14
Jɨ́meꞌen ɨ́ mej muꞌíi mej jéjcuacan jɨ́n tiꞌichuíica
Netɨ́ꞌɨj ni atáneerecaꞌa. ¡Meꞌecui xaa! An pu huatéveecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Cáneꞌa jɨrí japua ɨ́ tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Sión. Aꞌɨ́ɨ mú majta jamuan meꞌánna huatéꞌuuca ɨ́ mej anxɨ́te japuan huaꞌapuate japuan muáacua viꞌiraꞌa aráꞌase. Ayee pu téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa aj huáꞌacuaatzeꞌe aꞌij tɨ ántehuaa aꞌɨ́jna ɨ́ Cáneꞌa, ajta aꞌij tɨ ántehuaa aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ rájyaꞌupua.
Netɨ́ꞌɨj ni ráanamuajriꞌi tɨ jaꞌatɨ u ta japua tejaꞌutaxájtacaꞌa. Ayee pu namuajreꞌecaꞌa tɨ́j jaj tɨ sihuájna caꞌanín. Ayee pu ajta namuajreꞌecaꞌa matɨ́j mej téniuucaꞌan huápɨꞌɨ. Ajta ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ jɨ́n tiuꞌutaxájtacaꞌa, ayée pu namuajreꞌecaꞌa matɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌicuiina aꞌɨ́jna jetze ɨ́ aarpa.
Majta miyen tíꞌichuiicacaꞌa seɨ́j jɨmeꞌe ɨ́ chuiicari ɨ́ tɨ jéjcua aꞌɨ́jna jemi ɨ́ Dios, majta aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej muáacua ɨ́ mej ruuri, majta aꞌɨ́mej jemi ɨ́ vaujsi ɨ́ mej seité japuan muáacua aráꞌase. Capu jaꞌatɨ raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌa tɨ tiuꞌutáchuiica aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ chuiicari sino aꞌɨ́ɨ muꞌu ɨ́ mej anxɨ́te japuan huaꞌapuate japuan muáacua viꞌiraꞌa aráꞌase, ɨ́ tɨ aꞌɨ́ɨn Cáneꞌa tiuꞌunájchitacaꞌa ɨ́ mej jɨ́meꞌen téꞌechaꞌɨɨcaꞌa ɨ́ Dios jemi. Matɨ́ꞌɨj mi mauj iyáꞌujujhuaꞌaneꞌen íiyen chaanaca japua.
Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej caí tiꞌihuaújxanaꞌacɨre ꞌúucate jemi aꞌiné aꞌɨ́ɨ mú urarɨ́ꞌenemeꞌeca jɨ́n áꞌujujhuaꞌaneꞌe. Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej miyen áꞌujujhuaꞌaneꞌe aꞌɨ́jna jamuan ɨ́ Cáneꞌa aꞌu tɨ naꞌa tɨ áꞌume. Aꞌɨ́ɨ pu huaꞌirájtuaa huáꞌa tzajtaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen seijreꞌe íiyen chaanaca japua. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Cáneꞌa, aꞌɨ́ɨ pu ayén cheꞌatá naꞌa huáviꞌitɨsteꞌesin ɨ́ Dios jemi tɨ́j jaꞌatɨ tiuꞌutátuiireꞌesin ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌicɨɨri tɨ amuacaí ajtanéj. Jamuan ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu ajta huaꞌancuréꞌeviꞌitɨ.
Ajta aꞌɨ́ɨme, camu aꞌatzu tíꞌihuaꞌitaca, sino temuaꞌa mú urarɨ́ꞌeneꞌen seijreꞌe ɨ́ Dios jemi.
Aꞌij mej tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ mej huaíca ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe u ta japua
Netɨ́ꞌɨj ni seɨ́j huaseíj tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe. Júteꞌe pu ráꞌaraꞌacaꞌa tɨ́ꞌij tihuaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n huataújtemuaꞌaveꞌen matɨ́j mej naꞌa rusén jɨmeꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu ráꞌaraꞌacaꞌa tɨ́ꞌij tihuaꞌutáꞌixaateꞌen matɨ́j menaꞌa puaꞌamé yen huachéjme i chaanaca japua, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé meꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ teɨte, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ meꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ teɨtestemuaꞌameꞌen, majta naíjmiꞌi aꞌɨ́mej ɨ́ mej seɨcɨé tíꞌixaxaꞌa.
