2
Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna tɨ ravaɨreꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ́j xantaaruꞌu
Pajta múꞌee, pej níꞌiyauj, patáꞌaj huatéꞌacaꞌanen ɨ́ aꞌatzajtaꞌa peꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios rɨ́ꞌɨ timuaatáꞌa aꞌiné múꞌee pe ráꞌastijreꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús. Ayee pepuꞌu huárɨni. Aꞌɨ́jna pej peri neetzi huánamuajriꞌi aꞌij nej tihuaꞌutáꞌixaa ɨ́ teɨte, seica mej tiꞌiseíiracaꞌa, patɨ́j penaꞌa tináanamuajriꞌi, aꞌɨ́j pepuꞌu jɨ́n tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌen seica ɨ́ teteca ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨ, mej mi raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌan mej tihuáꞌumuaꞌaten ɨ́ teɨte. Patáꞌaj teꞌutáviicuaꞌi ta jamuan.
Patáꞌaj rɨ́ꞌɨ tiraatévaɨreꞌen ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús. Patáꞌaj piyen cheꞌatá penaꞌa teꞌutáviicuaꞌi ta jamuan aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ pej rajpuaíjtzi tɨ́j ajta xantaaruꞌu tɨ tíꞌivaɨreꞌe teꞌutáviicuaꞌi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ rajpuaíjtzi. Ajta, jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ tíꞌivaɨreꞌe tɨ́j xantaaruꞌu, tɨ́ꞌij aꞌɨ́ɨn rɨ́ꞌɨ raatáꞌan aꞌɨ́jna tɨ tíꞌiraꞌaijteꞌe, aꞌɨ́ɨ puꞌu naꞌa jetzen ruxeꞌeveꞌe aꞌij mej rɨcɨ ɨ́ mej iꞌi xantaaruꞌu.
Ayee pu cheꞌatá naꞌa ꞌeen aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌuun aꞌuteárute mej mi tiuꞌutatéseꞌen huáꞌa jamuan ɨ́ mej huatéruaache. Tɨ́ ij seɨj raamuáꞌitɨn aꞌɨ́jna ɨ́ curuun, ayée pu tiúꞌujxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn ayén tiuꞌutatéseꞌen aꞌij mej tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌaijta. Ajta aꞌɨ́jna tɨ jeíhua tíꞌimɨjhuaca japuan ɨ́ ruchuej, ayée pu tiraavíjteꞌe tɨ amuacaícan tiráacɨꞌɨti aꞌɨ́jna tɨ tiúꞌucɨɨrecaꞌa. Aj pu tihuáꞌacɨꞌɨti ɨ́ seica. Patáꞌaj peꞌíjna jetzen piyen tíꞌimuaꞌatze aꞌij nej tíꞌimuaꞌixaateꞌe, aꞌiné tavástaraꞌa pu muaatáꞌasin pej yaúꞌitɨee puáꞌaraꞌani nain jɨmeꞌe aꞌij tɨ huataújmuaꞌa.
Patáꞌaj raꞌutámuaꞌaree peꞌíjna jɨmeꞌe ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu. Aꞌɨ́ɨ pu ajtahuaꞌa huatarúu huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite. Aꞌɨ́ɨ pu ajta huáacɨxaꞌaraꞌan púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ David teecan. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ niuucari ɨ́ nej tihuáꞌaꞌixaateꞌen ɨ́ teɨte. Aꞌɨ́j nu jɨ́n niyen rajpuaíjtzi, mej miyen naꞌanáajɨꞌɨquɨꞌen aꞌij mej tihuaꞌanájɨꞌɨqui ɨ́ mej aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ. Aru naúcheꞌe nu tihuaꞌutáꞌixaateꞌesin aꞌiné capu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri mej ratéꞌavaa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ Dios jetze raxa aꞌu nej aiteánamiꞌi. 10 Aꞌɨ́j nu jɨ́n nain jɨ́n teꞌutáviicuaꞌira neꞌɨ́mej jemi ɨ́ tɨ Dios huaꞌantíhuau, tɨ ij ajta Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús huaꞌirájtuaani mej mi jemin huateáturan rusén jɨmeꞌe aꞌu tɨ áꞌuneeriꞌi temuaꞌa naa.
