17
Dios pu raꞌujxɨ́jte aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ rutuaacaꞌa
Aj pu ꞌi seɨj tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe, tɨ ajta seɨ́j huiteátɨɨcaꞌa ɨ́ cutzapeꞌe tɨ aráhuaꞌapua aráꞌase, aꞌɨ́ɨ pu mú aꞌuvéꞌemej, ajta ayén tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Iiyaꞌa jíi, nee nu muaataseíjrateꞌesin aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n Dios raꞌuxɨ́jteꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ veꞌecán jɨ́n tiꞌitéveecaꞌa, tɨ ajta ramuáꞌitɨcaꞌa ɨ́ tumin ɨ́ ruhuáꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ aꞌuun áꞌujca ɨ́ jaj japua tɨ veꞌée.
’Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌaijta íiyen chaanaca japua, aꞌɨ́ɨ mú huateújxanaꞌacɨre meꞌɨ́jna jamuan ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej íiyen huachéjme chaanaca japua, aꞌɨ́ɨ mú majta huateájtaꞌarua meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn ꞌɨ́itaꞌa ayén huaꞌutáꞌa mej majta jamuan tiꞌihuaújxanaꞌacɨraꞌaten.
Aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu nejaꞌuvíꞌitɨ aꞌɨ́jna aꞌu tɨ caí éꞌe tiꞌitɨ. Aꞌuu nu ꞌɨ́itaꞌa huaseíj tɨ aꞌɨ́jna japua áꞌujcatii ɨ́ tiꞌitɨ tɨ paꞌu. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tiꞌitɨ, jeíhua pu jetzen éꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa ɨ́ tɨ jɨ́n ayén ántehuaacaꞌa, tɨ ajta jɨ́n aꞌij puaꞌa tíꞌijxa ɨ́ Dios. Arahuaꞌapuáca pu huíjmuꞌuu aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ, ajta tamuáamuataꞌa puaꞌaméca aveꞌehuájmee.
Tíꞌinacamua ɨ́ tɨ tiꞌitéechen, ajta cɨ́j caj tíꞌipaꞌu. Jéihua pu huápɨꞌɨ ucárujtiꞌihuacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ oro jɨ́n taavíjhua, ajta tetej tɨ huápɨꞌɨ tíꞌijnajche, ajta perla tiꞌitɨ. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ruꞌiteátɨɨcaꞌa ɨ́ cutzapeꞌe ɨ́ tɨ oro jɨ́n taavíjhua. Ajta aꞌɨ́jna jetze ɨ́ cutzapeꞌe, tiꞌitɨ pu avéꞌejɨsti ɨ́ tɨ tiúꞌuxanaꞌaviꞌisteꞌe, ajta ɨ́ tɨ jɨ́n huateújxanaꞌacɨre aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa.
Ajta ayén téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa ɨ́ cuaatzeájraꞌan jetze aꞌij tɨ ántehuaa.
Neajta inee, canu yaúꞌitɨée naꞌaraa neꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jetzen téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa tɨ jɨ́meꞌen yee: “Babilonia, ɨ́ tɨ veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee. Huaꞌanaꞌana aꞌɨ́mej ɨ́ ꞌuuca ɨ́ mej ramuáꞌitɨcɨ ɨ́ tumin ɨ́ ruhuáꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ jetzen aꞌuun aꞌuvéꞌemej ɨ́ tɨ tiúꞌuxanaꞌaviꞌisteꞌe íiyen chaanaca japua.”
Netɨ́ꞌɨj ni raaseíj tɨ aꞌɨ́ɨn ꞌɨ́itaꞌa tahuáacaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ huaꞌaxuureꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ tíꞌiteseijreꞌe ɨ́ Dios jemi, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huácuiihuacaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej ráꞌastijreꞌe meꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Jéꞌecan nu aꞌij teꞌutaseíj netɨ́ꞌɨj raaseíj.
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe, ayée pu tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―¿Aꞌiné ꞌeen jɨ́n piyen teꞌutaseíj? Nee nu muaatáꞌixaateꞌesin aꞌij tɨ huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna tɨ caí ámitɨeereꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ tɨ japuan avéꞌeca, ɨ́ tɨ ajta arahuaꞌapuáca huíjmuꞌuu, ajta tɨ tamuáamuataꞌa aveꞌehuájmee.
’Aꞌɨjna ɨ́ tiꞌitɨ pej hui raaseíj, aꞌɨ́ɨ pu ajmíꞌi huataseíjre, ajta íjii, capu chéꞌe yeꞌe jáꞌahuaꞌa. Ajta, aúcheꞌe pu aꞌitaméj aꞌujna aꞌutɨ́ eꞌetécun tɨ caí aꞌij ámitɨeereꞌe aꞌachú tɨ ucátee. Méjcaꞌi huáyee pu ajta áꞌapuaꞌaren aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, ɨ́ mej caí éꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa aꞌɨ́jna jetze ɨ́ yuꞌuxari aꞌij mej ánteaꞌarua, aꞌɨ́jna ɨ́ yuꞌuxari tɨ jéjcua ɨmuá jetzen téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ruuri huateáturaa ɨ́ Dios jemi, ayée mú rɨ́ꞌɨ tiyaꞌuseíira muáꞌajuꞌu matɨ́ꞌɨj raaseíj meꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu ajmíꞌi huataseíjre, ajta aꞌájnáꞌɨmua íꞌiruuricaꞌa, ajta caí chéꞌe mé iyeꞌahuaꞌa. Ajta, aúcheꞌe pu huataseíjreꞌesin.