Aj pu ꞌi caꞌanín jɨ́n ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Setáꞌaj ráꞌateseꞌe ɨ́ Dios, setáꞌaj seajta rɨ́ꞌɨ tiraateájtuaani aꞌiné puꞌuri ayén tejaꞌuréꞌene aꞌájna tɨ jetzen Dios huáꞌaxɨjteꞌen naíjmiꞌica ɨ́ teɨte. Setáꞌaj ranáꞌamicheꞌen aꞌɨ́jna tɨ raatétaahuacaꞌa ɨ́ ta japua, ajta ɨ́ chaanaca, ajta ɨ́ jaj tɨ veꞌée, ajta aꞌu tɨ naꞌa tɨ huajaíxaviꞌijmee.
Aj pu ꞌi seɨj tɨ tíꞌivaɨreꞌe u ta japua ɨ́ tɨ huaꞌapua, aꞌɨ́ɨ pu cujtaꞌan tiuꞌuxájtajmeꞌe. Ayen tɨjɨ́n:
Single Line Comp ―Puꞌuri áꞌave. Nain pu jɨ́n áꞌave aꞌɨ́jna ɨ́ Babilonia aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ huaꞌutétɨmuaꞌiraste aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huáꞌa jamuan huateújxanaꞌacɨre matɨ́j menaꞌa puaꞌamé seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecantacaꞌa. Dios pu ajta raatétɨmuaꞌirasteꞌesin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huápɨꞌɨ niuꞌucamɨꞌɨ.
9-10 Aj pu ꞌi seɨj tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe, aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ huaíca, aꞌɨ́ɨ pu ajta cujtaꞌan tiuꞌuxájtajmeꞌe caꞌanín jɨmeꞌe tɨjɨ́n:
―Tɨ puaꞌa hui jaꞌatɨ ranáꞌamicheꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ tevi tɨ huápɨꞌɨ áꞌatesiꞌireꞌe, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tevi, ajta ayén tiraꞌutécaꞌanen mej ráꞌusiɨɨmuaꞌan ɨ́ cuaatzeájraꞌan jetze nusu muájcaꞌareꞌaraꞌan jetze aꞌij tɨ ántehuaa aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ ɨ́ tɨ huápɨꞌɨ áꞌatesiꞌireꞌe, Dios pu ajta raatétɨmuaꞌirasteꞌesin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huápɨꞌɨ niuꞌucamɨꞌɨ. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ jaꞌatɨ, tiꞌitɨ pu hui antíꞌisin tɨ ayén ráaruuren tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ huáꞌaveꞌeri tɨ caí tiꞌitɨ ranaxca, ɨ́ mej jɨ́n huáꞌacuiꞌica. Aꞌɨ́ɨ pu ajta rajpuaíitzi aꞌame ɨ́ taij jɨmeꞌe, ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén téꞌeeca tɨ́j tepúustiꞌi. Ayee pu hui tirajpuaíitzi aꞌame huáꞌa jemi ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌe, ajta aꞌɨ́jna jemi ɨ́ Cáneꞌa.
11 ’Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ cɨtzij tɨ ájcɨtziu aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíjtzi, ayée pu hui áꞌateeri tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe tɨ ajcɨtziúuta aꞌame. Capu ajta huaꞌatáꞌaca mej huaújseꞌupeꞌen tújcaꞌari tzajtaꞌa nusu tɨ́caꞌari tzajtaꞌa. Ayee mú hui tirajpuaíitzi muáꞌajuꞌu aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ranaꞌamiche meꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨj, ajta ɨ́ tevi, matɨ́j menaꞌa mej miyen raꞌancuréꞌa ɨ́ mej jɨ́n huáꞌa jetze raꞌuyúꞌuxa aꞌij tɨ ántehuaa aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ.
12 ’Aꞌɨ́j pu jɨ́n, Dios ayén tihuáꞌajee aꞌɨ́mej ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ tíꞌiteseijreꞌe ɨ́ jemin mej mi teꞌutáviicuaꞌi, aꞌɨ́mej ɨ́ mej ráꞌastijreꞌe aꞌij tɨ tiuꞌutaꞌaíjtacaꞌa ɨ́ Dios, aꞌɨ́mej ɨ́ mej majta ráꞌatzaahuateꞌe meꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.
13 Netɨ́ꞌɨj ni ráanamuajriꞌi tɨ jaꞌatɨ júteꞌe tejeꞌicáxajtacaꞌa. Ayee pu tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Patáꞌaj piyen tiraꞌutéeyuꞌuxa yee: “Tɨ́j naꞌa tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame, michéꞌe rɨ́ꞌɨ titeújmuajteꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ráꞌatzaahuateꞌe ɨ́ tavástaraꞌa.” Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, ayén tɨjɨ́n: “Jee xaa neꞌu, rɨ́ꞌɨ pu Dios tihuaꞌutáꞌa aꞌiné puꞌuri rɨꞌɨrí mej huaújseꞌupeꞌen, mej mi caí chéꞌe tiꞌitɨ jɨ́n áꞌaviicuaꞌireꞌe, aꞌiné puꞌuri tihuaꞌucɨ́ꞌɨ ɨ́ mej raamuáꞌitɨ meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej tiuꞌumuárɨej.”
