19
Aꞌɨ́ɨ mú tiꞌichuíica júteꞌe u ta japua
Netɨ́ꞌɨjtá ni huáꞌunamuajriꞌi ɨ́ mej ta japua caꞌanín jɨ́n tíꞌichuiicacaꞌa. Cu xɨee jeíhua huápɨꞌɨ ajteáxɨɨrecaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌichuiicacaꞌa. Miyen tɨjɨ́n:
Aleluuya, tichéꞌe rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan ɨ́ taDioj,
aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu ari tuꞌirájtuaa, aꞌɨ́ɨ pu jetze aꞌuvéꞌemej ɨ́ tej jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraꞌutaseíj,
ajta aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ nain jɨ́n antiújmuaꞌaree.
Tzáahuatiꞌiraꞌa pu jɨ́n huáꞌaxɨjteꞌe,
ajta ayén, tiraavíjteꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn puaíjtzi huaꞌatáꞌaca.
Aꞌɨ́ɨ pu ari raꞌuxɨ́jte aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ veꞌecán jɨ́n tiꞌitéveecaꞌa,
aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ ruhuáꞌiraꞌa jɨ́n ramuáꞌitɨcaꞌa ɨ́ tumin,
tɨ ajta caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej án japuan
huachéejmeꞌecaa án chaanaca japua mej mi aꞌij puaꞌa huárɨni
meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej jamuan huateújxanaꞌacɨre.
Dios pu ajta puaíjtzi raatáꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe
tɨ aꞌɨ́ɨn ꞌɨ́itaꞌa ayén huáꞌucuii aꞌɨ́mej ɨ́ mej ravaɨreꞌe ɨ́ Dios.
Majtahuaꞌa mú huajíjhuacaꞌa miyen tɨjɨ́n:
―Aleluuya, jéꞌecan pu jetzen ajcɨtziúuta aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. ―Ayee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ vaujsi ɨ́ mej seité japuan muáacua aráꞌase, majta ɨ́ mej muáacua, ɨ́ mej majta ruuri, naíjmiꞌi mú aicaújtuuxɨ, mej mi raateánajche meꞌɨ́jna ɨ́ Dios ɨ́ tɨ eꞌecájca ɨpuari japua. Miyen tɨjɨ́n:
―Chéꞌe ayén tejaꞌuréꞌenen. Aleluuya.
Tɨꞌɨquí seɨj huajíjhuacaꞌa tɨ aꞌuun aꞌutéveecaꞌa aꞌájna vejliꞌi jetzen ɨ́ mej japuan tíꞌimuaɨꞌɨvajtaca. Ayen tɨjɨ́n:
Setáꞌaj rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan seꞌɨ́jna ɨ́ Dios,
naíjmiꞌi múꞌeen mɨ sej ravaɨreꞌe.
Capu amɨ́n aꞌij, tɨ puaꞌa siyen vivejméꞌen jɨ́n títetateí
naꞌari sej cɨliéeneꞌe jɨ́n títetateí.
Tɨ́ꞌɨj huaténeɨche ɨ́ Cáneꞌa
Netɨ́ꞌɨj ni neajtahuaꞌa huáꞌunamuajriꞌi aꞌɨ́mej. Cu xɨee jeíhua huápɨꞌɨ ajteáxɨɨrecaꞌa. Ajta, matɨ́ꞌɨj tiuꞌutaxájtacaꞌa, ayée pu namuajreꞌecaꞌa tɨ́j jaj tɨ tetej tzajtaꞌa mɨꞌɨye. Ayee pu ajta namuajreꞌecaꞌa cumu mej téniuucaꞌan. Miyen tɨjɨ́n:
Aleluuya, tichéꞌe rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan ɨ́ Dios,
aꞌiné puꞌuri nain jɨ́n tíꞌaijta aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa ɨ́ tɨ taDioj púꞌeen.
Tichéꞌe tiyen huatátatemuaꞌaveꞌen,
teajta tiyen tiraatateújtziꞌireꞌen,
tej ti rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan
aꞌiné puꞌuri aꞌájna tejaꞌuréꞌene tɨ aꞌɨ́ɨn Cáneꞌa huaténeɨche.
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́raꞌaraꞌan puꞌuri rɨ́ꞌɨ huaújruu.
Ayee pu tiraatáꞌa tɨ tiuꞌuteújchejteꞌen
aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ mesti, tɨ ajta naa ꞌeen,
tɨ temastájyeꞌi, tɨ caí aꞌatzu chueemua.
Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ naa ꞌeen, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌij mej meri huarɨ́j aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen ɨ́ Dios jemi. Aꞌɨ́j pu xaa jɨ́n ucaújchejteꞌesin.
