18
Aꞌuu pu éꞌevatzɨjxɨ aꞌujna u Babilonia
Neajta seɨ́j huaseíj ɨ́ tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe. Aa pu ta japua veꞌecámeꞌecaa aꞌɨ́jna. Jéihua pu huápɨꞌɨ tiꞌitɨj jɨ́n antiújmuaꞌaree. Nain japua pu ajta huatátzareajraa íiyen chaanaca japua aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ tétaaveꞌe á ru jetze.
Aj pu ꞌi caꞌanín jɨ́n huajíjhuacaꞌa ayén tɨjɨ́n:
―Puꞌuri hui éꞌevatzɨjxɨ, puꞌuri xaa hui éꞌevatzɨjxɨ aꞌujna u Babilonia, ɨ́ chajtaꞌa tɨ vivéjme. Muꞌuri hui meꞌuun aꞌuchéjme aꞌɨ́ɨme ɨ́ tiyaaruꞌu. Puꞌuri ajta huáꞌachiꞌi púꞌeen ɨ́ xɨéjniuꞌucari ɨ́ mej xánaꞌavisiꞌi seijreꞌe. Aꞌuu mú ꞌéꞌe áꞌaseca, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ pinaꞌase ɨ́ mej xánaꞌavisiꞌi seijreꞌe, ɨ́ tej caí aꞌatzu huáꞌaxeꞌeveꞌe.
’Ayee pu hui tiráaruu, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌa matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan mej mi miyen cheꞌatá menaꞌa aꞌij puaꞌa huárɨni tɨ́j ajta huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ Babilonia. Aꞌɨ́j pu hui jɨ́n Dios ayén cheꞌatá naꞌa puaíjtzi tihuaꞌutáꞌasin aꞌiné jéꞌecan pu huápɨꞌɨ niuꞌucamɨꞌɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Dios. Aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej íiyen tíꞌaijta ɨ́ chaanaca japua, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé jamuan huateújxanaꞌacɨre. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌituaꞌaraca íiyen chaanaca japua, aꞌɨ́ɨ mú hui meri huateújchijteaanitacaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej jeíhua huápɨꞌɨ tíꞌinecuaꞌatzecaꞌa mej huápɨꞌɨ tíꞌijchaꞌɨɨca aꞌɨ́ɨme. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe.
Netɨ́ꞌɨj ni seɨ́j huánamuajriꞌi tɨ júteꞌe tejeꞌicáxajtacaꞌa ayén tɨjɨ́n:
―Setáꞌaj hui seꞌuun huirácɨɨne mɨ sej neteɨ́testemuaꞌa púꞌeen, sej si caí seajta siyen autéꞌɨtzen tɨ́j aꞌɨ́jna, tɨ ij caí puaíjtzi amuaatáꞌan ɨ́ Dios aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn raatáꞌasin aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa.
’Jee xaa, aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n ayén huarɨ́j, aꞌɨ́ɨ pu hui ari nain jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Puꞌuri xáahuí ámitɨeereꞌe íjii u ta japua Dios tɨ éꞌeseijreꞌe. Ajta aꞌɨ́ɨn Dios, aꞌɨ́ɨ pu ari raꞌutámuaꞌareeriꞌi tɨ́j naꞌa tɨ jɨ́n aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ.
’Chéꞌe ayén tíꞌiracɨꞌɨti tɨ́j ajta aꞌɨ́ɨn puaíjtzi tihuaꞌutáꞌa ɨ́ tɨ huaꞌutéemuaꞌitɨ. Chéꞌe ajta hui huaꞌapua tiuꞌutanájchita tɨ́j naꞌa seɨ́j jɨmeꞌe tɨ ayén huarɨ́j tɨ aꞌij puaꞌa een. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ vaasu tɨ jetzen rayeꞌeca aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n huateújtɨmuaꞌira, chéꞌe hui ayén raꞌavéꞌejɨsten aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ huaꞌapua aráꞌase ɨ́ tɨ jɨ́n huateátahuan.
