21
Dios pu rajéjcuareꞌe ta japua tɨ seijreꞌe, ajta ɨ́ chaanaca tɨ yen seijreꞌe
Netɨ́ꞌɨj ni raaseíj á júteꞌe tɨ ari jéjcuacan jɨ́n seijreꞌe. Ajta ɨ́ chaanaca, ayée pu cheꞌatá naꞌa jéjcuacan jɨ́n seijreꞌe. Ajta á júteꞌe tɨ míꞌimeꞌecan, ajta ɨ́ chaanaca tɨ míꞌimeꞌecan, capu chéꞌe méꞌe jéꞌeseijreꞌecaꞌa. Ajta ɨ́ jaj tɨ veꞌée, capu ajta chéꞌe seijreꞌecaꞌa, aꞌiné naíjmiꞌi pu eꞌehuaújpuaꞌarixɨ.
Netɨ́ꞌɨj ni raaseíj tɨ á veꞌecámeꞌecaa á júteꞌe aꞌu tɨ Dios éꞌeseijreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ chajtaꞌa tɨ Dios huateúraꞌate. Ayee pu téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Jerusalén tɨ jéjcua. Ayee pu huaújruu aꞌɨ́jna ɨ́ chajtaꞌa tɨ́j ajta ꞌɨ́itaꞌa rɨ́ꞌɨ tiuꞌuteújchejte tɨ́ꞌɨj ari huatévicheꞌesin.
Netɨ́ꞌɨj ni ráanamuajriꞌi tɨ caꞌanín jɨ́n tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ jaꞌatɨ tɨ aꞌuun aꞌutéveecaꞌa jemin ɨ́ ɨpuari. Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Xaaseíj, múꞌeen, aꞌiné puꞌuri hui huataseíjreꞌesin huáꞌa jemi ɨ́ teteca aꞌɨ́jna ɨ́ chiꞌiraꞌan ɨ́ Dios. Aꞌɨ́ɨ pu huateáturaasin huáꞌa jemi, majta aꞌɨ́ɨme, aꞌɨ́ɨ mú teɨtejraꞌan púꞌeeneꞌe muáꞌajuꞌu. Ajta ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu ruseɨ́j seíireꞌe aꞌame huáꞌa jemi.
’Rɨ́ꞌɨ pu hui tihuaꞌutáꞌasin mej mi caí chéꞌe tiꞌitɨj jɨ́n ruxɨéemɨsteꞌe. Camu chéꞌe cuiꞌini. Camu chéꞌe meꞌɨ́jna jɨ́n ruxɨéemɨsteꞌe muáꞌajuꞌu meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ seɨj huamɨ́ꞌɨ. Camu majta chéꞌe ruyeine muáꞌajuꞌu; camu chéꞌe miyen tirajpuaíitzi muáꞌajuꞌu meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ tiꞌitɨ huáꞌacucuiꞌi, aꞌiné aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ míꞌimeꞌecan, aꞌɨ́ɨ pu ari eꞌehuaújpuaꞌarixɨ. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ.
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ ɨpuari jetze acájca, ayée pu tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Meꞌecui xaa, naíjmiꞌi ɨ́ tɨ tíꞌiseijreꞌe, nee nu hui rajéjcuareꞌe.
Ajta ayén tɨjɨ́n:
―Autéeyuꞌuxa aꞌɨ́jna, aꞌiné nee nu tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tíꞌixaxaꞌa neꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén tiꞌayajna.
Aj pu ꞌi ayén tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Puꞌuri icu. Antipuáꞌarecaꞌa. Nee nu hui neꞌɨ́n púꞌeen i nej amuájca, neajta i nej uvéꞌeteajtɨ. Nee nu jéjcua ɨmuá huataseíjre, neajta nain nu tiúꞌutaahuacaꞌa tɨ yen tíꞌiseijreꞌe. Neajta nu nain jɨ́n ranaíjmireꞌe tɨ́j naꞌa tɨ ajta tíꞌiseijreꞌe. Aꞌatɨ tɨ naꞌa tɨ neetzi jemi áꞌujcaꞌanen nej ni niyen tiraatáꞌan ɨ́ tɨ tiráꞌaturaateꞌe ɨ́ tzajtaꞌan, huáapuaꞌa nu tiraatáꞌasin neꞌɨ́jna ɨ́ jaj tɨ aꞌuun eiráninei aꞌu tɨ eꞌejaíjxa. Nee nu xaa jaj raatáꞌasin ɨ́ tɨ jɨ́n ruuri aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
’Ajta, aꞌɨ́ɨn tɨ tiuꞌutéemuaꞌitɨ, ayée pu tíꞌijcɨꞌɨti. Nee nu Diojraꞌan púꞌeeneꞌe naꞌame, ajta aꞌɨ́ɨn, niyauj pu púꞌeeneꞌe aꞌame.