Ajta ɨ́ tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe, ayée pu tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Patáꞌaj raꞌutéeyuꞌuxa yee: “Rɨ́ꞌɨ pu tihuaꞌutáꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ tɨ Dios huaꞌutáꞌinee mej tiúꞌucuaꞌani jamuan aꞌɨ́jna ɨ́ Cáneꞌa aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen huaténeɨchi.”
Aj pu ꞌi ayén tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Ayen tiꞌayajna ɨ́ Dios jemi aꞌij nej neuchén timuáꞌixaa.
10 Jɨ́meꞌen puꞌu ayén tinaatáꞌixaa, netɨ́ꞌɨj ni aicántutzi aꞌu tɨ eꞌeraꞌɨ́ɨcajme nej ni raateánajche. Ajta aꞌɨ́ɨn, ayée pu tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Capej hui piyen neruure aꞌiné nee nu niyen cheꞌatá nenaꞌa tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi patɨ́j múꞌee, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ aꞌihuáamuaꞌa ɨ́ mej miyen teꞌanxájta meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ Jesús, majta aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn huarɨ́j. Patáꞌaj peꞌɨ́jna huateánajche ɨ́ Dios, aꞌiné aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen raxa aꞌij tɨ tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ Jesús, aꞌúu pu jetze aꞌuvéꞌemej ɨ́ xɨéjniuꞌucari tɨ Dios jetzen meꞌecan tíꞌixaxaꞌa. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ.
Aꞌɨ́ɨ pu avéꞌeca japuan ɨ́ cahuaayuꞌu tɨ cuaínaraꞌa
11 Netɨ́ꞌɨj ni raaseíj tɨ antacúuniꞌihuacaꞌa u ta japua. Meꞌecui xaa, cahuaayuꞌu pu án aꞌutéveecaꞌa. Naa pu tíꞌicuainaraꞌa, ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ japuan avéꞌeca, ayée mú ratamuáꞌamua tɨjɨ́n: “Ɨ́ tɨ nain jɨ́n téꞌaste, ajta tɨ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tíꞌixaxaꞌa.” Aꞌɨ́ɨ pu xɨ́ꞌepɨꞌɨn ayén rɨcɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huáꞌaxɨjteꞌe ɨ́ teɨte aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe. Ajta ayée pu cheꞌatá naꞌa tíꞌineꞌuseꞌe.
12 Yee pu seijreꞌe ɨ́ jɨꞌɨseáaraꞌan jetze tɨ́j taij tɨ áꞌataa. Jéꞌecan pu utearújtiꞌihuajmee ɨ́ curuun ɨ́ muꞌúuraꞌan jetze. Ajta jetzen pu téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌij tɨ ántehuaa. Ajta, capu jaꞌatɨ yaúꞌitɨe aꞌij tɨ huataújmuaꞌa, sino aꞌɨ́ɨ puꞌu naꞌa ruseɨ́j yaúꞌitɨe.
13 Ayee pu éeneꞌe tiꞌitéchejcaꞌa ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ tɨ́tɨꞌɨj, ajta xúureꞌe raaméiriꞌihuajmeꞌecaa. Ayee mú majta raatamuáꞌa tɨjɨ́n: “Aꞌɨjna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen raxa ɨ́ Dios.”
14 Majta cujtaꞌan huajúꞌucaa aꞌɨ́ɨme ɨ́ xantaaruꞌu mej ta japua éꞌemeꞌecan. Ayee mú éeneꞌe tiꞌitéchejcaꞌa ɨ́ cɨ́ɨxuri, tɨ mesti, tɨ ajta naa ꞌeen. Naa pu tíꞌicuaina, ajta naa tíꞌiseijreꞌecaꞌa ɨ́ tihuáꞌacɨɨxu, ajta capu aꞌatzu tíꞌichueemuaviꞌicaa. Aꞌɨ́ɨ mú cujtaꞌan huajúꞌucaa ɨ́ mé taꞌavéꞌeteꞌete aꞌɨ́mej japua ɨ́ cahuaayuꞌu mej cuaiina.
15 Ajta aꞌɨ́ɨn niúucareꞌaraꞌan, ayée pu huáꞌaruuren ɨ́ teɨte tɨ́j jaꞌatɨ tiꞌitɨ antisíjchecaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ chun. Ayee pu puaíjtzi tihuaꞌutáꞌasin aꞌɨ́mej ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ runiuuca. Caꞌanéeri pu jɨ́n tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌesin. Ajta, huáꞌa japua pu rávaɨjtzi tɨ́j naꞌa ɨ́ tɨ jɨ́n huápɨꞌɨ niuꞌucamɨꞌɨ ɨ́ Dios, tɨ nain jɨ́n antiújmuaꞌaree.
16 Jetzen ɨ́ cɨ́ɨxureꞌaraꞌan, ajta aꞌu tɨ ajtavéꞌe ɨ́ chun, ayée pu téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌij mej ratamuáꞌamua tɨjɨ́n: “Huaꞌatajtuhuan aꞌɨ́mej ɨ́ tajtúhuaani, ajta, tɨ tihuáꞌaijteꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej majta tíꞌaijta.”
