22
Jɨ́meꞌen ɨ́ játeꞌana, ajta ɨ́ cɨyej tɨ aꞌuun éꞌeseijreꞌe
Aj pu ꞌi tinaataseíjrate aꞌɨ́jna ɨ́ játeꞌana tɨ jetzen ꞌairáanej aꞌu tɨ aꞌutéjvee ɨ́ ɨpuari tɨ jetzen acájca ɨ́ Dios, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Cáneꞌa. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ jaj tɨ mɨꞌɨye, temuaꞌa pu naa tiúꞌujmuaꞌatɨ. Naa pu ajta tíꞌitatzaj tɨ́j ɨ́ cristal. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ jaj ɨ́ tɨ caí jaꞌanáj ateáxɨꞌɨsin.
Jáꞌitaꞌa pu mɨꞌɨye ɨ́ caaye jetze tɨ aꞌuun aꞌutaníneꞌi ɨ́ chajtaꞌa jetze.
Ajta, cɨyej atavéejmeꞌecaa aꞌutɨ́ eꞌeveꞌeꞌástɨme ɨ́ jaj, seica aꞌu tɨ pújmeꞌen, ajta seica u jetze pújmeꞌen. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ cɨyej ɨ́ mej jɨ́n ruuri muáꞌaraꞌani. Tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua pu aráꞌase ɨ́ tɨ jɨ́n taaca tɨ́j naꞌa seɨ́j máxcɨraꞌi jetze pɨ́tíꞌirɨjca, aj pu ꞌij ajta seica jɨ́n tacaꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ cɨyej. Ajta ɨ́ xamuaꞌiraꞌan, ayée pu tíꞌivaɨreꞌe mej mi meꞌɨ́jna jɨ́n huaújrujteꞌen aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan.
Capu chéꞌe aꞌuun seíireꞌe aꞌame ɨ́ tiꞌitɨ tɨ Dios ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare tɨ ayén puaíjtzi tiraatáꞌan sino aꞌúu mú aꞌujtéꞌe muáꞌajuꞌu ɨ́ Dios jamuan, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌuun huachéjme meꞌújna chajtaꞌa jamuan aꞌɨ́jna ɨ́ Cáneꞌa. Aꞌɨ́ɨ mú tiuꞌutaꞌaíjta, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe, aꞌɨ́ɨ mú ranáꞌamicheꞌe muáꞌajuꞌu.
Aꞌɨ́ɨ mú jemin seíireꞌe muáꞌajuꞌu, ajta aj pu eꞌeseíireꞌe aꞌame aj huáꞌacuaatzeꞌe aꞌij tɨ ántehuaa aꞌɨ́jna.
Capu chéꞌe jaꞌanáj huatétɨcaꞌari aꞌujna. Capu chéꞌe ruxeꞌeveꞌe aꞌame mej miyen tatzari jɨ́n huateújtatzaviꞌi naꞌari ayén tɨ huaꞌutétatzaviꞌin ɨ́ xɨcaj, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu tavástaraꞌa tɨ ajta Dios púꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌatátzaviꞌira aꞌame. Majta aꞌɨ́ɨme, aꞌɨ́ɨ mú tíꞌaíita muáꞌajuꞌu tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Tɨ́ꞌɨj uvéꞌenen ɨ́ Cɨríistuꞌu
Aj pu ꞌi ayén tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Ayee pu hui tiꞌayajna aꞌij nej tíꞌimuaꞌixaateꞌe aꞌiné tzáahuatiꞌiraꞌa nu jɨ́n tiꞌixa. Ajta aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna tɨ u yaꞌutaꞌítecaꞌa ɨ́ ruxɨ́ejniuꞌuca tɨ́ꞌij huáꞌa jemi huateáturan aꞌɨ́mej ɨ́ mej Dios jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌataꞌa, aꞌɨ́ɨ pu ari naataꞌítecaꞌa i nej ta japua tíꞌivaɨreꞌe nej ni tihuaꞌutaseíjrateꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej ravaɨreꞌe ɨ́ Dios aꞌij tɨ tiúꞌujxeꞌeveꞌe tɨ caꞌanacan ayén tejaꞌuréꞌenen.
―Meꞌecui xaa, nee nu hui mú aꞌuvéꞌeméꞌe naꞌame.