’Majta aꞌɨ́ɨme matɨ́j menaꞌa puaꞌamé mej aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ neetzi jemi, ayée pu tihuáꞌacɨꞌɨti mej meꞌuun aꞌuteáturan aꞌalaguun tɨ azufre jɨ́n áꞌataa. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej jɨ́n huaꞌapuaca jetze huácuiꞌini. Aꞌuu mú aꞌuteáturaasin aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej caí áꞌujcaꞌane mej rajpuaíjtzi neetzi jetze meꞌecan, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej caí téꞌatzaahuateꞌe, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huáꞌanahuaꞌaca naíjmiꞌica, ɨ́ tɨꞌɨríi, mé ꞌuuca, majta mé teteca. Majta seica meꞌuun aꞌuteáturaasin. Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej tíꞌitecuiꞌica, majta ɨ́ mej ruxánaꞌacɨreꞌe, majta ɨ́ mej tíꞌichahuaara, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ranaꞌamiche meꞌɨ́jna ɨ́ tɨ caí Dios púꞌeen, majta matɨ́j menaꞌa puaꞌamé tíꞌihuaꞌitaca. Matɨ́j menaꞌa puaꞌamé mej miyen ꞌeen, aꞌúu mú aꞌuteáturaasin aꞌalaguun. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Dios.
Jerusalén tɨ jéjcua
Aj pu ꞌi, seɨj pu á eꞌiréꞌene ineetzi jemi. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeeneꞌe seɨj tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe tɨ huáꞌa jetze ajtémeꞌecan ɨ́ mej aráhuaꞌapua aráꞌase, ɨ́ mej ruꞌitetúꞌutujmeꞌecaa ɨ́ cutzapeꞌe tɨ ajta aráhuaꞌapua aráꞌase. Ajta aꞌɨ́jna tzajtaꞌa ɨ́ cutzapeꞌe, aꞌɨ́ɨ pu urámuaacaꞌa seɨj ajta seɨj ɨ́ cuꞌiniꞌiraꞌa ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíjtzicaꞌa ɨ́ teɨte ɨ́ mej yen seijreꞌecaꞌa japuan i chaanaca, ɨ́ tɨ ajta aráhuaꞌapua aráꞌase. Ayee pu tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Iiyaꞌa jíi, nee nu hui timuaataseíjrateꞌesin neꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jemin teꞌataújratziiriꞌi ɨ́ Cáneꞌa tɨ ɨ́raꞌaraꞌan púꞌeeneꞌe aꞌame.
10 Jɨ́meꞌen puꞌu ayén tinaatáꞌixaa, aj pu ꞌi aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios huateájturaa ineetzi jemi. Aj pu ꞌi aꞌuun nejaꞌuvíꞌitɨ aꞌu tɨ jɨrí aꞌutacáꞌa, tɨ huápɨꞌɨ ájtee, tɨ ajta veꞌetɨ́ á aꞌutacáꞌa. Aj pu ꞌi tinaataseíjrate aꞌɨ́jna ɨ́ chajtaꞌa ɨ́ Dios tɨ huateúraꞌate tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Jerusalén. Aꞌuu pu u ta japua eꞌicámeꞌecaꞌa aꞌujna tɨ Dios éꞌeseijreꞌe.
11 Naa pu tiꞌitemastájyeꞌicaa tɨ́j ajta Dios huápɨꞌɨ naa seijreꞌe. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ temastájyeꞌicaa, ayée pu seijreꞌecaꞌa tɨ́j tetej tɨ huápɨꞌɨ tíꞌijnajche, tɨ ajta naa tíꞌitatzaj tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ cristal. Ayee pu ajta seijreꞌecaꞌa tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ jaspe.
12 Jaxuꞌu pu jɨ́n tiréꞌanamiꞌi aꞌúu tɨ veꞌetɨ́ aꞌutacáꞌa, tɨ temuaꞌa téꞌejtee. Tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua pu aráꞌaxcaa aꞌu tɨ éꞌepueerta. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej majta tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌe, aꞌúu mú aꞌitéꞌuꞌupuꞌujmeꞌecaa aꞌu tɨ éꞌepueertajme seɨj ajta seɨj. Ajta, ɨ́ puéerta jetze, seɨ́j jetze ajta seɨj, ayée pu téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa aꞌij mej ánteꞌarua aꞌɨ́ɨme ɨ́ teɨtestemuaꞌameꞌen ɨ́ mej huáꞌa jetze airaújneijte aꞌɨ́mej jetze ɨ́ yaújmuaꞌameꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Israél teecan.
