13
Jɨ́meꞌen ɨ́ mej huaꞌapua ɨ́ mej majta huápɨꞌɨ áꞌatesiꞌireꞌe seijreꞌe
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ cuꞌucuꞌu, aꞌɨ́ɨ pu aꞌuun aꞌutéechaxɨ jaꞌapuaíri japua, aꞌu tɨ eꞌeveꞌeꞌástɨme ɨ́ jaj tɨ veꞌée.
Netɨ́ꞌɨj ni jaꞌatɨ tɨ huápɨꞌɨ áꞌatesiꞌireꞌe huaseíj. Aꞌɨ́ɨ pu ɨ́ jaj tzajtaꞌa tɨ veꞌée aꞌitaméꞌecaꞌa. Tamuáamuataꞌa puaꞌaméca pu aveꞌehuájmee, ajta arahuaꞌapuáca huíjmuꞌuu. Curuun pu teꞌuteárújtiꞌihuacaꞌa ɨ́ ruꞌeꞌehuáj jetze seɨj ajta seɨj, ajta ayée pu téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌɨ́jna jetze ɨ́ muꞌúuraꞌan aꞌij tɨ ántehuaa tɨ aꞌij puaꞌa namuajreꞌe ɨ́ Dios jemi.
Ayee pu seijreꞌecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ ɨ́ nej raaseíj. Ayee pu éeneꞌe seijreꞌecaꞌa tɨ́j jɨ́ripu. Ayee pu éeneꞌe tiꞌɨ́ɨcajme tɨ́j juutzeꞌe. Ayee pu ajta ꞌeen anténi tɨ́j muajye. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ cuꞌucuꞌu, aꞌɨ́ɨ pu nain raatátui aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ ɨ́ rumuárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan, ajta tɨ́j naꞌa tɨ jɨ́n tíꞌaijta, ajta ɨ́ tɨ jɨ́n jeíhua antiújmuaꞌaree.
Cu xɨee tiꞌipuaíjtiꞌihuacaꞌa seɨj ɨ́ muꞌúuraꞌan tɨ́ꞌij huámɨꞌɨni. Ajta, ajtahuaꞌa pu huarúj aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ tiꞌipuaíjtiꞌihuacaꞌa. Aꞌɨ́j pu jɨ́n naíjmiꞌi matɨ́j menaꞌa mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, jéꞌecan mú rɨ́ꞌɨ tiraꞌutaseíj, majta raꞌaráꞌastijre meꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ.
Majta meꞌɨ́n ɨ́ teteca, aꞌɨ́ɨ mú raateánajchecaꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ cuꞌucuꞌu aꞌiné puꞌuri aꞌɨ́ɨn cuꞌucuꞌu raatátui aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ tɨ huápɨꞌɨ áꞌatesiꞌireꞌe ɨ́ tɨ jɨ́n antiújmuaꞌaree. Majta meꞌɨ́n teɨte raateánajchecaꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ. Ayee mú tɨjɨ́n:
―¿Aꞌataani ayén ꞌeen tɨ́j amɨjna mɨ tiꞌitɨ? ¿Aꞌiné auj tíꞌirɨꞌɨri tɨ jaꞌatɨ raaténeꞌusiꞌiteꞌen tɨ ij raatémuaꞌitɨn? Capu xaa neꞌu jaꞌatɨ. ―Ayee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa.
Caꞌaníjraꞌa pu raatáꞌa tɨ́ꞌij áꞌujtzaahuateꞌe huápɨꞌɨ ɨ́ Dios jemi. Ayee pu tiraatáꞌa tɨ ayén áꞌateeviꞌin tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌareere tɨ jeíhua huápɨꞌɨ aꞌij puaꞌa tíꞌixajta. Ayee pu áꞌateere aꞌachú cumu huaꞌapuate máxcɨraꞌi japuan huaꞌapua.
Aj pu ꞌi aꞌutéjche tɨ aꞌij puaꞌa tíꞌixajta ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ruseɨ́j ayén huaújruu tɨ́j ɨ́ Dios. Jéꞌecan pu aꞌij puaꞌa tiráꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Dios, ajta aꞌɨ́mej ɨ́ mej aꞌuun éꞌeseijreꞌe ɨ́ Dios jemi u ta japua. Aꞌɨ́ɨ mú tíꞌivaɨreꞌe matɨ́j chiꞌiraꞌan ɨ́ tɨ tzajtaꞌan seijreꞌe ɨ́ Dios.
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ cuꞌucuꞌu, aꞌɨ́ɨ pu caꞌaníjraꞌa raatáꞌa tɨ́ꞌij huaꞌuténeꞌusiꞌiteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ tíꞌiteseijreꞌe ɨ́ Dios jemi. Ajta ayén tiraatáꞌa tɨ́ꞌij huaꞌutémuaꞌitɨn. Ayee pu ajta tiraatáꞌa tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌareere tɨ́ꞌij tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌen matɨ́j menaꞌa puaꞌamé yen seijreꞌe íiyen chaanaca japua, aꞌɨ́ɨme teɨtejraꞌa, matɨ́j menaꞌa mej seɨ́j jetze airaújneijte majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan, tɨ́j naꞌa ɨ́ tɨ seijreꞌe ɨ́ huaꞌaniuuca.
