10
Ɨ́ tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe, ajta aꞌɨ́jna tɨ jíriꞌi tɨ ajta jetzen téꞌeyuꞌusiꞌi
Netɨ́ꞌɨj ni neajtahuaꞌa seɨ́j huaseíj tɨ tíꞌivaɨreꞌe u ta japua. Jéꞌecan pu rucaꞌané aꞌɨ́jna, ajta júteꞌe pu veꞌecámeꞌecaa. Jaitɨri pu racánajcaꞌa, ajta cuꞌuxaí ataviɨ́jcaꞌa ɨ́ muꞌúuraꞌan jetze. Ayee pu téꞌajtaaveꞌe ɨ́ néerimeꞌaraꞌan tɨ́j ɨ́ xɨcaj, ajta ayén seijreꞌecaꞌa ɨ́ ɨɨcájraꞌan tɨ́j tiꞌitɨ tɨ teátaasin.
Aꞌɨ́ɨ pu ruꞌitépijcaa ɨ́ rumuájcaꞌa jetze ɨ́ yuꞌuxari tɨ cɨ́lieen. Puꞌuri autácuuriꞌihuacaꞌa. Aj pu ꞌi eꞌeraꞌɨ́ɨcatacaꞌa ɨ́ jaj japua ɨ́ tɨ veꞌée aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ ruꞌɨ́ɨca rurɨꞌɨríintaꞌa pújmeꞌen. Aꞌɨ́ɨ pu ajta eꞌeraꞌɨ́ɨcatacaꞌa ɨ́ chuej japua ɨ́ seɨ́j jɨmeꞌe ɨ́ ruꞌɨ́ɨca ruꞌúutataꞌa pújmeꞌen.
Aj pu ꞌi caꞌanín jɨ́n huajíjhuacaꞌa. Ayee pu namuajreꞌecaꞌa tɨ́j muajye tíꞌijiꞌihuaca. Jɨ́meꞌen puꞌu ayén tiuꞌujíjhuacaꞌa, matɨ́ꞌɨj mi huatéeniu aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej aráhuaꞌapua aráꞌase.
Matɨ́ꞌɨj miyen huatéeniu, nee nu raꞌayúꞌuxaacheꞌe. Neajta áꞌiyen ráanamuajriꞌi ɨ́ jaꞌatɨ tɨ júteꞌe nejaꞌutajé ayén tɨjɨ́n:
―Patáꞌaj rúꞌumuaꞌareere aꞌij mej tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ mej huatéeniu aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej aráhuaꞌapua aráꞌase. Capej ráꞌayuꞌuxa.
5-6 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ nej raaseíj tɨ jaj japua eꞌeraꞌɨ́ɨcatacaꞌa, ajta chuej japua ajta eꞌeraꞌɨ́ɨcatacaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu ajmeíjcaꞌatacaꞌa, ajta ayén teꞌataújratziiriꞌi tɨ nuꞌu ari tejaꞌuréꞌenejsin aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen nain teꞌentipuáꞌari. Aꞌɨ́j pu jetze teꞌataújratziiriꞌi ɨ́ niuucajtzeꞌen aꞌɨ́jna tɨ rusén jɨ́n ruuri. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Dios tɨ ta japua aꞌutéjmuaa huatétaahuacaꞌa, ajta naíjmiꞌica tɨ aꞌuun éꞌeseijreꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu ajta raatétaahuacaꞌa ɨ́ chaanaca ɨ́ tej japuan yen seijreꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu ajta raatétaahuacaꞌa tɨ́j naꞌa tɨ japuan tíꞌiseijreꞌe, ajta ɨ́ jaj tɨ veꞌée, ajta tɨ́j naꞌa tɨ aꞌuun éꞌeseijreꞌe.
Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ nuꞌu aꞌɨ́jna aꞌaraúrastejsin aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ rúꞌavaa ɨ́ Dios jemi aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn Dios teꞌataújratziiriꞌi huáꞌa jemi ɨ́ mej ravaɨreꞌecaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej jetzen meꞌecan tíꞌixaxaꞌataꞌa. Aꞌɨ́jna pu nuꞌu ayén aꞌaraúrastejsin aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen ucáajijhua ɨ́ tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ tɨ aráhuaꞌapua púꞌeen.
Aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn ɨ́ nej ráanamuajriꞌi tɨ júteꞌe tejaꞌutaxájtacaꞌa, ayée pu tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Aricu, aꞌɨ́jna jemi patáꞌaj raꞌancuréꞌɨꞌɨn ɨ́ yuꞌuxari tɨ autácuuriꞌi muájcaꞌareꞌaraꞌan jetze aꞌɨ́jna tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe, tɨ aꞌuun japuan huatéjvee ɨ́ jaj japua, tɨ ajta aꞌuun japuan huatéjvee ɨ́ chuej japua.
Netɨ́ꞌɨj ni neꞌuun áꞌume neꞌɨ́jna jemi tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe. Ayee nu tiraataꞌixaa tɨ naataꞌɨ́ꞌɨteꞌen ɨ́ yuꞌuxari tɨ cɨ́lieen. Aj pu ꞌi ayén tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Yeꞌecui, neꞌu. Patáꞌaj hui raatéjcuaꞌani. Aꞌɨ́ɨ pu muaꞌatzíiviteꞌe aꞌame muaꞌa jucaatzeꞌe. Ajta, ayée pu muaꞌaméncateꞌe aꞌame muaꞌaténiꞌitzeꞌe tɨ́j searate.
10 Netɨ́ꞌɨj ni raꞌancuréꞌɨ neꞌɨ́jna ɨ́ yuꞌuxari tɨ cɨ́lieen. Aꞌuu nu yeꞌencuréꞌɨɨ ɨ́ muájcaꞌareꞌaraꞌan jetze aꞌɨ́jna tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe. Netɨ́ꞌɨj ni raatéjcuaa. Jéꞌecan pu naa tinúꞌucacarejcaꞌa ɨ́ neteni jaítzeꞌe tɨ́j searate. Ajta, netɨ́ꞌɨj yáꞌuxɨj, jéꞌecan pu náꞌatzijvireꞌecaꞌa yé nejucáatzeꞌe.
11 Aj pu ꞌi ayén tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Ayee pu ajta ayén tiúꞌujxeꞌeveꞌe pej pajtáhuaꞌa tiuꞌutaxáj aꞌɨ́mej jemi ɨ́ teɨte ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan, ɨ́ mej majta seɨ́j niuucari jɨ́n tíꞌixaxaꞌa, pajta huáꞌa jɨmeꞌe ɨ́ mej tihuáꞌaijteꞌe.