13 U Teijmataꞌa pújmeꞌen, huaicacɨé pu éꞌepueerta, ajta Tzareemeꞌen pújmeꞌen, ajta huaicacɨé pu ajta éꞌepueerta. Ayee pu cheꞌatá naꞌa, huaicacɨé táꞌapueerta ajta u Cuameche pújmeꞌen, ajta u Huáahuata pújmeꞌen huaicacɨé pu ajta éꞌepueerta.
14 Ajta tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua pu teꞌaráꞌase ɨ́ tɨ tajéꞌeste ɨ́ tɨ ajta japuan ájtaavijhuacaꞌa ɨ́ jaxuꞌu tɨ jɨ́n curéꞌanamiꞌihuacaꞌa ɨ́ chajtaꞌa. Ajta aꞌɨ́jna jetze ɨ́ tɨ tajéꞌeste, ayée pu téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌij mej ánteꞌarua aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej majta tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase, ɨ́ tɨ ajta Cáneꞌa huaꞌantíhuau mej mi meꞌɨ́n tejáꞌuxajtaneꞌen meꞌɨ́jna jetze meꞌecan.
15 Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ tíꞌineꞌixaateꞌecaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu tiꞌitɨ huitéchueecaꞌa cumu tiꞌitɨ cɨyej tɨ oro jɨ́n taavíjhuacaꞌa. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeeneꞌe tɨ jɨ́n raatéꞌitɨen aꞌachú tɨ auuyaúj ɨ́ chajtaꞌa, ajta aꞌachú tɨ antayaúj ɨ́ puéerta, ajta aꞌachú tɨ ájtee ɨ́ jaxuꞌu.
16 Ruxɨ́ꞌej pu huatatɨ́tɨꞌɨjmee. Ayee pu cheꞌatá naa huatátee tɨ́j ajta auuyaúj. Ajta aꞌɨ́ɨn raatéꞌitɨee ɨ́ chajtaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ cɨyej. Ayee pu huatátee ɨ́ chajtaꞌa aꞌachú cumu huaꞌapua viꞌiraꞌa kilómetros. Ayee pu cheꞌatá naꞌa auuyaúj; ayée pu cheꞌatá naꞌa ájtee.
17 Aꞌɨ́ɨ pu ajta raatéꞌitɨee aꞌɨ́jna ɨ́ jaxuꞌu. Ayee pu cheꞌatá naꞌa tiraatéꞌitɨe matɨ́j tíꞌijrɨꞌɨre ɨ́ teteca. Ayee pu ájtee aꞌachú cumu huaícate japuan anxɨ́vi meetro.
18 Ajta ɨ́ jaxuꞌu, tetej pu jɨ́n ájtaavijhuacaꞌa mej miyen ratamuáꞌamua tɨjɨ́n jaspe. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ chajtaꞌa, nain pu jɨ́n taavíjhuacaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ oro tɨ naa téꞌajtaaveꞌe tɨ́j ɨ́ viidrio.
19 Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ tajéꞌeste, tɨ ajta japuan ájtaavijhuacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaxuꞌu ɨ́ tɨ jɨ́n curéꞌanamiꞌi ɨ́ chajtaꞌa, naa pu rɨ́ꞌɨ tíꞌirúurijhuacaꞌa tɨ́j naꞌa tɨ éꞌeseijreꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tetej tɨ huápɨꞌɨ tíꞌijnajche. Aꞌɨjna tɨ seɨj, aꞌɨ́ɨn púꞌeeneꞌe ɨ́ jaspe. Ajta ɨ́ tɨ huaꞌapua, zafiro pu pɨ́rɨcɨ. Ajta ɨ́ tɨ huaíca, aꞌɨ́ɨ pu púꞌeeneꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ ágata tɨ siɨ́ɨchiraꞌa. Ajta ɨ́ tɨ muáacua, aꞌɨ́ɨ pu pɨ́rɨcɨ ɨ́ esmeralda, tɨ rúꞌaararaꞌa.