’Aꞌijna ɨ́ niuucari, tɨ hui jaꞌatɨ yaúꞌitɨée áꞌaraꞌani, ruxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́jna jetze tiúꞌumuaꞌati temuaꞌa naa. Aꞌɨjna ɨ́ tɨ arahuaꞌapuáca huíjmuꞌuu, ayée pu hui huataújmuaꞌa tɨjɨ́n: Aꞌɨjna ɨ́ jɨrí tɨ aráhuaꞌapua aráꞌase tɨ japuan áꞌujca aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa.
10 ’Aꞌɨ́ɨ mú majta aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej tíꞌaijta, ɨ́ mej majta aráhuaꞌapua aráꞌase. Muaꞌanxɨ́vi ɨ́ mej meri áꞌupuaꞌarecaꞌa. Seɨj puꞌu auj tiꞌitɨ jɨ́n tiꞌitéjvee. Ajta ɨ́ seɨj, capu xɨ seijreꞌe. Ɨ́ tɨ ayén huataseíjreꞌesin, ayée pu hui tiúꞌujxeꞌeveꞌe tɨ cɨ́j naꞌa caj téꞌeteeviꞌin.
11 ’Ajta, aꞌɨ́ɨn ɨ́ tiꞌitɨ tɨ ajmíꞌi huataseíjre, ajta íjii capu chéꞌe yeꞌe jáꞌahuaꞌa, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ taꞌaráhuaiica. Aꞌɨ́ɨ pu ajta huáꞌa jetze ajtémeꞌecan aꞌɨ́mej ɨ́ mej aráhuaꞌapua aráꞌase. Aꞌɨ́ɨ pu hui ajta áꞌapuaꞌaren.
12 ’Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ tamuáamuataꞌa aveꞌehuájmee, ayée pu hui huataújmuaꞌa tɨjɨ́n tamuáamuataꞌa mú aráꞌase ɨ́ mej tíꞌaijta. Majta aꞌɨ́ɨme, camúu xɨ meꞌɨ́jna jɨ́n titeꞌenteájrupi mej mi tiuꞌutaꞌaíjta. Maúcheꞌe mú raꞌancuréꞌasin mej mi cɨ́j menaꞌa caj titéꞌeteeviꞌin aꞌachú cumu seɨ́j hora mej tiuꞌutaꞌaíjta jamuan ɨ́ tiꞌitɨ.
13 ’Naíjmiꞌi mú miyen ruxɨ́ꞌej tíꞌimuaꞌatze. Majta mej raatátuiireꞌen meꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨj matɨ́j menaꞌa ɨ́ mej jɨ́n antiújmuaꞌaree, ajta ɨ́ huáꞌamuarɨꞌeriꞌiraꞌa. 14 Aꞌɨ́ɨ mú hui raaténeꞌusiꞌiteꞌesin meꞌɨ́jna ɨ́ Cáneꞌa.
’Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Cáneꞌa, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌutémuaꞌitɨ aꞌiné aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tavástaraꞌa ɨ́ tɨ ajta tihuáꞌaijteꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ tɨ huaꞌavástaꞌa púꞌeen ɨ́ teɨte. Aꞌii pu hui ajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tajtuhuan tɨ naíjmiꞌica tíꞌaijteꞌe ɨ́ seica ɨ́ tajtúhuaani. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej jemin seijreꞌe ɨ́ Cáneꞌa, aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ huaꞌutajé, tɨ ajta huaꞌantíhuau. Aꞌii mú majta aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej caí atéꞌɨtzeaꞌara ɨ́ jemin.
15 Aj pu ꞌi ayén tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Aꞌɨjna ɨ́ jaj tɨ veꞌée ɨ́ pej hui raaseíj, ɨ́ tɨ ajta japuan áꞌujca aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ ramuáꞌitɨcɨ ɨ́ tumin ɨ́ ruhuáꞌiraꞌa jɨmeꞌe, aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ teɨtestemuaꞌameꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa, majta ɨ́ teɨtejraꞌan, majta ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan, ɨ́ mej majta seɨ́j jɨ́n tíꞌixaxaꞌa ɨ́ niuucari.
16 ’Ajta aꞌɨ́jna tɨ tamuáamuataꞌa aveꞌehuájmee, ɨ́ mej tíꞌaijta aꞌɨ́jna jamuan ɨ́ tiꞌitɨ, aꞌɨ́ɨ mú rájchaꞌɨ́ɨreꞌe muáꞌajuꞌu meꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ ramuáꞌitɨcɨ ɨ́ tumin ɨ́ ruhuáꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Majta huaꞌaréꞌeꞌitixɨꞌɨsin ɨ́ teɨte ɨ́ mej ráꞌajaahuateꞌecaꞌa. Majta caꞌanéeri jɨ́n tiracáꞌariꞌira tɨ́j naꞌa ɨ́ tɨ tiꞌitéechen. Majta raatécɨꞌɨme ɨ́ huáꞌireꞌaraꞌan. Majta raꞌateátaira.
17 ’Ayee pu téꞌeme, aꞌiné Dios pu ayén caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌasin mej mi miyen tiraꞌaráꞌasten aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tíꞌijxeꞌeveꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej ruxɨ́ꞌej menaꞌa tiúꞌumuaꞌati. Majta raatátuiireꞌen ɨ́ tiꞌitɨ jemi matɨ́j menaꞌa tiꞌitɨ ɨ́ mej jɨ́n antiújmuaꞌaree. Ayee mú raruuren ajta naꞌa caí ayén teꞌaraúrasten aꞌij tɨ Dios ari tiraataxájtacaꞌa.
18 ’Ajta, aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa ɨ́ pej raaseíj, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ chajtaꞌa tɨ veꞌée ɨ́ tɨ tihuáꞌaijteꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ tajtúhuaani ɨ́ mej tiꞌitɨ jɨ́n títetateí aꞌu tɨ naꞌa íiyen chaanaca japua. ―Ayee pu tinaatáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe.