11
Jɨ́meꞌen ɨ́ mej huaꞌapua ɨ́ mej teꞌanxájta
Aj pu ꞌi jaꞌatɨ naatáchui tiꞌitɨ cɨyej ɨ́ mej jɨ́n tíꞌitɨeeraca aꞌachú tɨ huatátee. Ayee pu tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Iiyaꞌa jíi, patáꞌaj hui raatéꞌitɨen aꞌachú tɨ antayaúj ɨ́ teyuu aꞌu mej yéꞌanaꞌamiche ɨ́ Dios, patáꞌaj pajta raatéꞌitɨen aꞌachú tɨ auuyaúj aꞌɨ́jna ɨ́ mej japuan tíꞌimuaɨꞌɨvajtaca. Patáꞌaj pajta huaꞌutéꞌitɨen aꞌachú mej puaꞌamé ɨ́ mej meꞌuun ranaꞌamiche.
’Pajta, capej hui peꞌuun raꞌitɨée aꞌachú tɨ antayaúj aꞌujna á puaꞌacɨé tɨ eꞌeráyaujtaꞌa. Patáꞌaj rujɨ́ɨmuaꞌa raateájtuaani aꞌiné Dios pu ari huaꞌutáꞌa ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan mej mi miyen áꞌateere aꞌachú cumu huaꞌapuate japuan huaꞌapua máxcɨraꞌi mej meꞌuun raꞌavéꞌechetziꞌinaxɨꞌɨn meꞌɨ́jna chajtaꞌa tɨ Dios ayén ruseɨ́j huateúraꞌate.
’Neajta inee, ayée nu hui tihuaꞌutáꞌasin aꞌɨ́mej ɨ́ mej huaꞌapua ɨ́ mej caꞌaníjraꞌa tiꞌitáꞌaca inee jɨmeꞌe ɨ́ muárɨꞌeriꞌiraꞌa mej mi miyen áꞌateeviꞌin aꞌachú cumu seiviꞌiraꞌa japuan tamuáamuataꞌate japuan huaícate xɨcaj mej tihuaꞌutáꞌixaateꞌen neetzi jetze meꞌecan. Ayee mú meꞌɨ́jna jɨ́n tiꞌitéechen meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n tiꞌiteújcheꞌete aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ruxɨéemɨsteꞌe meꞌɨ́jna tɨ seɨj huamɨ́ꞌɨ.
Aꞌii mú hui aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ huaréj ɨ́ tɨ tíꞌihuaꞌapua ɨ́ tɨ jemin eꞌetávee ɨ́ tavástaraꞌa tɨ íiyen tíꞌaijta chaanaca japua. Aꞌii mú hui majta meꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ mej huaꞌapua ɨ́ metaꞌantitátzajmee. Aꞌɨ́ɨ mú xaa jemin seijreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa.
Tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ayén tíꞌijxeꞌeveꞌe tɨ aꞌij puaꞌa huáꞌuruuren, taij pu ꞌaíjninei án huáꞌateniꞌitzeꞌe, ajta huáꞌamuaꞌitɨcɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej huáꞌajchaꞌɨreꞌe. Jee xaa, tɨ puaꞌa hui jaꞌatɨ ayén tíꞌijxeꞌeveꞌe tɨ aꞌij puaꞌa huáꞌuruuren, ayée pu tiꞌihuaújxɨꞌepɨꞌɨntare aꞌɨ́jna jemi ɨ́ jaꞌatɨ mej meꞌɨ́n raajéꞌica.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huaꞌapua, aꞌɨ́j mú hui jɨ́n antiújmuaꞌareere muáꞌajuꞌu mej huaꞌutáꞌijmɨi ɨ́ viite mej mi caí chéꞌe viiye matɨ́ꞌɨj mauj tihuáꞌixaateꞌe ɨ́ teɨte. Aꞌɨ́j mú jɨ́n miyen titeꞌentiújmuaꞌaréere muáꞌajuꞌu mej seɨcɨé ráaruuren ɨ́ jaj tɨ́ꞌij ayén huataújruꞌureꞌen tɨ́j xúureꞌe. Ayee mú cheꞌatá menaꞌa jɨ́n titeꞌentiújmuaꞌaréere muáꞌajuꞌu mej puaíjtzi huaꞌutáꞌan aꞌɨ́mej ɨ́ teɨte ɨ́ mej íiyen seijreꞌe ɨ́ chaanaca japua. Nain mú hui jɨ́n puaíjtzi huaꞌutáꞌasin ɨ́ cuíꞌiniꞌiraꞌa jɨmeꞌe tɨ́j naꞌa tɨ ayén tihuaꞌaráanajche.
