20
Cɨríistuꞌu pu nuꞌu tiuꞌutaꞌaíjta seɨ́j viꞌiraꞌa nineꞌiraꞌa
Netɨ́ꞌɨj ni seɨ́j huaseíj tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe. U júteꞌe pu veꞌecámeꞌecaa. Aꞌɨ́ɨ pu ajta yaavi huáchuisimeꞌe aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n teꞌiteáanan aꞌu tɨ eꞌetécun tɨ caí aꞌij ámitɨeereꞌe aꞌachú tɨ aꞌucátee. Aꞌɨ́ɨ pu ajta huapíjsimeꞌe tiꞌitɨ cadeena, tɨ vivéj.
Aj pu ꞌi raatéeviꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ cuꞌucuꞌu, aꞌɨ́jna tɨ jéjcua ɨmuá huataseíjre. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n tiyaaruꞌu, ajta Satanás. Aj pu ꞌi raꞌijtápe tɨ ij áꞌateeviꞌin aꞌachú cumu seɨ́j viꞌiraꞌa nineꞌiraꞌa.
Aj pu ꞌi aꞌuun yaꞌucájrɨe aꞌu tɨ eꞌetécun. Ajta raꞌiteáana. Tiꞌitɨ pu ajta ancáaviꞌijte tɨ́ꞌij caí chéꞌe huáꞌacuanamua aꞌɨ́mej ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan ajta naꞌa caí teꞌentipuáꞌajteꞌen seɨ́j viꞌiraꞌa nineꞌiraꞌa. Aj pu ꞌi xaa, ayén tiúꞌujxeꞌeveꞌe mej ráꞌijxɨjta tɨ́ꞌij aꞌatzu áꞌateeviꞌin tɨ ruxɨéehua áꞌucheꞌecaneꞌen.
Netɨ́ꞌɨj ni ɨpuari tiuꞌuséij, neajta neꞌɨ́mej ɨ́ mej jetzen acáteꞌeteꞌe. Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej raꞌancuréꞌa mej meꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌareere mej huaꞌuxɨ́jteꞌen ɨ́ teɨte. Neajta áꞌiyen huáꞌaxɨejniuꞌuca huaseíj aꞌɨ́mej ɨ́ mej huáꞌijveichixɨ ɨ́ huaꞌamuꞌúu jetze meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej tiuꞌutaxájtacaꞌa meꞌɨ́jna jetze meꞌecan ɨ́ Jesús, majta meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej ráꞌastijreꞌecaꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen raxa ɨ́ Dios.
Majta aꞌɨ́ɨme, camu raateánajchecaꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ huápɨꞌɨ áꞌatesiꞌireꞌe, camu majta raateánajchecaꞌa ɨ́ tɨ ravaɨreꞌe. Camu majta raꞌancuréꞌa ɨ́ tɨ téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa ɨ́ huáꞌacuaatzeꞌe nusu ɨ́ huáꞌamuajcaꞌa jetze aꞌij tɨ yeꞌí ántehuaa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ huápɨꞌɨ áꞌatesiꞌireꞌe. Aꞌɨ́ɨ mú majta huatarúj jamuan ɨ́ Cɨríistuꞌu, majta meꞌɨ́jna jɨ́n tiꞌitevée muáꞌaraa matɨ́j tajtúhuaani tɨ́j naꞌa seɨ́j viꞌiraꞌa nineꞌiraꞌa jɨmeꞌe.
Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn pɨ́rɨcɨ ɨ́ mej amuacaí huatarújsin ɨ́ mej meri huácuii. Majta ɨ́ seica, ɨ́ mej meri huácuii, camu miyen majtáhuaꞌa huatarúj ajta naꞌa caí teꞌentipuáꞌare seɨ́j viꞌiraꞌa nineꞌiraꞌa.
