12
Ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa, ajta ɨ́ cuꞌucuꞌu
Aj pu ꞌi tiꞌitɨ huataseíjre u júteꞌe ɨ́ nej jɨ́n rɨ́ꞌɨ teꞌutaseíj. ꞌƗ́itaꞌa pu seijreꞌecaꞌa tɨ ayén éeneꞌen tiꞌitéchejcaꞌa cɨ́ɨxuri jɨmeꞌe tɨ naa tiꞌitetáatɨyeꞌi tɨ́j ɨ́ xɨcaj. Ajta máxcɨraꞌi japua újveecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu curuun ajta uꞌuteárujteꞌecaa tɨ jetzen seijreꞌecaꞌa tiꞌitɨ cumu xuꞌuraꞌave. Ayee mú aráꞌasecaꞌa aꞌachú cumu tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua.
Puꞌuri autájucacaꞌa, ajta ruyeinecaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ráꞌacuiꞌicaa aꞌiné puꞌuri tɨ́n tiyaúj aꞌame.
Ajtahuaꞌa seɨj huataseíjre. Meꞌecui xaa, aꞌɨ́jna ɨ́ cuꞌucuꞌu ɨ́ tɨ paꞌu, ɨ́ tɨ vivéj. Arahuaꞌapuáca pu huíjmuꞌuu, ajta tamuáamuataꞌa aveꞌehuájmee. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ruꞌuteárujteꞌecaa ɨ́ curuun ɨ́ tɨ aráhuaꞌapua.
Ajta, rucuasi pu jɨ́n huaꞌaréꞌana jeꞌicáca aꞌɨ́mej ɨ́ xuꞌuraꞌave ɨ́ mej júteꞌe éꞌeseijreꞌe. Aj pu ꞌi huaꞌajájpuacaꞌa. Aj pu ꞌi huajeꞌicáahuaꞌaxɨ íiyen chaanaca japua. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ cuꞌucuꞌu, áa pu vejliꞌi jemin aꞌutéechaxɨ aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ ari tɨ́n tiyaúj aꞌame tɨ́ꞌij raatécɨꞌɨme tɨ́ꞌɨj huanúꞌihua ɨ́ uneecaꞌi.
Aj pu ꞌi tiyaúj jáꞌaraa, teáatacan. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ caꞌanéeri jɨ́n tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌesin matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej chaanaca japua éꞌemeꞌecan. Ajta aꞌɨ́ɨn uneecaꞌi, Dios pu yaꞌuvíꞌitɨ u ta japua aꞌu tɨ éꞌeseijreꞌe ɨ́ ɨpuari tɨ japuan acájca ɨ́ Dios.
Aꞌɨjna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa, áa pu huataúruu aꞌujna pújmeꞌen aꞌu tɨ caí éꞌe jaꞌatɨ, aꞌu tɨ ajta Dios rɨ́ꞌɨ yáꞌuruurijtze. Aꞌuu pu áꞌateeri aꞌachú cumu seiviꞌiraꞌa japuan tamuáamuataꞌate japuan huaícate xɨcaj. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu rachaꞌɨ́ɨ aꞌame.
Matɨ́ꞌɨj mi autéjhuii mej huaténeꞌuseꞌen ɨ́ ta japua. Aꞌɨjna ɨ́ Miguel, majta ɨ́ mej jamuan tíꞌivaɨreꞌecaꞌa, aꞌɨ́ɨ mú ranéꞌusiꞌiteꞌecaꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ cuꞌucuꞌu, majta meꞌɨ́jna ɨ́ mej ravaɨreꞌecaꞌa ɨ́ cuꞌucuꞌu.
Matɨ́ꞌɨj mi huaꞌutéemuaꞌitɨ meꞌɨ́jna ɨ́ cuꞌucuꞌu, majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej ravaɨreꞌecaꞌa. Capu chéꞌe huaꞌutáꞌa mej meꞌuun aꞌutéꞌuucaꞌa u ta japua.
Matɨ́ꞌɨj mi yeꞌicájrɨe meꞌɨ́jna ɨ́ cuꞌucuꞌu tɨ vivéj, aꞌɨ́jna ɨ́ cuꞌucuꞌu tɨ jéjcua ɨmuá seijreꞌecaꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ tej tiyen ratamuáꞌamua tɨjɨ́n tiyaaruꞌu, teajta ɨ́ tej tiyen ratamuáꞌamua tɨjɨ́n Satanás. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ huáꞌacuanamua matɨ́j menaꞌa puaꞌamé yen seijreꞌe íiyen chaanaca japua. Aj mú mi ayeꞌicájrɨe íiyen chaanaca japua, jamuan ɨ́ mej ravaɨreꞌecaꞌa.