Matɨ́ꞌɨj raꞌantipuáꞌajteꞌen ɨ́ mej jɨ́n naatéxajta, aj pu ꞌi tiꞌitɨ aꞌuun aꞌitaméj aꞌu tɨ eꞌetécun ɨ́ tɨ caí ámitɨeereꞌe aꞌachú tɨ ucátee. Aꞌɨ́ɨ pu hui huaꞌuténeꞌusiꞌiteꞌesin, ajta huáꞌacuiꞌini, ajta, huaꞌutémuaꞌitɨ.
Aꞌuu mú majta aꞌutéꞌe muáꞌajuꞌu ɨ́ mɨꞌɨchite caaye jetze aꞌujna jáꞌahuaꞌa chajtaꞌa jetze tɨ veꞌée ɨ́ tɨ nuꞌu ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Sodoma, ajta ayén tɨjɨ́n Egipto. Aꞌuu pu huaꞌavastaraꞌa áꞌutataihuacaꞌa ɨ́ cúruu jetze.
Ayee mú mɨꞌɨchite huáruuren aꞌɨ́ɨme ɨ́ teteca mej nain japua huachéjme, aꞌu tɨ naꞌa seɨ́j chuéjraꞌa japua, aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seɨ́j niuucari jɨ́n tíꞌixaxaꞌa, aꞌachú mej puaꞌamé aráꞌase ɨ́ teɨtejraꞌan. Huaíca xɨcaj japuan jáꞌitaꞌa mú huaꞌaseíira muáꞌajuꞌu ɨ́ mɨꞌɨchite. Majta, camu huatáꞌacareꞌe muáꞌajuꞌu tɨ jaꞌatɨ huaꞌavéꞌenan.
10 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej íiyen huachéjme ɨ́ chaanaca japua, jeíhua mú huataújtemuaꞌaveꞌesin meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej meri huáꞌucuii. Aꞌɨ́ɨ mú majta meꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌiyesten, majta tiuꞌutaújpuaijveꞌesin tiꞌitɨ meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej caí chéꞌe huáꞌɨtziiteꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huaꞌapua ɨ́ mej tíꞌixaxaꞌataꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan, ɨ́ mej majta nuꞌu puaíjtzi huaꞌutáꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej íiyen seijreꞌe i chaanaca japua.
11 Tɨ́ꞌɨj teuuméꞌeca huaíca xɨcaj japuan jáꞌitaꞌa, xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu huateájturaa aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej huaꞌapua. Ajtahuaꞌa pu huaꞌutatɨ́ste ɨ́ huáꞌaxɨejniuꞌuca ɨ́ mej jɨ́n ruuri. Matɨ́ꞌɨj mi ájhuiixɨ. Majta jeíhua tiuꞌutátziɨn aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huaꞌuseíj.
12 Matɨ́ꞌɨj mi ráanamuajriꞌi tɨ jaꞌatɨ caꞌanín jɨ́n u eꞌicájijhuacaꞌa u júteꞌe ayén tɨjɨ́n:
―Iiyaꞌa, xáꞌajcɨɨnichi seyujna júteꞌe, jaitɨri jetze u ta japua.
Matɨ́ꞌɨj mi ticɨ́j, mehuaꞌaseíiracaꞌa ɨ́ mej huáꞌajchaꞌɨreꞌeca.