’Aꞌɨ́ɨ pu hui ahuáujtzaahua ruseɨ́j, ajta huataújseijratacaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ jeíhua huápɨꞌɨ tíꞌijchaꞌɨɨcaꞌa. Chéꞌe ruxɨ́ꞌej naꞌa tiráacɨꞌɨti tɨ́ꞌij rajpuaíitzi áꞌaraꞌani, ajta tɨ huataújxɨeemɨsteꞌen. Ayee pu hui tiꞌixa ɨ́ ru tzajtaꞌa tɨjɨ́n yee: “Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨ́n tiꞌitéjvee ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ tíꞌaijta, ajta ayén tɨjɨ́n tɨ caí ruseɨ́jtacaꞌa, tɨ caí jaꞌanáj ruxɨeemɨ́jteꞌe aꞌame.”
’Aꞌɨ́j pu hui jɨ́n caꞌanacan japuan rávaɨjtzi seɨ́j xɨcaj jɨmeꞌe tɨ rajpuaíitzi áꞌaraꞌani. Aj pu xaa tijcuíꞌini, ajta ruxɨeemɨ́jteꞌe aꞌame. Ajta ayén tirajpuaíitzi aꞌame tujri jɨmeꞌe. Ajta huateátaꞌiriꞌihua, aꞌiné jeíhua pu raayɨ́ꞌɨtɨ ɨ́ rumuárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan jɨmeꞌe ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Dios tɨ raꞌuxɨ́jteꞌen. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe.
Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ tajtúhuaani ɨ́ mej tíꞌaijta íiyen chaanaca japua, ɨ́ mej majta jamuan huateújxanaꞌacɨre, majta jamuan huateújchijteaanitacaꞌa, matɨ́ꞌɨj raaseíj aꞌutɨ́ éꞌejcɨtziu aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ teátaasin, aꞌɨ́ɨ mú ruyeinixɨꞌɨn, majta jíjhuan meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ chajtaꞌa.
10 Majta meꞌɨ́n, á mú ɨmuá aꞌuhuístɨraꞌasin meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej rátziɨɨneꞌe ɨ́ tɨ jɨ́n rajpuaíitzi aꞌame. Ayee mú tiꞌixáata muáꞌajuꞌu tɨjɨ́n:
―Cuiꞌi xaa, cuiꞌi xaa, múꞌee mɨ hui pej chajtaꞌa púꞌeen tɨ veꞌée, mɨ pej jeíhua tiꞌitɨj jɨ́n antíꞌamuaꞌaree, mɨ pej hui Babilonia púꞌeen, seɨ́j xɨcaj pu jɨ́n ayén tejaꞌuréꞌene tɨ Dios maꞌuxɨ́jteꞌe.
11-12 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌituꞌaraca íiyen chaanaca japua, aꞌɨ́ɨ mú majta ruyeinixɨꞌɨn, majta ruxɨeemɨ́jteꞌe muáꞌajuꞌu meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ chajtaꞌa aꞌiné capu chéꞌe méꞌe jaꞌatɨ tɨ tihuáꞌunanai ɨ́ mej tíꞌituaꞌaraca tiꞌitɨ tɨ naꞌa mej tíꞌitɨcɨ, tɨ puaꞌa oro, nusu plata, naꞌari tetej tɨ temuaꞌa tíꞌijnajche, tiꞌitɨ perla. Majta seica cɨ́ɨxuri tíꞌituaꞌaraca. Capu chéꞌe jaꞌatɨ tihuáꞌananairan ɨ́ tɨ tíꞌimesti, ɨ́ tɨ nacamua, tɨ taꞌatí, tɨ paꞌu. Camu majta chéꞌe huáꞌananaira muáꞌajuꞌu ɨ́ cɨyej mej tuꞌaraca tɨ jeíhua tíꞌijnajche naꞌari tiꞌitɨ cobre nusu tepúustiꞌi nusu aꞌɨ́jna ɨ́ tetej ɨ́ mej racaamete, ɨ́ mej jɨ́n teꞌentámɨɨmɨteꞌen ɨ́ tepuaij naꞌari ɨ́ chun.
13 Camu majta chéꞌe miyen tihuáꞌananairan ɨ́ mej cuaꞌira tijnájchiteꞌen tiꞌitɨ tzencá, naꞌari tiꞌitɨ tɨ naꞌa tɨ naa téꞌeeca nusu cuaaneꞌe naꞌari tiꞌitɨ mirra, naꞌari cuaaneꞌe tɨ cuaiina, tiꞌitɨ nahuáj, naꞌari aceite, naꞌari hariina tɨ rɨ́ꞌen, tiꞌitɨ triigu, ajta yeꞌemuaate mej seijreꞌe huáacasi, naꞌari cáneꞌaxɨ, ajta cahuaayuꞌu. Ajta, aꞌɨ́jna ɨ́ carreta mej ruꞌuveꞌejáapuaj muáꞌayeꞌi ɨ́ cahuaayuꞌu, majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej caꞌanéeri jɨ́n tíꞌimuarɨꞌe ruxɨ́ꞌej teɨte jemi, camu mi chéꞌe tihuáꞌananairan.
