3
Aꞌij mej éeneꞌe muáꞌajuꞌu ɨ́ teɨte tɨ́ꞌɨj teꞌentipuáꞌajteꞌen naín
Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna tɨ ayén téꞌeme méjcaꞌihua yee tɨ́ꞌɨj teꞌentipuáꞌarijmeꞌen nain. Jéihua mú rajpuaíitzi muáꞌajuꞌu. Ayee mú éeneꞌe muáꞌajuꞌu ɨ́ teɨte. Ayee mú raxɨ́ꞌeveꞌe muáꞌajuꞌun seica ɨ́ teɨte aꞌij tɨ aꞌɨ́mej tihuáꞌamitɨejteꞌe seɨj ajta seɨj. Majta jeíhua huápɨꞌɨ raxɨ́ꞌeveꞌe mej tumin tíseɨreꞌen. Jéihua mú áꞌujtzaahuateꞌe muáꞌajuꞌu, majta jeíhua huáꞌaxɨeehuata muáꞌajuꞌu ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte. Jéihua mú aꞌij puaꞌa tiuꞌuxáataveꞌe muáꞌajuꞌu.
Camu huáꞌatzaahuateꞌe muáꞌajuꞌu ɨ́ ruvaújsimuaꞌa. Camu majta rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌasin aꞌɨ́mej ɨ́ mej tiꞌitɨ́j jɨ́n huaꞌutévaɨ. Jéihua mú aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ muáꞌajuꞌun. Camu huáꞌaxeꞌeveꞌe muáꞌajuꞌu ɨ́ teɨte. Camu majta tíhuaꞌutáꞌuuniꞌira sino jeíhua mú aꞌij puaꞌa tiuꞌuxáataveꞌe muáꞌajuꞌu. Aꞌɨ́ɨ mú majta simuáruuni muáꞌajuꞌu. Merájchaꞌɨ́ɨreꞌe mú muáꞌajuꞌu nain jɨmeꞌe tɨ iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn.
Avíitzi mú jɨ́n tiuꞌutátuiireꞌesin ɨ́ ruxɨ́ꞌej tevi. Camu aꞌatzu áꞌujcuꞌuvée muáꞌajuꞌu. Jéihua mú áꞌujtzaahuateꞌe muáꞌajuꞌu meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén tihuáꞌamitɨejteꞌe mej jeíhua ruxeꞌeveꞌe. Jéihua mú raxɨ́ꞌeveꞌe muáꞌajuꞌu mej miyen huárɨni aꞌij tɨ tihuaꞌaráanajche. Majta camu raxɨ́ꞌeveꞌe muáꞌajuꞌu ɨ́ Dios.
Aru aꞌɨ́ɨ mú majta miyen huataújseijrata ɨ́ teɨte jemi mej nuꞌu ráꞌastijreꞌe ɨ́ Dios, aru camu aꞌɨ́jna jetze araujcaꞌanée muáꞌajuꞌu. Xɨ́ɨ muꞌu menaꞌa tiꞌiteseíireꞌe muáꞌajuꞌun. Capej huáꞌajaahuateꞌe múꞌee.
Ayee mú ꞌeen matɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huaꞌitzi jɨ́n uteáruꞌipi u huáꞌachiꞌita ɨ́ teɨte mej mi huaꞌutémuaꞌitɨn aꞌɨ́mej ɨ́ ꞌuuca ɨ́ mej caí téꞌeviicuaꞌi ɨ́ ru tzajtaꞌa, ɨ́ mej ruxɨéemɨsteꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Majta miyen huatauraꞌaca tɨ tiꞌitɨ́j caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌan mej mi miyen huárɨni tiꞌitɨ́j tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, tɨ ajta huaꞌaráanajche.
Jaꞌanáj tɨ naꞌa miyen tihuáꞌanamuajran ɨ́ mej tihuáꞌamuaꞌate mej mi jaítzeꞌe yaúꞌitɨée muáꞌaraꞌani tiꞌitɨ́j tɨ jéjcua. Camu jaꞌanáj huataúraꞌasin mej ráamuaꞌati ɨ́ niuucari tɨ ayén tiꞌayajna.
Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ teteca ɨ́ mej tihuáꞌamuaꞌate, ayée mú cheꞌatá menaꞌa tirájchaꞌɨreꞌe ɨ́ tɨ ayén tiꞌayajna matɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Moisés teecan mej tíchaꞌɨɨreꞌecaꞌa, aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huaꞌapua. Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeeneꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ Janes teecan, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Jambres teecan.
Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyen ꞌeen, ayée mú aꞌij puaꞌa mé titeumuámuaꞌaree. Camu aꞌatzu téꞌatzaahuateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Camu chéꞌe áꞌateeri mej miyen rɨcɨ aꞌiné ayée cheꞌatá naꞌa tihuáꞌaruuren aꞌij tɨ tihuáꞌuruu ɨ́ seica ɨ́ mej huaꞌapua. Naímiꞌi mú ramuaꞌaréeren tɨ caí tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe aꞌij mej tíꞌixaxaꞌa.