20 Ajta ɨ́ taꞌanxɨ́vi, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ ónice tɨ yúꞌuxareꞌe. Ajta ɨ́ taꞌarájsevi, aꞌɨ́ɨ pu pɨ́rɨcɨ aꞌɨ́jna ɨ́ cornalina tɨ íꞌipaꞌu. Ajta ɨ́ seɨj, ɨ́ tɨ aráhuaꞌapua, crisólito pu pɨ́rɨcɨ tɨ teuúmuaraꞌa. Ajta ɨ́ seɨj, ɨ́ taꞌaráhuaiica, berilo pu pɨ́rɨcɨ tɨ rúꞌaararaꞌa seijreꞌe, ɨ́ tɨ ajta cɨ́j caj tíꞌiteuumuaraꞌa. Ajta ɨ́ tɨ aramuáacua, aꞌɨ́ɨ pu pɨ́rɨcɨ ɨ́ topacio tɨ naa tíꞌiteuumuaraꞌa, tɨ ajta naa tíꞌitatzaj. Ajta ɨ́ seica, ayée pu tíꞌeen. Ɨ́ tɨ tamuáamuataꞌa, aꞌɨ́ɨ pu pɨ́rɨcɨ ɨ́ crisoprasa tɨ naa tíꞌiteuumuaraꞌa, tɨ ajta cɨ́j tíꞌiruꞌaararaꞌa. Ajta ɨ́ tɨ tamuáamuataꞌa japuan seɨj, jacinto pu púꞌeen tɨ taɨjraviꞌin jɨ́n nacamua. Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeeneꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ amatista tɨ naa tiꞌijámuaꞌara.
21 Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ puéerta tɨ tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase, aꞌɨ́ɨ pu jɨ́n taavíjhuacaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ perla, seɨj ajta seɨj ɨ́ puéerta, seɨ́j jɨmeꞌe ɨ́ perla. Ajta ɨ́ caaye jetze, nain pu oro jɨ́n taavíjhuacaꞌa tɨ ajta ayén naa tíꞌitatzaj tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ viidrio.
22 Neajta nu niyen raaseíj tɨ caí teyuu méꞌe éꞌehuaꞌacaa aꞌujna chajtaꞌa aꞌiné aꞌu tɨ naꞌa aꞌujna chajtaꞌa miyen ranaꞌamiche meꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa, ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨn tɨ nain jɨ́n antiújmuaꞌaree, majta meꞌɨ́jna ɨ́ Cáneꞌa.
23 Capu ajta ruxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn xɨcaj huaꞌatátzaviꞌira tújcaꞌari tzajtaꞌa huáꞌa japua ɨ́ teɨte. Capu ajta ruxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn máxcɨraꞌi tátzaveꞌe tɨ́caꞌari tzajtaꞌa, aꞌiné aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ Dios jɨ́n ruseɨ́j temastájyeꞌi, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ huaꞌatátzaviꞌira huáꞌa japua. Ajta, aꞌɨ́jna ɨ́ Cáneꞌa, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tatzari tɨ huáꞌa jemi huatátza.
24 Ajta aꞌɨ́jna tɨ huaꞌatátza huáꞌa japua ɨ́ mej meꞌuun huachéjme chajtaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌatátzaviꞌira aꞌame huáꞌa japua aꞌɨ́mej ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tihuáꞌaijteꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen huachéjme i chaanaca japua, aꞌúu mú aꞌuvéꞌejuꞌu muáꞌajuꞌu u chajtaꞌa mej mi rɨ́ꞌɨ tiraateájtuaani ɨ́ Dios nain jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n rutémuaꞌaveꞌe, majta nain jɨ́n mej tíꞌijchaꞌɨɨ tɨ jeíhua huápɨꞌɨ tíꞌijnajche.
25 Camu jaꞌanáj teꞌiteánajsin tújcaꞌari tzajtaꞌa aꞌu tɨ éꞌepueerta aꞌujna chajtaꞌa. Capu ajta jaꞌanáj huatétɨcaꞌari aꞌujna.
26 Aꞌuu mú yeꞌaráꞌasin ɨ́ mej veꞌecán jɨ́n títetateí, ajta ɨ́ tɨ jeíhua huápɨꞌɨ tíꞌijnajche, tɨ ajta naa tíꞌiseijreꞌe. Ayee mú raruuren matɨ́j menaꞌa puaꞌamé seɨ́j chuéjraꞌa japua mej éꞌemeꞌecan.
27 Capu rɨꞌɨríista aꞌame tɨ tiꞌitɨ tɨ xánaꞌaviꞌireꞌe púꞌeen aꞌuun aꞌuteáturan aꞌujna chajtaꞌa. Capu ajta huaꞌatáꞌacareꞌen mej mi meꞌuun aꞌuteárute aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ naꞌari aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌihuaꞌitaca sino aꞌɨ́ɨme muꞌu meꞌuun aꞌuteáruti ɨ́ mej jɨ́meꞌen ayén téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌij mej ánteꞌarua aꞌɨ́jna jetze ɨ́ yuꞌuxari ɨ́ mej miyen ruurican huateáturan meꞌɨ́jna jemi ɨ́ Cáneꞌa.