɨ huátaahuan ɨ́ tɨ caí Dios púꞌeen. Camu majta raatapuáꞌajtacaꞌa mej miyen ranáꞌamicheꞌen meꞌɨ́jna ɨ́ tiyaaruꞌu naꞌari meꞌɨ́ɨme ɨ́ tiꞌitɨ téviraꞌa tɨ ayén taavíjhua oro jɨmeꞌe naꞌari plata jɨmeꞌe nusu cobre jɨmeꞌe caꞌɨ́n tetej jɨmeꞌe o cɨyej jɨmeꞌe, tiꞌitɨ tɨ naꞌa, mej caí atanéjneꞌe. Camu majta huiteánajcaꞌamua. Camu majta racɨ́ɨnivejme.
21 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ teɨte, camu majta raatapuáꞌajtacaꞌa mej caí tíꞌitecuiꞌica. Majta meꞌɨ́jna ɨ́ chahuaiiri camu majta raatapuáꞌajtacaꞌa mej caí ramuarɨꞌe meꞌɨ́jna ɨ́ tɨ tiuꞌutéhuaꞌitacaꞌa tɨ́ꞌij araúrasten ɨ́ huaꞌayeꞌira. Majta ɨ́ teɨte, maucheꞌe mú miyen ruxánaꞌacɨreꞌecaꞌa, majta tiúꞌunahuaꞌiracaꞌa.