Matɨ́j menaꞌa puaꞌamé íiyen huachéjme ɨ́ chaanaca japua, aꞌɨ́ɨ mú ranáꞌamicheꞌe muáꞌajuꞌu, matɨ́j menaꞌa ɨ́ mej caí éꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa ɨ́ yuꞌuxari jetze ɨ́ tɨ raꞌáa aꞌɨ́jna ɨ́ Cáneꞌa ɨ́ tɨ huaméꞌere tɨ́ꞌɨj caí xɨ huataseíjre ɨ́ chaanaca. Aꞌɨjna ɨ́ yuꞌuxari, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ jetzen téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌij tɨ ántehuaa seɨj ajta seɨj matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ruuri huateáturaa jemin ɨ́ Cáneꞌa tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Tɨ puaꞌa jaꞌatɨ huiteájnamua, chéꞌe aꞌɨ́ɨn temuaꞌa naa tiráanamua.
10 Tɨ puaꞌa pɨ́tiꞌihuáujxɨꞌepɨꞌɨntareꞌen, mej seɨ́j huatevíꞌiran mej raꞌiteáanan, aꞌɨ́ɨ mú xaa raatéviꞌira. Tɨ puaꞌa jaꞌatɨ titéecuiꞌini chun jɨmeꞌe, ayée pu tiúꞌujxeꞌeveꞌe tɨ ayén cheꞌatá aꞌɨ́jna jɨ́n tiúꞌumɨꞌɨni. Ayee pu Dios ayén tihuaꞌutajé aꞌɨ́mej ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ tíꞌiteseijreꞌe ɨ́ jemin mej mi teꞌutáviicuaꞌi, mej mi majta ráꞌatzaahuateꞌe.
11 Netɨ́ꞌɨj ni seɨ́j huaseíj ɨ́ tiꞌitɨ tɨ aꞌitanej á chuaataꞌa. Huaꞌapuaca pu aveꞌehuájmee tɨ́j cáneꞌa. Ayee pu ajta tíꞌixaxaꞌa tɨ́j ɨ́ cuꞌucuꞌu.
12 Aꞌɨ́ɨ pu raꞌaráꞌastijre aꞌɨ́jna jetze meꞌecan ɨ́ tiꞌitɨ ɨ́ taꞌamuájca tɨ́j naꞌa ɨ́ tɨ jɨ́n antiújmuaꞌaree. Ayee pu caꞌanéeri jɨ́n tihuáꞌaijteꞌe matɨ́j menaꞌa mej íiyen seijreꞌe chaanaca japua mej mi raateánajche meꞌɨ́jna ɨ́ taꞌamuájca tɨ huarúj ɨ́ tɨ tiꞌipuaíjtiꞌihuacaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ huamɨ́ꞌɨ.
13 Ayee pu tíꞌimɨjhuaca aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ ravaɨreꞌe mej mi tiꞌitɨj jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraꞌutaseíj. Jee xaa, neꞌu, ayée pu tiraayɨ́ꞌɨtɨ tɨ taij u eꞌicájrɨeni u júteꞌe, mejseíiracaꞌa ɨ́ teɨte.
14 Aꞌɨ́ɨ pu huáꞌacuanamua ɨ́ teɨte ɨ́ mej yen seijreꞌe íiyen chaanaca japua aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ caꞌaníjraꞌa ratáꞌaca tɨ ayén huárɨni aꞌɨ́jna jetze meꞌecan ɨ́ taꞌamuájca. Aj pu ꞌi ayén tihuaꞌuꞌíjca mej mi ratetáahuan tiꞌitɨ téviraꞌa tɨ ayén seijreꞌe tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ taꞌamuájca, aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ tiuꞌupuáijtiꞌihuacaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ chun, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ tɨ huarúj.
15 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ taꞌamuájca, ayée pu ajta tiraatáꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ ravaɨreꞌe tɨ́ꞌij xɨéjniuꞌucari raatátɨsten aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ téviraꞌa tɨ́ꞌij tiuꞌutaxáj. Ayee pu ajta tiraatáꞌa tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌareere tɨ ayén tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌen mej raajéꞌica jaꞌatɨ tɨ naꞌa ɨ́ tɨ caí áꞌujcaꞌane tɨ raateánajche aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ téviraꞌa.
16 Aꞌɨ́ɨ pu ajta tihuáꞌaijteꞌe mej mi anaújyuꞌuxaxɨꞌɨn ɨ́ rumuájcaꞌa jetze naꞌari mej araujyúꞌuxaxɨꞌɨn ɨ́ rucuaatzi jetze naíjmiꞌi ɨ́ teɨte. Capu tíhuaꞌutáꞌuuniꞌira tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ayén cɨ́lieen jɨ́n tiꞌitéjvee nusu veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee, tɨ puaꞌa chíjteaani púꞌeen nusu caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi. Capu ajta tɨ puaꞌa miyen ruxɨéehua áꞌujujhuaꞌaneꞌen naꞌari mej caꞌanéeri jɨ́n tíꞌimuarɨꞌe.
17 Tɨ puaꞌa caí jaꞌatɨ éꞌeyuꞌusiꞌihua aꞌij tɨ ántehuaa aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ naꞌari ɨ́ tɨ jɨ́n tíꞌitɨej, capu rɨꞌɨríista aꞌame tɨ aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tiꞌitɨ huánanan. Capu ajta rɨꞌɨríista aꞌame tɨ tiꞌitɨ huátuaani.
18 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayén tiúꞌujxeꞌeveꞌe tɨ jaꞌatɨ rɨ́ꞌɨ mé teuúmuaꞌaree. Chéꞌe aꞌɨ́ɨn yaúꞌitɨée áꞌaraꞌani aꞌij tɨ huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n tíꞌitɨej aꞌij tɨ ántehuaa aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ. Aꞌɨjna ɨ́ tɨ jɨ́n tíꞌitɨej, aꞌúu pu aꞌuvéꞌemej aꞌɨ́mej tzajtaꞌa ɨ́ teteca. Ayee pu tíꞌitɨej aꞌachú arájsevi sieentu japuan huaícate japuan arájsevi.