Rɨ́ꞌɨ pu tiraatáꞌaca aꞌɨ́jna tɨ ayén araúrasten aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌíjna i yuꞌuxari jetze.
Neajta inee, i nej iꞌi Juan, nee nu neꞌɨ́n púꞌeen nej ráanamuajriꞌi, neajta nej raaseíj aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌíjna jetze i yuꞌuxari. Jɨ́meꞌen nuꞌu niyen tiráanamuajriꞌi, neajta tiuꞌuséij, aj nu ni niyen aicántutzi aꞌu tɨ eꞌeraꞌɨ́ɨcajme aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ ta japua tíꞌivaɨreꞌe, tɨ ajta tinaataseíjrate nej ni raateánajche. Aj nu ni raatenáachejcheꞌen nicu.
Ajta aꞌɨ́ɨn, ayée pu tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Capej hui piyen neruure, múꞌee, aꞌiné ayée nu cheꞌatá nenaꞌa tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi patɨ́j múꞌee, ajta matɨ́j majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ aꞌihuáamuaꞌa ɨ́ mej Dios jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌataꞌa, majta matɨ́j menaꞌa puaꞌamé araúraste aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌíjna jetze i yuꞌuxari. Patáꞌaj peꞌɨ́jna huateánajche ɨ́ Dios.
10 Aj pu ꞌi ayén tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Capej hui ráꞌavaata ɨ́ niuucari tɨ aꞌíjna jetze áꞌayuꞌusiꞌi i yuꞌuxari, tɨ ajta Dios jetze meꞌecan tiꞌixa, aꞌiné puꞌuri tɨ́n aꞌájna tejaꞌuréꞌenejsin aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze tɨ́ꞌɨj naíjmiꞌi teꞌentipuáꞌari.
11 ’Ajta ɨ́ tɨ hui aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ, chéꞌe auj ayén aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ. Ajta ɨ́ tɨ xánaꞌaviꞌireꞌe, chéꞌe auj xánaꞌavisiꞌi seijreꞌe. Ajta ɨ́ tɨ rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n seijreꞌe ɨ́ Dios jemi, chéꞌe auj ayén rɨ́ꞌɨ tiꞌiseíireꞌe áꞌaraꞌani.
12 ’¡Meꞌecui xaa! Nee nu hui caꞌanacan mú aꞌuvéꞌeméꞌe naꞌame nej ni huaꞌutáꞌan aꞌij tɨ tiraamuáꞌitɨn, nej ni niyen tihuaꞌutáꞌan matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej tiraamuáꞌitɨ, seɨj ajta seɨj, aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe.
13 ’Nee nu neꞌɨ́n púꞌeen i taꞌamuájca, neajta i nej tuꞌuvéꞌeteajtɨ, neajta neꞌɨ́n púꞌeen i nej jéjcua ɨmuá huataseíjre, neajta neꞌɨ́n púꞌeen i nej yen seíireꞌe naꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Nee nu neajta neꞌɨ́n púꞌeen i nej nejmíꞌi huataseíjre tɨ́ꞌɨj caí xɨ tiꞌitɨ méꞌe seijreꞌecaꞌa, neajta nu neꞌɨ́n púꞌeen i nej nain ancuréꞌasin tɨ́ꞌɨj teꞌentipuáꞌari tɨ́j naꞌa tɨ íjii tíꞌiseijreꞌe.
14 Rɨ́ꞌɨ pu tihuaꞌatáꞌaca aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌijaꞌusica ɨ́ tiúꞌujcɨɨxɨ tɨ́ꞌij ayén tihuáꞌucɨꞌɨti mej meꞌɨ́jna jetze ráacuaꞌani ɨ́ cɨyej ɨ́ mej jɨ́n ruuri huateáturan, mej mi majta meꞌuun aꞌuteárute meꞌújna chajtaꞌa meꞌɨ́jna jetze aꞌu tɨ éꞌepueerta.
15 Ajta á puaꞌacɨé, aꞌúu mú aꞌutéꞌuu muáꞌajuꞌun aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌichahuaara, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ruxánaꞌacɨreꞌe. Aꞌɨ́ɨ mú majta á puaꞌacɨé aꞌutéꞌuu muáꞌajuꞌun aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌitecuiꞌica, majta ɨ́ mej ranaꞌamiche ɨ́ tɨ caí Dios púꞌeen, majta matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ tɨ ayén tihuaꞌaráanajche tɨ huaꞌitzi púꞌeen, majta ɨ́ mej tíꞌihuaꞌitaca.