Ɨ́ tɨ chuej japua tiúꞌucɨɨre
14 Netɨ́ꞌɨj ni neajtahuaꞌa atáneerecaꞌa. ¡Meꞌecui xaa! Aꞌɨ́j nu huaseíj ɨ́ jaitɨri tɨ cuaiina. Seɨj pu ajta aꞌɨ́ɨn japuan újcatii tɨ ayén seijreꞌecaꞌa tɨ́j teáataꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu curuun uteárujteꞌecaa tɨ oro jɨ́n taavíjhuacaꞌa, ajta ruꞌitéchueecaꞌa rurɨꞌɨríintaꞌa pújmeꞌen ɨ́ chun tɨ aicaújtuta tɨ ajta temuaꞌa naa teꞌentámɨɨmɨ.
15 Aj pu ꞌi seɨj tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe aꞌuun aꞌirájraa u teyujtaꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu caꞌanín jɨ́n ayén tiraatajé aꞌɨ́jna tɨ jaitɨri japua án áꞌujcatii tɨjɨ́n:
―Patáꞌaj hui mɨ chun jɨ́n raaréꞌeveijche ɨ́ tɨ ari tíꞌicɨɨre, patáꞌaj tiuꞌuréꞌatzaana, aꞌiné puꞌuri aꞌájna tejaꞌuréꞌene ɨ́ pej jetzen tiuꞌuréꞌatzaana. Puꞌuri hui jeíhua tíꞌicɨɨre, ajta ari huaréꞌecaꞌanacaꞌa ɨ́ chaanaca japua.
16 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ jaitɨri japua án áꞌujcatii, aꞌɨ́ɨ pu caꞌanín jɨ́n tiuꞌuréꞌeveijchecaꞌa ɨ́ chaanaca japua, ajta tiuꞌuréꞌetzaj tɨ́j naꞌa tɨ tiúꞌucɨɨrecaꞌa.
17 Aj pu ꞌi seɨj tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe ajta aꞌuun eꞌirájraa u teyujtaꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ruꞌitéchueecaꞌa seɨ́j ɨ́ chun tɨ aicaújtuta, tɨ ajta temuaꞌa naa teꞌentámɨɨmɨ.
18 Aj pu ꞌi seɨj tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe, aꞌuun eꞌirájraa aꞌu tɨ aꞌutéjvee aꞌɨ́jna ɨ́ mej japuan tíꞌimuaɨꞌɨvajtaca. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌaree ɨ́ taij jɨmeꞌe. Aj pu ꞌi ayén tiraatajé aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ ruꞌitéchueecaꞌa ɨ́ chun tɨ aicaújtuta, tɨ ajta antámɨɨmɨ. Ayen tɨjɨ́n:
―Patáꞌaj hui raaréꞌeveijche, pajta rájseɨreꞌen ɨ́ tácaꞌiraꞌan ɨ́ piꞌista tɨ aꞌuun aꞌuvéjme ɨ́ chaanaca japua aꞌiné puꞌuri cuasi aꞌɨ́jna ɨ́ uuva.
19 Jɨ́meꞌen puꞌu ayén tiraataꞌixaa, aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn ayén raaréꞌeveijchecaꞌa ɨ́ chaanaca japua, ajta rájseɨj aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ tiúꞌucɨɨrecaꞌa ɨ́ chaanaca japua. Aj pu ꞌi aꞌuun yaꞌucáahuaꞌaxɨ aꞌɨ́jna tzajtaꞌa ɨ́ mej jɨ́n rajaachi ɨ́ uuva aꞌu tɨ Dios yaꞌujáche aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huápɨꞌɨ niuꞌucamɨꞌɨ.
20 Aa mú yaꞌujáche á puaꞌacɨé á chajtaꞌa. Xúureꞌe pu airámɨꞌɨyecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ mej ráꞌajache. Temuaꞌa pu teꞌutɨ́ꞌɨ jáꞌaraa. Ayee pu teꞌutɨ́ꞌɨ aꞌutɨ́ ɨmuá aꞌatáꞌase ɨ́ xáachimeꞌaraꞌan jetze ɨ́ cahuaayuꞌu. Ajta, ayée pu aꞌuyaúucan japua huamɨꞌɨyéjraa aꞌachú cumu huaíca ciento kilómetros.