17 Netɨ́ꞌɨj ni jaꞌatɨ huaseíj tɨ tíꞌivaɨreꞌe u ta japua. Antiɨ́ꞌɨmua pu aꞌutéveecaꞌa ɨ́ xɨcaj jetze. Caꞌanín pu jɨ́n huaꞌutajé matɨ́j menaꞌa puaꞌaméca ɨ́ pinaꞌase ɨ́ mej cɨꞌɨcacaj, ɨ́ mej majta ráꞌaraꞌive u júteꞌe. Ayen tɨjɨ́n:
―Iíyeꞌe xuꞌu hui, mú aꞌuvéꞌejuꞌun sej si siyen tiúꞌucuaꞌani seꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios ayén tejáꞌamuamin.
18 ’Sej si hui ráacuaꞌani seꞌɨ́jna ɨ́ huáꞌahuaꞌiraꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌaijta naꞌari huáꞌahuaꞌiraꞌa ɨ́ huaꞌacapítan ɨ́ xantaaruꞌu. Seajta siyen ráacuaꞌani huáꞌahuaꞌiraꞌa seꞌɨ́mej ɨ́ teteca ɨ́ mej jeíhua rucacáꞌane, seajta hui huáꞌahuaꞌiraꞌa ɨ́ cahuaayuꞌu, seajta huáꞌahuaꞌiraꞌa seꞌɨ́mej ɨ́ mej avéꞌeteꞌete. Nain xu hui cuaꞌani huáꞌahuaꞌiraꞌa ɨ́ teteca, capu amɨ́n aꞌij tɨ puaꞌa miyen ruxɨéehua áꞌujujhuaꞌaneꞌen nusu mej caꞌanéeri jɨ́n tíꞌimuarɨꞌecaꞌa. Capu amɨ́n aꞌij ajta tɨ puaꞌa mej vivejméꞌen títetateí nusu miyen cɨliéeneꞌe jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe. Múꞌeen xu xaa hui ráacuaꞌani ɨ́ huáꞌahuaꞌiraꞌa. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe.
19 Netɨ́ꞌɨj ni huaꞌuseíj mej eꞌetiújseɨreꞌecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ huápɨꞌɨ áꞌatesiꞌireꞌe, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen tíꞌaijta i chaanaca japua. Huáꞌa jamuan ɨ́ ruxantaaruꞌustemuaꞌa, aꞌɨ́ɨ mú eꞌetiújseɨreꞌecaꞌa mej mi raaténeꞌusiꞌiteꞌen meꞌɨ́jna ɨ́ tɨ avéꞌeca ɨ́ cahuaayuꞌu japua, majta meꞌɨ́mej ɨ́ xantaaruꞌustemuaꞌameꞌen.
20 Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ huápɨꞌɨ áꞌatesiꞌireꞌe, aꞌɨ́ɨ pu huatéviꞌiriꞌihuacaꞌa aꞌɨ́jna jamuan tɨ huaꞌitzi jɨ́n tíꞌixaxaꞌataꞌa aꞌɨ́jna jetze meꞌecan. Ajta, aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ huápɨꞌɨ áꞌatesiꞌireꞌe, aꞌɨ́ɨ pu tiuꞌumuárɨej ɨ́ mej jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraꞌutaseíj. Ayee pu ꞌeen jɨ́n huáꞌucuanamua aꞌɨ́mej ɨ́ mej raꞌancuréꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ mej huáꞌa jetze áꞌayuꞌusiꞌi aꞌij tɨ ántehuaa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ. Majta raateánajchecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ tɨ ayén éeneꞌe seijreꞌe tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ huápɨꞌɨ áꞌatesiꞌireꞌe. Mej jɨ́meꞌen huavíviꞌiriꞌihuacaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej huaꞌapua, matɨ́ꞌɨj mi meꞌan huajeꞌetéehuaꞌaxɨ ruurica aꞌájna jáꞌahuaꞌa aꞌalaguun aꞌu tɨ azufre jɨ́n áꞌataa.
21 Ajta, aꞌɨ́jna tɨ cahuaayuꞌu japua avéꞌeca, aꞌɨ́ɨ pu ayén huáꞌaruu ɨ́ seica ɨ́ mej ráꞌastijreꞌecaꞌa meꞌɨ́jna tɨ huápɨꞌɨ áꞌatesiꞌireꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu ruseɨ́j huáꞌucuii aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ runiuuca tɨ ayén tíꞌivaɨreꞌe tɨ́j chun tɨ ꞌaíjninei téneꞌetzeꞌen. Majta naíjmiꞌi ɨ́ pinaꞌase, aꞌɨ́ɨ mú huájuꞌuxai temuaꞌa jeíhua meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ huáꞌahuaꞌiraꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej huácuiihuacaꞌa.