Jesús pu teꞌanxájta
16 ―Inee, i nej Jesús púꞌeen, nee nu u yaꞌutaꞌítecaꞌa múꞌejmi jemi neꞌɨ́jna tɨ nevaɨreꞌe tɨ́ꞌij aꞌɨ́ɨn teꞌanxájta huáꞌa jemi aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌuun eꞌetiújseꞌɨri mej mi raateánajche ɨ́ Dios. Nee nu neꞌɨ́jna jetze huanéj ɨ́ David teecan. Nee nu huáacɨxaꞌaraꞌan púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ David.
Aꞌɨ́ɨn tɨ huatéeviche raatáꞌineesin tɨ uvéꞌenen
17 Ajta aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, ajta aꞌɨ́ɨn tɨ auchén huatéeviche, ayée mú tiꞌixa tɨjɨ́n:
―Chéꞌe mú aꞌuvéꞌemeꞌen.
Ajta ɨ́ tɨ ranamua, chéꞌe ajta aꞌɨ́ɨn ayén tiuꞌutaxáj yee:
―Chéꞌe aꞌɨ́ɨn mú aꞌuvéꞌemeꞌen.
Ajta ɨ́ tɨ jetzen áꞌujcaꞌane tɨ ayén tiraꞌaráꞌastijreꞌen, chéꞌe jaꞌatɨ tɨ naꞌa ayén mú aꞌuvéꞌemeꞌen, chéꞌe ajta huáapuaꞌa raꞌancuréꞌan ɨ́ jaj tɨ jɨ́n ruuri huateáturan.
Aꞌɨ́ɨ pu taatájeevi ɨ́ Jesús
18 Ayee nu niyen tihuaꞌaꞌíjcateꞌe jaꞌatɨ tɨ naꞌa tɨ ranamua aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌíjna i yuꞌuxari jetze tɨ Dios jetze meꞌecan tiꞌixa, tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ayén seɨcɨé tiuꞌutaxáj, Dios pu puaíjtzi raatáꞌasin aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌíjna jetze i yuꞌuxari.
19 Ajta tɨ puaꞌa jaꞌatɨ raꞌuréꞌuuna ɨ́ tiꞌitɨ tɨ aꞌíjna jetze téꞌeyuꞌusiꞌi tɨ Dios jetze meꞌecan tiꞌixa, Dios pu ajta ráꞌariꞌira aꞌɨ́jna tɨ́ꞌij caí chéꞌe ráacɨꞌɨti tɨ aꞌɨ́ɨn aꞌɨ́jna jetze ráacuaꞌani aꞌɨ́jna ɨ́ cɨyej tɨ jɨ́n ruuri áꞌaraꞌani. Capu ajta chéꞌe ayén tíꞌijcɨꞌɨti tɨ aꞌɨ́ɨn aꞌuun aꞌuteárute ɨ́ chajtaꞌa jetze aꞌu tɨ Dios huateúraꞌate. Ayej téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌíjna i yuꞌuxari jetze.
Juan pu ayén teꞌevéꞌeniuuve
20 Neajta inee, i nej teꞌanxájta neꞌɨ́jna jɨmeꞌe, ayée nu tiꞌixa neꞌíjna jɨmeꞌe tɨ ayén tiꞌayajna nej caꞌanacan mú aꞌuvéꞌeméꞌe naꞌame.
Chéꞌe ayén tejaꞌuréꞌenen, patáꞌaj yé uvéꞌenen, tavástaraꞌa, mɨ pej Jesús púꞌeen.
21 Chéꞌe aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa tɨ ajta Jesús púꞌeen, chéꞌe aꞌɨ́ɨn rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌan aꞌɨ́mej ɨ́ mej teɨtestemuaꞌameꞌen púꞌeen ɨ́ Dios. Chéꞌe ayén tejaꞌuréꞌenen. Ayee pu teꞌentipuáꞌarecaꞌa í niúucareꞌaraꞌan ɨ́ tavástaraꞌa.