8
Ruwiya ya chikaphu cha matunda
Higa ndigo Mwenyezi Mlungu arigonionyesa, nami naona chikaphu cha matunda maivu. Iye achiniuza achiamba, “Amosi, unaonani?” Nami nchimuamba, “Naona chikaphu cha matunda maivu.” Ndipho Mwenyezi Mlungu achiniamba,
“Mwisho wa atu angu Aiziraeli ukafika,
sindagaluza nia yangu kuhusu kuatiya adabu.
Mawira gaimbwago nyumba ya kuvoya Mlungu ko Betheli gandagaluka gakale chiriro siku iyo,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
“Nyufu zindakala nyinji,
nazo zindaenea chila phatu. Takuna sauti ndiyosikirika!”
 
Phundzani mwimwi muonerao agayi,
na kuangamiza achiya a yo tsi,
mwimwi mkudziamba, “Indasira rini yo sikukuu ya kulumbwa kpwa mwezi
ili huguze mtsere
na yo Siku ya Kuoya indasira rini,
ili huguze nganu?
Hundaphunguza pishi na huenjereze bei,
na kuachenga atu kpwa mizani zisizo za sawa.
Hundaguza wiswa wa nganu kpwa bei ya dzulu
na hugule achiya dza atumwa
kpwa sababu taaweza kuripha madeni gao
hata napho ni deni dide dza ra jozi ya virahu.”
 
Ye Mwenyezi Mlungu waapa kpwa nguma ya Jakobo achiamba,
“Kpwa kpweli sindayala mahendo gao gosi.
Kpwa ajili ya gaga ndaihenda yo tsi isumbe,
na osi akalao mumo andasononeka,
tsi yosi indaunuka dza muho Naili,
indasumbiswa na kupwaya dza muho wa Misiri.”
 
Mwenyezi Mlungu anaamba, “Siku iyo
ndahenda dzuwa ritswe mutsi,
na kuhenda tsi ikale jiza wakati wa mutsi.
10 Nindagaluza sikukuu zenu zikale siku za chiriro,
na mawira genu gosi gakale ga chiriro.
Nindakuhendani mvwale nguwo za magunia,
na chila chitswa chinyolwe chiphala.
Siku iyo ndaihenda ikale ya chiriro dza cha mutu achiyefwererwa ni mwanawe wa macheye,
na mwishirowe, indakala dza siku ya utsungu.”
 
11 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Lolani wakati uredza,
ambapho ndareha ndzala kahi ya yo tsi.
Taindakala ndzala ya chakurya wala chiru ya kukosa madzi,
ela ndzala ya kukosa kusikira neno ra Mwenyezi Mlungu.
12 Aho andahangaika kula Bahari ya Munyu hadi Bahari Kulu
na kula vurini hadi mlairo wa dzuwa,
andadengereka hiku na hiku kuendza neno ra Mwenyezi Mlungu,
ela taandariphaha ngʼo.
 
13 Siku iyo asichana anono na barobaro enye mkpwotse
andafwa purungire kpwa chiru.
14 Na aho aapao kpwa kuhadza chizuka cha Samariya
na kuamba, ‘Dza mlunguo aishivyo uwe Dani,’
na ‘Dza mlungu wa Beeri-Sheba aishivyo,’
aho andagbwa na taandaunuka tsona.”