14 Ayee pu tejaꞌuréꞌene aꞌij tɨ ajmíꞌi téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa ayén tɨjɨ́n: “Aꞌɨjna tɨ temuaꞌa tiꞌirɨ́ꞌeen, ɨ́ pej huápɨꞌɨ raxɨ́ꞌeveꞌecaꞌa, capu chéꞌe seíireꞌe aꞌame múꞌeetzi jemi. Ajta, naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa tɨ huápɨꞌɨ tíꞌijnajche, ajta tɨ naa seijreꞌe ɨ́ pej jɨ́n áꞌatzaahuateꞌe aseɨ́j, pepuꞌuri tejáꞌurɨe. Capej chéꞌe tíꞌiteꞌuuni.”
15 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌituꞌaraca, ɨ́ mej majta meꞌɨ́jna jɨ́n huateújchijteaanitacaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej tihuáꞌananairacaꞌa, aꞌɨ́ɨ mú aꞌɨmuá huahuístɨraꞌasin, meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej rátziɨɨneꞌe muáꞌajuꞌu tɨ Dios puaíjtzi raatáꞌa. Maújyeinixɨꞌɨn, majta caꞌanín jɨ́n huataújxɨeemɨsteꞌesin.
16 Ayee mú tiꞌixáata muáꞌajuꞌu tɨjɨ́n:
―Cuiꞌi xaa, cuiꞌi xaa, múꞌee pej chajtaꞌa púꞌeen, tɨ veꞌée, ɨ́ pej peꞌɨ́jna tiꞌitéchejcaꞌa ɨ́ tɨ mesti tɨ naa ꞌeen, pajta peꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ nacamua, pajta ɨ́ tɨ paꞌu jɨmeꞌe, ɨ́ pej ucáꞌarujtiꞌiriꞌi peꞌɨ́jna ɨ́ tɨ oro jɨ́n taavíjhua, pajta peꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tetej tɨ huápɨꞌɨ tíꞌijnajche, pajta peꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ perla tiꞌitɨ.
17 ’Seɨ́j hora pu hui jɨ́n, naíjmiꞌi tiuꞌuréꞌaxɨ tɨ́j naꞌa tɨ huápɨꞌɨ tíꞌijnajchecaꞌa.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ramɨ́jhuaca meꞌɨ́jna ɨ́ baarcu, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌimɨjhuaca meꞌɨ́jna jetze ɨ́ baarcu ɨ́ mej éꞌecɨɨne ɨ́ jaj japua, majta naíjmiꞌi ɨ́ mej huaꞌité viviꞌi, aꞌúu mú ɨmuá huahuístɨraa.
18 Matɨ́ꞌɨj raaseíj meꞌɨ́jna ɨ́ cɨtzij tɨ ajtiɨ́ꞌɨmua ájcɨtziujtacaꞌa, tɨ téꞌajtaiira ɨ́ chajtaꞌa, matɨ́ꞌɨj mi huateújyeineajraa. Miyen tɨjɨ́n:
―¿Tiꞌitájni máa chajtaꞌa seijreꞌecaꞌa tɨ́j amɨjna? Capu hui méꞌe éꞌe chajtaꞌa.
19 Matɨ́ꞌɨj mi tiꞌitɨ aváꞌujratziiraxɨ tiꞌitɨ tɨ muiini ɨ́ rumuꞌúu jetze, mej ruyein, majta ruxɨeemɨ́jteꞌe. Ayee mú tíꞌitejijhuacaꞌa tɨjɨ́n:
―Cuiꞌi xaa, cuiꞌi xaa, múꞌee hui chajtaꞌa tɨ veꞌée, aꞌiné múꞌeetzi mú jetze huateújchijteaanitacaꞌa matɨ́j menaꞌa puaꞌamé mej tihuáꞌaꞌaijteꞌecaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej baarcu jetze antacɨꞌɨca ɨ́ jaj japua. Aꞌɨ́ɨ mú hui jɨ́n huateújchijteaanitacaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej jeíhua huápɨꞌɨ tíꞌijchaꞌɨɨcaꞌa. ―Ayee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ teɨte.