Rɨ́ꞌɨ pu tiraatáꞌa ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayén tíꞌijcɨꞌɨti, tɨ ajta huatarújsin huáꞌa jamuan ɨ́ mej anáatéꞌee aitajuꞌun huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite. Rɨ́ꞌɨ pu tiraatáꞌa aꞌiné Dios pu ari huateúraꞌate ɨ́ ru jemi aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ. Capu ajta chéꞌe rɨꞌɨríista aꞌame tɨ ajtahuaꞌa huámɨꞌɨni tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe, sino ayée pu aꞌɨ́jna jɨ́n teꞌenteáruti tɨ́ꞌij tiꞌitɨ jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi, ajta jemin ɨ́ Cɨríistuꞌu. Aꞌɨ́ɨ pu jamuan tiuꞌutaꞌaíjta. Ayee pu aꞌateeviꞌi aꞌachú seɨ́j viꞌiraꞌa nineꞌiraꞌa.
Dios pu raꞌantimuáꞌitɨ ɨ́ tiyaaruꞌu
Tɨ́ꞌɨj teꞌentipuáꞌare ɨ́ seɨ́j viꞌiraꞌa nineꞌiraꞌa, aj pu ꞌi ayén huatátuiihua aꞌɨ́jna ɨ́ Satanás aꞌujna aꞌu tɨ aiteánamiꞌihuacaꞌa.
Tɨꞌɨquí aꞌitaméj tɨ́ꞌij huáꞌucuanamuan aꞌɨ́mej ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé yen seijreꞌe íiyen chaanaca japua, tɨ́j naꞌa Teijmataꞌa pújmeꞌen, ajta Huáahuata pújmeꞌen, ajta Cuameche, ajta Tzareemeꞌen. Aꞌɨ́mej pu tíseɨreꞌesin ɨ́ mej miyen huataújmuaꞌa tɨjɨ́n Gog, ajta aꞌɨ́mej ɨ́ seica ɨ́ mej miyen huataújmuaꞌa tɨjɨ́n Magog. Ayee mú aráꞌase aꞌachú tɨ caj tíꞌitɨej ɨ́ sej tɨ huaca aꞌutɨ́ eꞌeveꞌeꞌástɨme ɨ́ jaj tɨ veꞌée. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ cuꞌucuꞌu huáꞌajseɨreꞌesin mej mi huaténeꞌuseꞌen.
Matɨ́ꞌɨj mi nain japua áꞌujujhuaꞌaneꞌe tɨ́j naꞌa tɨ auuyaúj ɨ́ chuej japua. Matɨ́ꞌɨj mi rajnáj aꞌu mej teꞌutéꞌɨnaamuacaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ tíꞌiteseijreꞌe ɨ́ Dios jemi, majta rajnáj meꞌɨ́jna ɨ́ chajtaꞌa tɨ huápɨꞌɨ huaꞌaráanajche aꞌɨ́mej ɨ́ mej teɨtestemuaꞌameꞌen púꞌeen ɨ́ Dios. Ajta, taij pu u eꞌicájve u ta japua. Ajta huaꞌuteátaij aꞌɨ́mej ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe ɨ́ tiyaaruꞌu.
10 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tiyaaruꞌu tɨ huáꞌucuanamua, aꞌúu pu eꞌeteárɨiihuacaꞌa aꞌutɨ́ aꞌalaguun aꞌu tɨ azufre jɨ́n áꞌataa, aꞌu tɨ ajta éꞌeseijreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ huápɨꞌɨ áꞌatesiꞌireꞌe, ajta aꞌɨ́jna tɨ ravaɨreꞌecaꞌa, aꞌɨ́jna tɨ huaꞌitzi jɨ́n tíꞌixaxaꞌataꞌa aꞌɨ́jna jetze meꞌecan tɨ huápɨꞌɨ áꞌatesiꞌireꞌe. Aꞌuu mú mi rajpuaíitzi muáꞌajuꞌu nain xɨcaj tzajtaꞌa, ajta nain tɨ́caꞌari tzajtaꞌa tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Dios pu huáꞌaxɨjteꞌe aꞌutɨ́ éꞌeseijreꞌe ɨ́ ɨpuari tɨ veꞌée
11 Netɨ́ꞌɨj ni ɨpuari huaseíj tɨ veꞌée. Naa pu tíꞌicuainaraꞌa. Neajta neꞌɨ́jna huaseíj ɨ́ tɨ acájca. Ajta ɨ́ chaanaca, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ ta japua, éꞌe huaújpuaꞌarixɨ meꞌɨ́jna jemi. Camu chéꞌe méꞌe jéꞌeseijreꞌecaꞌa.
