15
Aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌe, ajta ɨ́ puaíjtzi tɨ aráhuaꞌapua
Netɨ́ꞌɨj ni neajtahuaꞌa seɨ́j huaseíj ɨ́ tɨ ta japua jeíhua ruxeꞌeveꞌe. Jéꞌecan nu rɨ́ꞌɨ tiraꞌutaseíj. Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe u ta japua, ɨ́ mej aráhuaꞌapua aráꞌase. Aꞌɨ́j mú jɨ́n antiújmuaꞌaree meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ puaíjtzi ɨ́ tɨ ayén aráꞌase aꞌachú cumu aráhuaꞌapua. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ nain jɨ́n teꞌentipuáꞌajte ɨ́ tɨ jɨ́meꞌen Dios ayén puaíjtzi huaꞌutáꞌasin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huápɨꞌɨ niuꞌucamɨꞌɨ.
Netɨ́ꞌɨj ni tiꞌitɨ huaseíj. Naa pu tíꞌimesti. Aa pu aꞌumuáanijmeꞌecaa, cu xɨee viidrio naꞌa, taij tɨ tzajtaꞌan seijreꞌe. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej raatéemuaꞌitɨ meꞌɨ́jna ɨ́ tevi tɨ huápɨꞌɨ tesiꞌireꞌe, majta ɨ́ tevi tɨ ravaɨreꞌe, majta ɨ́ tɨ jɨ́n tiꞌitɨée áꞌayeꞌi ɨ́ tɨ jɨ́n ayén ántehuaa, aꞌúu mú huatéꞌuucaꞌa aꞌutɨ́ eꞌeveꞌeꞌástɨme aꞌɨ́jna ɨ́ viidrio tɨ amuáanijmee. Aꞌɨ́ɨ mú teꞌitéꞌɨꞌɨcaꞌa rumuájcaꞌa jetze meꞌɨ́jna ɨ́ aarpa tɨ Dios huaꞌutapuaíjve mej mi meꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌutácuiina ɨ́ amɨ́n.
Majta miyen meꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌichuiicacaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés tɨ tíꞌivaɨreꞌecaꞌa ɨ́ Dios jemi, majta meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ huarɨ́j ɨ́ Cáneꞌa. Miyen tɨjɨ́n:
Jéꞌecan pej huápɨꞌɨ rɨ́ꞌɨ naa huarɨ́j
patɨ́ꞌɨj tuꞌirájtuaa múꞌee, tavástaraꞌa,
mɨ pej Dios púꞌeen, pej pajta nain jɨ́n antíꞌamuaꞌaree.
Aꞌɨ́j tu jɨ́n rɨ́ꞌɨ teꞌutaseíj.
Tɨ́j naꞌa aꞌij pej rɨcɨ, xɨ́ꞌepɨꞌɨn pej rɨcɨ,
pajta tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntareꞌe,
mɨ pej piyen tíꞌaijta
tɨ́j naꞌa tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Naímiꞌi mú miyen rɨ́ꞌɨ timuaateájtuaani,
majta rɨ́ꞌɨ timuaatáꞌasin, múꞌeetzi,
mɨ pej tavástaraꞌa púꞌeen,
aꞌiné múꞌee pej aseɨ́j rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n seijreꞌe ɨ́ Dios jemi.
Naíjmiꞌi ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan, aꞌɨ́ɨ mú aꞌuvéꞌejuꞌu muáꞌajuꞌu mej mi muaateánajche,
aꞌiné pepuꞌuri tíhuaꞌutaseíjrate pej piyen xɨ́ꞌepɨꞌɨn huarɨ́j aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe.
Netɨ́ꞌɨj ni atáneerecaꞌa tɨ puaꞌa ari teꞌentácuuniꞌi u teyujtaꞌa aꞌu tɨ eꞌirácatii aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ teꞌanxájta aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ Dios.
Matɨ́ꞌɨj mi meꞌuun aꞌiráacɨ u teyujtaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ mej aráhuaꞌapua aráꞌase. Muꞌuri ráatɨsimeꞌe ɨ́ puaíjtzi ɨ́ tɨ ajta aráhuaꞌapua aráꞌase. Cɨ́ɨxuri mú majta tiꞌitechée tɨ méꞌe tiꞌitetáatɨyeꞌi temuaꞌa naa. Majta mú avéꞌejɨꞌɨcɨꞌihuajmeꞌecaa án rútaviitzeꞌe puaasi jɨmeꞌe tɨ oro jɨ́n taavíjhua.
Ajta seɨj ɨ́ mej muáacua ɨ́ mej ruuri, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌuréꞌeꞌɨꞌɨpɨꞌite aꞌɨ́mej ɨ́ mej aráhuaꞌapua aráꞌase aꞌɨ́jna ɨ́ tuxaꞌa ɨ́ tɨ avéꞌejɨstijmee ɨ́ tɨ jɨ́n huápɨꞌɨ niuꞌucamɨꞌɨ ɨ́ Dios ɨ́ tɨ iꞌirúuri rusén jɨmeꞌe. Seɨj ajta seɨj pu huaꞌuréꞌeꞌɨꞌɨpɨꞌite aꞌɨ́jna ɨ́ tuxaꞌa.
Aj pu ꞌi temuaꞌa téjcɨtziujtarecaꞌa u teyujtaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan ɨ́ Dios. Ajta, jeíhua pu huápɨꞌɨ huatátzareajraa. Aj pu ꞌi temuaꞌa teꞌuhuájɨstecaꞌa u teyujtaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ cɨtzij. Capu chéꞌe huatárɨꞌɨristarecaꞌa tɨ seɨj aꞌuun aꞌuteárute u teyujtaꞌa ajta menaꞌa caí raꞌantipuáꞌajteꞌen ɨ́ mej aráhuaꞌapua aráꞌase mej puaíjtzi huaꞌutáꞌan ɨ́ tɨ ajta aráhuaꞌapua aráꞌase.