20 Seajta múꞌeen, mɨ sej ta japua éꞌeseijreꞌe, setáꞌaj huataújtemuaꞌaveꞌen, seajta múꞌeen, mɨ sej rɨ́ꞌɨ tíꞌiteseijreꞌe ɨ́ Dios jemi, seajta múꞌeen, mɨ tɨ Dios amuaꞌantíhuaꞌu, sej siꞌi tihuaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ teɨte, seajta múꞌeen, mɨ sej Dios jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌataꞌa. Setáꞌaj huataújtemuaꞌaveꞌen seꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios ayén tejámuaaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ raꞌuxɨ́jte aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa.
21 Aj pu ꞌi seɨj tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe, tɨ ajta jeíhua huápɨꞌɨ rucaꞌané, aꞌɨ́ɨ pu tetej ájtɨɨ tɨ ayén seijreꞌecaꞌa tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ mej jɨ́n teꞌáꞌatɨꞌɨxɨca. Aj pu ꞌi raꞌateájrɨe ɨ́ jaj tzajtaꞌa tɨ veꞌée. Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Ayee pu hui cheꞌatá naꞌa éeniꞌicɨꞌe raatéꞌuuna aꞌɨ́jna ɨ́ chajtaꞌa tɨ veꞌée, tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Babilonia. Capu chéꞌe méꞌe éꞌe seíireꞌe aꞌame.
22 ’Camu chéꞌe miyen namuáareꞌe muáꞌajuꞌu aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌicuinaca aꞌɨ́jna jetze ɨ́ aarpa nusu aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌicuinaca ruchuicari jɨmeꞌe. Camu hui majta namuáareꞌe muáꞌajuꞌu múꞌejmi jemi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌicɨꞌɨsiteꞌe cɨ́ꞌɨsitiꞌiraꞌa jetze naꞌari aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ucáajiꞌihua muáꞌayeꞌi ɨ́ trompeeta jetze. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌimɨjhuaca, matɨ́j menaꞌa puaꞌaméca, aꞌij mej menaꞌa tiraayɨ́ꞌɨtɨ, camu hui chéꞌe múꞌejmi jemi seíireꞌe muáꞌajuꞌu. Camu xaa neꞌu aꞌatzu. Camu majta chéꞌe namuáareꞌe muáꞌajuꞌu aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej téꞌatɨxɨca.
23 ’Ajta, capu hui chéꞌe aꞌatáa aꞌame múꞌejmi jemi ɨ́ taij tɨ huatátza áꞌayeꞌi ɨ́ huáꞌachiꞌi tzajtaꞌa. Capu ajta chéꞌe ayén namuáareꞌe aꞌame mej xahuaaniꞌi jɨ́n tiuꞌutaxáj aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej mauchén huanéjneꞌɨchecaꞌa, ajta mej mauchén huáviɨche, aꞌiné aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej múꞌejmi jemi tíꞌituꞌaracaꞌa, aꞌii mú meꞌɨ́n púꞌeeneꞌe ɨ́ mej yen japuan seijreꞌecaꞌa ɨ́ chaanaca, ɨ́ mej majta vivejméꞌen jɨ́n títetatéꞌecaꞌa. Pajta piyen tihuáꞌucuanamua matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan peꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej piyen huatáꞌaseijratacaꞌa pej huápɨꞌɨ naa seijreꞌe aꞌɨ́mej jemi mej mi miyen huárɨni tɨ aꞌij puaꞌa een ɨ́ Dios jemi.
24 Aꞌii pu ajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ huáꞌucuii naíjmiꞌica aꞌɨ́mej ɨ́ mej Dios jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌataꞌa, majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ tíꞌiteseijreꞌecaꞌa ɨ́ Dios jemi. Jee xaa neꞌu, aꞌɨ́ɨ pu huáꞌucuii matɨ́j menaꞌa puaꞌamé huácuiihuacaꞌa íiyen chaanaca japua, tɨ́j naꞌa jéjcua ɨmuá, tɨ ajta íjii.