Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa ɨ́ San Pablo aꞌɨ́jna ɨ́ Timoteo, ɨ tɨ huaꞌapua
1
Pablo pu rateújteꞌe
Inee, nee nu iꞌi Pablo, tɨ Dios naꞌantíhuau ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe nej ni raatévaɨreꞌen ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios ayén teꞌateújratziiriꞌi tɨ taatáꞌasin tej ruuri táꞌaraꞌani rusén jɨmeꞌe jamuan teꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús.
Ayee nu yé tíꞌimuayuꞌuseꞌe múꞌee pej iꞌi Timoteo, mɨ pej níꞌiyauj. Chéꞌe aꞌɨ́ɨn Dios tɨ táꞌiyaꞌupua, ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tavástaraꞌa, ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús, michéꞌe meꞌɨ́n rɨ́ꞌɨ timuaatáꞌan, michéꞌe muáꞌancuꞌuvajxɨꞌɨn, majta rɨ́ꞌɨ tímuaꞌanpuáꞌajteꞌen ɨ́ aꞌatzajtaꞌa.
Teꞌanxájta jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu
Tɨ́j naꞌa tetɨꞌɨjtá muaꞌutámuaꞌaree, nain xɨcaj tzajtaꞌa naꞌari nain tɨ́caꞌari tzajtaꞌa, netɨ́ꞌɨjtá téniuusimeꞌen, nee nu tíꞌijteujtziꞌireꞌe múꞌeetzi jɨmeꞌe ɨ́ Dios jemi ɨ́ nej jemin caí tiꞌitɨ́j jɨ́n auteájturaa nej ravaɨreꞌe. Ayee nu cheꞌatá nenaꞌa jemin ravaɨreꞌe matɨ́j meꞌɨ́n tíꞌivaɨreꞌecaꞌa ɨ́ nehuáacɨxaꞌastemuaꞌa teecan.
Nee nu muaꞌutámuaꞌaree ɨ́ pej jɨ́n ayein. Aꞌɨ́j nu jɨ́n jeíhua raxɨ́ꞌeveꞌe nej neajtahuaꞌa muaaseíj nej ni neꞌɨ́jna jɨ́n huatántemuaꞌaveꞌen.
Nee nu raꞌutámuaꞌareeriꞌi pej téꞌatzaahuateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu amuacaícan téꞌantzaahua ɨ́ áꞌayeꞌecua aꞌɨ́jna ɨ́ Loida teecan, ajta áꞌiyen aꞌanáàna Eunice ayén cheꞌatá naꞌa téꞌantzaahua. Ajta íjii ayée pu tináꞌamitɨejteꞌe ineetzi pej piyen cheꞌatá penaꞌa téꞌatzaahuateꞌe ɨ́ tavástaraꞌa jemi.
Aꞌɨ́j nu jɨ́n niyen tíꞌimuaꞌaijteꞌe pej pajtáhuaꞌa ahuaꞌacaꞌanen pej tiuꞌutévaɨreꞌen nain jɨmeꞌe aꞌij tɨ Dios timuaatáꞌa netɨ́ꞌɨj muaꞌavéꞌemuarɨej ɨ́ nemuajcaꞌa jɨmeꞌe. Patáꞌaj ahuaꞌacaꞌanen temuaꞌa naa aꞌiné capu ayén tiraatáꞌa ɨ́ Dios tej tiyen tíꞌitziɨɨneꞌe. Capu aꞌatzu, sino aꞌɨ́ɨ pu titaatáꞌa tej teꞌɨ́jna jetze arátacaꞌane, teajta tej ti taxeꞌeveꞌe, teajta tej ti rɨ́ꞌɨ metíteumuámuaꞌaree. Aꞌɨ́j pej jɨ́n caí tíꞌiteviꞌiraꞌa pej tihuaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ teɨte aꞌij tɨ tiúꞌuruu ɨ́ tavástaraꞌa. Capej pajta tíꞌiteviꞌiraꞌa peꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej ráꞌastijreꞌe. Mɨ́ pajta múꞌee, patáꞌaj ne jamuan huatáꞌan tej ti naímiꞌi rajpuaíitzi táꞌaraꞌani, tej ti Dios jetze arátacaꞌane tej tiyen huárɨni mej mi jaítzeꞌe ráanamua ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios huaꞌirátuaasin.