11 Ayee nu tíꞌimuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe seɨj niuucari tɨ ayén tɨjɨ́n:
Tɨ́ puaꞌa tej tiyen jamuan huácuii,
teen tu teajta jamuan ruuri táꞌaraꞌani.
12 Tɨ́ puaꞌa tej tiyen teꞌutáviicuaꞌi ɨ́ tej rajpuaíjtzi,
teen tu teajta jamuan tíꞌaíita táꞌajuꞌun.
Naꞌari caí, tɨ puaꞌa tiyen mé rúurɨeni,
aꞌɨ́ɨ pu ajta mé túuhuaꞌaxɨjsin itejmi.
13 Tɨ́ puaꞌa tiyen títeꞌutéꞌɨtzeꞌaraꞌan ɨ́ Dios jemi,
aꞌɨ́ɨ pu caí jaꞌanáj aꞌutéꞌɨtzeesin itejmi jemi
aꞌiné capu rɨꞌɨrí tɨ aꞌɨ́ɨn ruseɨ́j ratíte ɨ́ ru jetze.
Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn seijreꞌe
14 Patáꞌaj pauj peꞌɨ́jna jɨ́n tihuaꞌutáꞌixaateꞌen mej mi meꞌɨ́jna jɨ́n raꞌutámuaꞌaree aꞌij nej neri timuáꞌixaa. Patáꞌaj rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ Dios jemi mej mi caí tiúꞌujtesiꞌireꞌe rujɨ́ɨmuaꞌa niuucari jɨmeꞌe aꞌiné capu tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe sino aꞌij pu puaꞌa naꞌa huáꞌaruure aꞌɨ́mej ɨ́ mej ranamua. 15 Patáꞌaj piyen peꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌiteseꞌe nain jɨ́n aꞌachú pej caj tirúꞌumuaꞌaree pej pi huatáꞌaseijrata ɨ́ Dios jemi patɨ́j seɨj ɨ́ tɨ Dios raataxájtacaꞌa tɨjɨ́n xɨ́ꞌepɨꞌɨn pej huarɨ́j. Ayee pej piyen éeneꞌe puaꞌamé tɨ́j seɨj tɨ tíꞌimɨjhuaca tɨ caí jaꞌanáj auteájturaa tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe tɨ raatatéviꞌirasteꞌen. Aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu xɨ́ꞌepɨꞌɨn rɨjca aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ tíꞌimuaꞌata aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ ayén tiꞌayajna.
16 Capej huáꞌajaahuateꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej jeíhua tiúꞌujxajtaveꞌe, aꞌiné aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyen tiúꞌujxajtaveꞌe, jaítzeꞌe mú mé rúujɨpua ɨ́ yeꞌirá tɨ ayén tiꞌayajna asta menaꞌa caí chéꞌe tiꞌitɨ́j xajta tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen. 17 Jéihua mú aꞌij puaꞌa tiúꞌuruure aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyen tiúꞌujxajtaveꞌe, tɨ́j naꞌa tɨ tiuꞌumé aꞌij mej tiꞌixa, jaítzeꞌe pu aꞌij puaꞌa huáꞌaruuren ɨ́ teɨte. Ayee pu tíꞌirɨneca aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej huaꞌapua, aꞌɨ́jna ɨ́ Himeneo, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Fileto.
18 Aꞌɨ́ɨ mú meri mé rúuhuaꞌaxɨ ɨ́ niuucari tɨ ayén tiꞌayajna aꞌiné ayée mú tíꞌixaxaꞌa mej nuꞌu meri majtáhuaꞌa huatarúj ɨ́ mɨꞌɨchite. Muꞌuri seica huatéemuaꞌitɨ aꞌij mej téꞌantzaahuateꞌen.
19 Mɨ́ ajta, Dios ayén tiúꞌuruu tɨ ij caí tiꞌitɨ́j taꞌantipuáꞌajteꞌen itejmi. Cu xɨee tɨ́j chiꞌij ájtaahuacaꞌa tɨ cimieentu japua rúꞌujche tɨ caí rɨꞌɨrí tɨ jaꞌatɨ́ raꞌanján, ajta, tɨ áꞌayuꞌusiꞌi tɨ ayén tɨjɨ́n: “Tavastaraꞌa pu huáꞌamuajte aꞌɨ́mej ɨ́ ruteɨ́testemuaꞌa”; ajta tɨ ayén tɨjɨ́n: “Naímiꞌi matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej miyen raataxáj yee tɨ ráꞌastijreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa, michéꞌe meꞌɨ́n mé rúuhuaꞌaxɨn ɨ́ mej aꞌij puaꞌa jɨ́n titetiújchaꞌɨɨ.”