10 Netɨ́ꞌɨj ni ráamuaꞌareeriꞌi tɨ jaꞌatɨ aꞌuun ta japua aꞌutéveecaꞌa. Tɨꞌɨquí caꞌanín jɨ́n tiuꞌutaxájtacaꞌa ayén tɨjɨ́n:
―Puꞌuri hui xaa ayén tejaꞌuréꞌene tɨ aꞌɨ́ɨn ɨ́ taDioj ari huaꞌirájtuaa aꞌɨ́mej ɨ́ mej ráꞌastijreꞌe. Puꞌuri nain jɨ́n antiújmuaꞌaree tɨ ij tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌen naíjmiꞌica tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Puꞌuri hui nain jɨ́n tiraꞌíjca aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ari raꞌantíhuaꞌu, aꞌiné puꞌuri yaꞌucájrɨe aꞌɨ́jna tɨ tihuáꞌaxajtziꞌi ɨ́ taꞌihuaamuaꞌa. Nain xɨcaj tzajtaꞌa, ajta nain tɨ́caꞌari tzajtaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu hui ayén tihuáꞌaxajtziꞌi aꞌɨ́jna jemi ɨ́ Dios.
11 ’Majta meꞌɨ́n ɨ́ taꞌihuaamuaꞌa, aꞌɨ́ɨ mú meꞌɨ́jna jɨ́n raꞌantimuáꞌitɨ meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Cáneꞌa raꞌiráaxɨre ɨ́ ruxuureꞌe tɨ́j muaɨꞌɨvéjri ɨ́ Dios jemi, majta mú raꞌantimuáꞌitɨ meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen tihuaꞌutáꞌixaateꞌecaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ jɨ́meꞌen raxa ɨ́ Cɨríistuꞌu. Camu aꞌatzu raatéxɨeehuatacaꞌa mej ráꞌastijreꞌe. Capu amɨ́n aꞌij tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ayén huáꞌaneeche tɨ huáꞌucuiꞌini. Maúcheꞌe mú ráꞌaviicuaꞌi.
12 ’Setáꞌaj siyen huaújtemuaꞌaveꞌen mɨ sej seyun seijreꞌe ta japua, seajta múꞌeen, mɨ sej seyun tíꞌivaɨreꞌe. Seajta múꞌeen, mɨ sej seyun huachéjme seꞌújna chaanaca japua, seajta múꞌeen, mɨ sej seꞌuun aꞌutéꞌuucaꞌa ɨ́ jaj japua, cuiꞌi xaa, aꞌiné múꞌejmi jemi ari huataseíjre aꞌɨ́jna ɨ́ tiyaaruꞌu. Ajta íꞌiniuꞌucamɨꞌɨ huápɨꞌɨ aꞌiné puꞌuri ramuaꞌaree tɨ caí chéꞌe áꞌateeri, aꞌiné Dios puꞌuri raꞌiteánajsin. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Dios.
13 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ cuꞌucuꞌu, tɨ́ꞌɨj ráamuaꞌareeriꞌi tɨ aꞌuun éꞌejve ɨ́ chaanaca japua, aj pu ꞌi raatavén aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa ɨ́ tɨ tiyaúj jáꞌaraa.
14 Ajta Dios pu ayén tiraatáꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ ráavaɨreꞌen tɨ́ꞌij caꞌanacan tícheni aꞌu tɨ aꞌij éeneꞌe aꞌɨ́jna jemi ɨ́ cuꞌucuꞌu. Ajta Dios pu tiꞌijmícua aꞌame. Aj pu ꞌi aꞌuun aꞌaráꞌa aꞌu tɨ caí éꞌe jaꞌatɨ, aꞌu tɨ ajta Dios rɨ́ꞌɨ tiyáꞌuruurijtze. Aꞌuu pu áꞌateeri aꞌachú cumu huaíca nineꞌiraꞌa japuan jáꞌitaꞌa.
15 Aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn cuꞌucuꞌu jeíhua jaj aijxɨ́re án ruténeꞌetzeꞌe tɨ́ꞌij yaꞌujaújteꞌen, ajta ráꞌujamɨsteꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa.
16 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ chuej, aꞌɨ́ɨ pu raatévaɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌutátziꞌite tɨ́ꞌij ateárute ɨ́ jaj, ɨ́ tɨ raꞌijxɨ́re ɨ́ cuꞌucuꞌu án ruténeꞌetzeꞌe.
17 Aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn cuꞌucuꞌu raatájaaxɨejviꞌiriꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa. Ajta áꞌuraa. Aj pu ꞌi aꞌutéjche tɨ huaꞌuténeꞌusiꞌiteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ seica, ɨ́ mej yaújmuaꞌameꞌen púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa. Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej miyen ráꞌastijreꞌe aꞌij tɨ tihuáꞌaijteꞌe ɨ́ Dios, ɨ́ mej majta teꞌanxájta meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ Jesús.