Aꞌɨ́j tu jetze arátacaꞌane ɨ́ Dios tɨ tuꞌirájtuaa itejmi, ajta titaaꞌíjca tej ti tiyen urarɨ́ꞌeneꞌen táꞌaraꞌani ɨ́ tatzajtaꞌa. Capu aꞌɨ́jna jɨ́n tuꞌirájtuaa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej tiꞌitɨ́j jɨ́n tiuꞌutévaɨ. Capu xaa neꞌu. Ayee puꞌu naꞌa tuꞌirájtuaa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ amuacaícan tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare, ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ rɨ́ꞌɨ titaatáꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu ajmíꞌi rɨ́ꞌɨ titaatáꞌa jamuan ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús. Tɨ́ꞌɨj caí xɨ seijreꞌecaꞌa ɨ́ chaanaca tej yen japuan puaseaaruveꞌe, aꞌɨ́ɨ pu ayén rɨ́ꞌɨ titaatáꞌa.
10 Aru íjii, puꞌuri á jéjreꞌe seijreꞌe aꞌij tɨ rɨ́ꞌɨ titaatáꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huataseíjre aꞌɨ́jna tɨ tuꞌirájtuaa, aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús. Aꞌɨ́ɨ pu raꞌantipuáꞌajte aꞌɨ́jna ɨ́ mej jɨ́n cuiꞌini. Ajta, aꞌɨ́ɨ pu taatáꞌa tej raaseíj ɨ́ tej ruuri táꞌaraꞌani rusén jɨmeꞌe tej raaráꞌastijreꞌen ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios tuꞌirátuaasin.
11 Ajta ineetzi, Dios pu naꞌantíhuau nej ni tihuaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ teɨte neꞌɨ́jna ɨ́ niuucari, neajta neꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌutévaɨreꞌen, neajta nej tihuáꞌumuaꞌaten. 12 Aꞌɨ́j nu jɨ́n niyen nenaꞌa rajpuaíjtzi. Mɨ́ neajta, canu tíꞌiteviꞌiraꞌa aꞌiné nee nu ramuaꞌate neꞌɨ́jna ɨ́ nej ráꞌastijreꞌe. Ajta ayén tináꞌamitɨejteꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ ratéꞌavaa ɨ́ nej jɨ́meꞌen tiraꞌíjca tɨ́ꞌij aꞌájna huataseíjreꞌen aꞌájna xɨcájraꞌa tɨ jetzen Dios ayén naꞌuxɨ́jteꞌen aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe.
13 Ayee pepuꞌu pauj tihuáꞌumuaꞌaten peꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij pej tináanamuajriꞌi, ɨ́ neniuuca jɨmeꞌe ɨ́ tɨ rɨ́ꞌɨ tíhuaꞌutarújteꞌen. Patáꞌaj pauj piyen ráꞌastijreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa, patáꞌaj pajta pauj piyen huáꞌaxeꞌeveꞌe ɨ́ teɨte.
14 Patáꞌaj rɨ́ꞌɨ tiratéꞌavaa ɨ́ tɨ jɨ́n Dios timuaꞌíjca. Patáꞌaj rɨ́ꞌɨ teꞌuhuatéꞌacaꞌanen peꞌɨ́jna jɨmeꞌe xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios pej jetze aráꞌacaꞌane pej pi rɨ́ꞌɨ tiratéꞌavaa, aꞌiné aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan yé huateáturaasin téjmi jemi.
15 Pepuꞌuri ramuaꞌaree ɨ́ mej mé núurɨe naímiꞌi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej aꞌuun éꞌemeꞌecan tɨ́j naꞌa aꞌúu tɨ huatacáꞌa u Asia. Aꞌɨ́ɨ mú huáꞌa jetze ajtémeꞌecan aꞌɨ́jna ɨ́ Figelo, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Hermógenes. 16 Ayee nu tíꞌijxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa rɨ́ꞌɨ huáꞌancuꞌuvajxɨꞌɨn ɨ́ teɨtestemuaꞌameꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Onesíforo aꞌiné jeíhua pu yé nevéꞌetui ɨ́ nej jɨ́n huarún. Capu ajta raatatéviꞌiraste nej aiteánamiꞌihuacaꞌa.
17 Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn Onesíforo, tɨ́ꞌɨj aꞌuun aꞌutéveecaꞌa u Roma, aꞌɨ́ɨ pu náahuau muárɨꞌeri jɨmeꞌe. Aj pu i xaa náateu. 18 Chéꞌe tavástaraꞌa ayén tiraatáꞌan tɨ Dios rɨ́ꞌɨ ráꞌancuꞌuvajxɨꞌɨn aꞌájna xɨcájraꞌa tɨ jetzen tavástaraꞌa ajtahuaꞌa huataseíjreꞌen. Múꞌee pe ramuaꞌaree temuaꞌa naa naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa ɨ́ tɨ jɨ́n tinaatévaɨ netɨ́ꞌɨj neꞌuun áꞌucatii u Éfeso.