2
Sambi, Jona ariphokala himo ndanini mwa hiye ngʼonda mkpwulu, wamvoya Mwenyezi Mlungu, Mlunguwe achiamba,
“Niriphokala nagaya, Mwenyezi Mlungu nakuiha
nawe uchinijibu.
Niriphokala kuzimu* nakuririra
nawe uchisikira chiriro changu.
Wanitsupha kpwenye chivwa cha bahari,
kahi-kahi ya bahari tsini ya higo madzi.
Madzi ganizunguluka pande zosi,
kuno maimbigo makulu na madide gachinifwinika.
Nchiona kukala ukaniusa mberezo kabisa
Nchiona kukala sindaona tsona nyumbayo takatifu ya kuvoya Mlungu.
Madzi ganibwiningiza chidide ganihale roho.
Madzi ga chivwani gachinizunguluka,
na nyasi za baharini zichinilinga-linga chitswa.
Nazama tsini ya kolo za myango,
nchendasindikirwa na maphungo ga tsi hata kare na kare.
Ela uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu
uchiniusa tsona hai kula hiko kuzimu.
Niriphokala nakata roho,
nátambukira Mwenyezi Mlungu,
na mavoyo gangu gachikufikira
kpwenye nyumbayo takatifu ya kuvoya Mlungu.
Aho avoyao vizuka, vitu visivyo mana
nkukala akarema matumaini ga kumendzwa ni Mlungu.
Ela mimi nindakutogola na kanwa yangu.
Nindakulavira sadaka na kuusa hizo naziri nrizoika,
mana uwe Mwenyezi Mlungu ndiwe utivyaye.”
10 Phahi Mwenyezi Mlungu achiamuru hiye ngʼonda achendamuaphika Jona tsi kavu.
* 2:2 2:2 Neno ra Chieburania hipha ni “Sheol” rina mana ya kuzimu. 2:6 2:6 maphungo: ni seemu za panda ndide zirizo na makodza.