Pablo pu raꞌantipuáꞌajte ɨ́ tɨ jɨ́n tiraꞌíjcateꞌe aꞌíjna i Timoteo
10 Mɨ́ pajta múꞌee ramuaꞌaree nain jɨmeꞌe aꞌij nej éeniꞌicɨꞌe áꞌucheꞌecan, ɨ́ nej jɨ́n tíꞌimɨjhuaca. Múꞌee pej pajta ramuaꞌaree nej tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n téꞌatzaahuateꞌe, neajta téꞌeviicuaꞌi temuaꞌa naa ɨ́ nej jɨ́n rajpuaíjtzi. 11 Múꞌee pej ramuaꞌaree temuaꞌa naa mej aꞌij puaꞌa náaruu, nej jeíhua rajpuaíjtzi naꞌaraa. Múꞌee pej ramuaꞌaree tiꞌitɨ́j tɨ aꞌij náaruu aꞌujna jáꞌahuaꞌa u Antioquía, ajta aꞌujna u Iconio, ajta aꞌujna u Listra. Jéihua nu teꞌutáviicuaꞌiriꞌi ɨ́ nej jɨ́n rajpuaíjtzicaꞌa. Ajta nevástaraꞌa pu nuꞌirájtuaa nain jɨmeꞌe ɨ́ nej rajpuaíjtzicaꞌa.
12 Ayej xaa neꞌu, ayén cheꞌatá naꞌa tíꞌiruuren jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ tíꞌiteseꞌe tɨ raꞌaráꞌastijreꞌen ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús. Aꞌij mú puaꞌa raruuren meꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ.
13 Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej caí tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n miyen rɨcɨ, maúcheꞌe mú jaítzeꞌe aꞌij puaꞌa ꞌeeneꞌe muáꞌajuꞌu ɨ́ ru tzajtaꞌa. Maúcheꞌe mú jaítzeꞌe huáꞌacuanamua muáꞌajuꞌu seica ɨ́ teɨte. Majta jaítzeꞌe mú teꞌuteúhuaꞌitzeꞌesin rujɨ́ɨmuaꞌa.
14 Mɨ́ pajta múꞌee, patáꞌaj pauj piyen téꞌatzaahuateꞌe aꞌij pej tíraarɨ́ꞌɨre, peꞌíjna jetze tɨ ayén timuáꞌamitɨejteꞌecaꞌa. Patáꞌaj piyen pauj téꞌatzaahuateꞌe aꞌiné múꞌee pe ramuaꞌaree aꞌij mej timuaamuáꞌate. 15 Pajta, tɨ́j naꞌa patɨ́ꞌɨj páꞌarɨꞌɨsta, múꞌee pe ramuaꞌareerecaꞌa aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌɨ́jna jetze ɨ́ yuꞌuxari tɨ Dios ru jemi raatéꞌavaatacaꞌa. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ niuucari tɨ muaatáꞌasin pej rɨ́ꞌɨ mé teuúmuaꞌaree tɨ ij Dios muaꞌirájtuaani aꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej ráꞌantzaahua ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús.
16 Naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi ɨ́ yuꞌuxari jetze tɨ Dios ru jemi raatéꞌavaatacaꞌa, aꞌúu pu éꞌemeꞌecan ɨ́ Dios jemi aꞌiné xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu rumuárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan jɨ́n huaꞌutáꞌa mej mi miyen tiraꞌuyúꞌuxa. Ajta tíꞌivaɨreꞌe mej mi jɨ́n tihuáꞌumuaꞌaten ɨ́ teɨte naꞌari mej mi jɨ́n huaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ mej jɨ́n ráamuaꞌaree ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, mej mi rɨ́ꞌɨ huáꞌuruuren. Ajta pu tíꞌivaɨreꞌe mej mi tihuáꞌumuaꞌaten aꞌij tɨ tíꞌixɨꞌepɨꞌɨn ɨ́ Dios jemi, ajta aꞌij tɨ caí tíꞌixɨꞌepɨꞌɨn mej mi urarɨ́ꞌeneꞌe muáꞌaraꞌani ɨ́ ru tzajtaꞌa. 17 Ajta ayén tiraatévaꞌɨri aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ráꞌastijreꞌe ɨ́ Dios tɨ aꞌɨ́ɨn ɨ́ yuꞌuxari jɨ́n huaújnaijmireꞌen naímiꞌi tɨ́j naꞌa tɨ ruxeꞌeveꞌe tɨ ij ayén huárɨni tiꞌitɨ́j tɨ aꞌij tíꞌixɨꞌepɨꞌɨn.