12 Netɨ́ꞌɨj ni neꞌɨ́mej huaseíj ɨ́ mej meri huácuii, ɨ́ mej vivejméꞌen jɨ́n títetatéꞌecaꞌa, majta ɨ́ mej cɨliéeneꞌe jɨ́n tíꞌivaɨreꞌecaꞌa. Aꞌuu mú eꞌeréꞌeveecaꞌa meꞌɨ́jna jemi ɨ́ ɨpuari. Majta seica raꞌutácuuracaꞌa ɨ́ yuꞌuxari. Majta seɨ́j autácuuracaꞌa ɨ́ yuꞌuxari tɨ jetzen téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌij mej ánteaꞌarua ɨ́ mej miyen ruuri huateáturaasin ɨ́ Dios jemi. Dios pu ajta huaꞌuxɨ́jte aꞌɨ́mej ɨ́ mej meri huácuii meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa ɨ́ yuꞌuxari jetze, ɨ́ tɨ jetzen ayén téꞌaxa aꞌij mej huarɨ́j matɨ́ꞌɨj mauj ruuricaꞌa, seɨj ajta seɨj.
13 Matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej aujámɨ ɨ́ jaj tzajtaꞌa, aꞌɨ́ɨ mú huatarúj. Majta ɨ́ seica, ɨ́ mej huácuii aꞌutɨ́ naꞌa, capu amɨ́n tiꞌitɨ pɨ́rɨcɨ ɨ́ tɨ huáꞌucuii naꞌari aꞌutɨ́ aꞌuteájturaa ɨ́ huáꞌaxɨejniuꞌuca, naíjmiꞌi mú majtáhuaꞌa huatarúj. Ajta Dios pu naíjmiꞌica aꞌuxɨ́jte aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij mej titetiújchaꞌɨɨcaꞌa matɨ́ꞌɨj mauj ruuricaꞌa.
14 Jɨ́meꞌen puꞌu huaꞌuxɨ́jte, aꞌɨ́ɨ pu raꞌupuáꞌajte naíjmiꞌica tɨ tíꞌitecuiꞌica, ajta aꞌujna aꞌu mej aꞌuteájturaa ɨ́ mej meri huácuii, ɨ́ tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Hades. Naíjmiꞌica pu atéehuaꞌaxɨ aꞌujna jetze ɨ́ aꞌalaguun tɨ azufre jɨ́n áꞌataa. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej huaꞌapuaca jetze huácuiꞌini, mej meꞌuun aꞌuteáturaasin aꞌujna jetze ɨ́ aꞌalaguun tɨ azufre jɨ́n áꞌataa.
15 Tɨ puaꞌa caí ayén téꞌeyuꞌusiꞌihuacajcheꞌe aꞌij tɨ seɨj ántehuaa aꞌɨ́jna jetze ɨ́ yuꞌuxari tɨ jetzen téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa aꞌij mej ánteꞌarua aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ruuri huateáturaasin ɨ́ Dios jemi, ayée pu tíꞌijruuren aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ caí éꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa. Dios pu raꞌatéjɨsin aꞌujna jetze ɨ́ aꞌalaguun tɨ azufre jɨ́n áꞌataa.