13 Jɨ́meꞌen muꞌu ticɨ́j, aj pu ꞌi huateújcaꞌatzɨjxɨ ɨ́ chaanaca temuaꞌa naa. Ajta jeꞌicáj pu éꞌevatzɨjxɨ ɨ́ tihuáꞌachiꞌi ɨ́ tɨ aꞌuun aꞌuvéjmeꞌecaa. Majta aráhuaꞌapuaviꞌira mú huácuii ɨ́ teɨte tɨ́ꞌɨj huateújcaꞌatzɨjxɨ. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ seica ɨ́ teɨte, jeíhua mú huápɨꞌɨ tiuꞌutátziɨn, majta rɨ́ꞌɨ tiraatéeje ɨ́ Dios.
14 Puꞌuri mú áꞌume ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíjtzi ɨ́ tɨ huaꞌapua. Ajta puꞌuri tɨ́n tejaꞌuréꞌenejsin ɨ́ tɨ huaíca ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíjtzi muáꞌajuꞌu.
Ɨ́ trompeeta tɨ aráhuaꞌapua
15 Aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn tɨ júteꞌe tíꞌivaɨreꞌe, aꞌɨ́jna tɨ aráhuaꞌapua púꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu ajta ucájijhuacaꞌa. Neajta huáꞌunamuajriꞌi mej caꞌanín jɨ́n tíꞌixajtacaꞌa u júteꞌe, miyen tɨjɨ́n:
Puꞌuri xaa teꞌenteájrupi ɨ́ tavástaraꞌa,
aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ Dios raꞌantíhuaꞌu.
Puꞌuri nain jɨ́n antiújmuaꞌaree tɨ tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌen
aꞌɨ́mej ɨ́ mej huachéjme aꞌánna chaanaca japua.
Aꞌɨ́ɨ pu tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌesin tɨ́j naꞌa
tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
16 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ vaujsi ɨ́ mej seité japuan muáacua aráꞌase, ɨ́ mej majta huáꞌɨpuari japua eꞌeréꞌetei ɨ́ Dios jamuan, aꞌɨ́ɨ mú aicaújtuuxɨ, majta raateánajchecaꞌa ɨ́ Dios.
17 Miyen tɨjɨ́n:
Rɨ́ꞌɨ tu timuaatáꞌaca, tavástaraꞌa,
mɨ pej Dios púꞌeen,
mɨ pej pajta nain jɨ́n antíꞌamuaꞌaree,
mɨ pej pajta seijreꞌe íjii,
mɨ pej pajta seijreꞌecaꞌa jéjcua ɨmuá.
18 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan,
matɨ́j puaꞌamé, jeíhua mú huápɨꞌɨ níniuꞌucacucaꞌa.
Pajta múꞌee, pepuꞌuri huataniúꞌucacaꞌa.
Puꞌuri aꞌájna tejaꞌuréꞌene aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌa pej jetzen huáꞌaxɨjteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej meri huácuii.
Patáꞌaj rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌan peꞌɨ́mej ɨ́ mej muavaɨreꞌe,
aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej múꞌeetzi jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌa,
majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej múꞌeetzi jemi rɨ́ꞌɨ tíꞌiteseijreꞌe.
Patáꞌaj rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌan matɨ́j puaꞌamé muáꞌastijreꞌe.
Capu amɨ́n tɨ puaꞌa miyen veꞌecán jɨ́n títetatéꞌen naꞌari cɨliéeneꞌe jɨ́n metítetatéin.
Patáꞌaj pajta huaꞌantipuáꞌajteꞌen aꞌɨ́mej
ɨ́ mej meri huaꞌupuáꞌajte aꞌɨ́mej
ɨ́ mej íiyen chaanaca japua huachéjme.
Ayee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seité japuan muáacua aráꞌase.
19 Aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn ɨ́ teyuu aꞌu tɨ Dios éꞌeseijreꞌe u ta japua, aꞌɨ́ɨ pu antácuunarecaꞌa. Ajta aꞌuun teyujtaꞌa seijreꞌecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ chiꞌij tɨ cɨ́lieen tɨ ajta tzajtaꞌan urácatii ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi ɨ́ Dios. Matɨ́ꞌɨj mi huatémaxcavaꞌaxɨ aꞌujna teyujtaꞌa, majta téniuucaꞌa. Jéihua pu caꞌanín jɨ́n tiꞌitécaꞌarajnajmeꞌe. Huateújcaꞌatzɨjcaꞌa ɨ́ chuej, majta cáavatzɨ ɨ́ téetej.