20 Jéihua pu tiꞌitɨ́j aꞌuun téꞌuseijreꞌe chiꞌij tzajtaꞌa tɨ veꞌée. Capu aꞌɨ́ɨ naꞌa seijreꞌe tiꞌitɨ́j tɨ taavíjhua ɨ́ oro jɨmeꞌe naꞌari plata jɨmeꞌe sino ajta pu aꞌɨ́ɨn téꞌuseijreꞌe tɨ cɨyej jɨ́n tíꞌitaavijhua, ajta xarij jɨmeꞌe. Seica tɨ aꞌuun teꞌiráꞌa, ayée pu tíꞌivaɨreꞌe matɨ́ꞌɨj tíꞌiyeste, ajta seica tɨ ajta aꞌuun teꞌiráꞌa, chaꞌa naꞌa pu jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe.
21 Ayee pu tíꞌeen. Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén raxɨ́ꞌeveꞌe tɨ tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ́j tɨ ayén tíꞌivaɨreꞌe matɨ́ꞌɨj tíꞌiyeste, ayée pu ruxeꞌeveꞌe tɨ mé rúurɨeni naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen. Aj pu xaa ayén tiraavíiteꞌe aꞌame tɨ ij tiraatévaɨreꞌen ɨ́ tavástaraꞌa, tɨ ij tavástaraꞌa ayén ratéꞌavaa tɨ ij tiraatévaꞌɨrihuaꞌan tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen.
22 Patáꞌaj pauj mé rúuhuaꞌaxɨn ɨ́ mej jɨ́n aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ ɨ́ mej teemua. Patáꞌaj piyen huárɨni huáꞌa jamuan ɨ́ mej miyen tiꞌixa yee mej ráꞌastijreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej urarɨ́ꞌen ɨ́ ru tzajtaꞌa. Patáꞌaj piyen rɨjca aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios. Patáꞌaj pajta huáꞌaxeꞌeveꞌe ɨ́ teɨte. Pajta piyen huaꞌanpuáꞌajteꞌen ɨ́ huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ aꞌihuáamuaꞌa. 23 Capej huáꞌastijreꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej jeíhua tiúꞌujxajtaveꞌe aꞌiné pepuꞌuri ramuaꞌaree tɨ ayée naꞌa tíꞌivaɨreꞌe mej mi tiúꞌujaaxɨejteꞌen ɨ́ teɨte ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ mé titeumuámuaꞌaree.
24 Ajta, capu ayén tiraavíjteꞌe seɨj tɨ tavástaraꞌa vaɨreꞌe tɨ ayén éeneꞌe áꞌucheꞌecaneꞌe tɨ seica jamuan tíꞌijaaxɨejta. Capu aꞌatzu, sino chéꞌe aꞌɨ́ɨn rɨ́ꞌɨ tihuáꞌumuaꞌaten. Chéꞌe ajta caí niuꞌucamɨꞌɨ teꞌutáviicuaꞌi. 25-26 Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ ravaɨreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa, ayée pu ruxeꞌeveꞌe tɨ ruxɨéehua rɨ́ꞌɨ huáꞌuruuren aꞌɨ́mej ɨ́ mej rájchaꞌɨɨreꞌe aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tíꞌimuaꞌataca. Ruxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn raꞌutámuaꞌaree yee rɨꞌɨrí tɨ Dios huaꞌutáꞌan mej mi seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati mej mi ráamuaꞌati ɨ́ niuucari tɨ ayén tiꞌayajna, mej mi majtáhuaꞌa rɨ́ꞌɨ mé titeꞌumuámuaꞌaree muáꞌaraꞌani. Matɨ́ꞌɨj miyen huárɨni, rɨꞌɨríista pu aꞌame mej huirácɨɨne aꞌu tɨ tiyaaruꞌu huájeꞌitéaana aꞌu tɨ ayén huáꞌuruu aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tíꞌijxeꞌeveꞌecaꞌa mej raꞌaráꞌastijreꞌen.