5
Onyo Kuhusu Uzembe
Mwanangu, phundza ikima yangu,
hega sikiro usikize kuelewa kpwangu.
Ndipho undaweza kukala na achili,
na mromoo undaika marifwa.
Kpwa mana lilimi ra malaya ri mtswano dza asali,
na maneno ga kurusakpwe ga laini kuriko mafuha.
Ela mwisho wa higo gosi wu utsungu kuriko chihumbo utsungu,
unakata kuriko mufyu urio na maso kosi-kosi.
Nyagoze zinaelekea chifoni,
hatuwaze zinaphirika kuzimu.
Wala kajali njira ya sawa ya uzima,
njiraze ni za kuangaika na mwenye kamanya.
Sambi mwanangu niphundza,
na usiriche maneno ninagokuambira.
Tsupa na njira ya kure naye,
tsona usiphiye phephi na nyumbaye.
Usedze ukadzivundzira ishima,
na ahenda mai akafwaidi urivyotsuma.
10 Sedze ajeni akashibishwa malizo,
na jashoro rikahumirwa ni mutu wanjina.
11 Mwisho wa maishago ukaula,
wakati mwirio na nyama zinabubudziswa.
12 Ndipho undaamba, “Baha kala siyazira kutiywa adabu
na moyo wangu kubera kuonywa!
13 Siyaphundza sauti za alimu angu,
wala kuahegera sikiro rangu arionifundza.
14 Pho vino nikabanangikirwa,
na nkadzitiya waibu mbere za atu.”
 
15 Mwanangu, nwa madzi ga chisimacho mwenye,
madzi gatulukago mwako chisimani.
16 Kpwadze umwage madzi ga chisimacho chila phatu,
na myuhoyo imwagbwe madzi njira kulu?
17 Higo madzi nagakale gako macheyo,
sigo ga kunwa phamwenga na ajeni usioamanya.
18 Chisimacho cha madzi nachibarikiwe,
nawe uhamirwe ni mcheo wa uhanani.
19 Ni mnono na anafwahira dza kulungu,
nyahoze zikutoshe wakati wosi,
mahabage gakuliwaze chila mara.
20 Mwanangu, mbona unahalwa ni mchetu malaya?
Mbona unaphaphasa mchetu wanjina?
21 Mana ahendago mwanadamu gosi ganaonewa ni Mwenyezi Mlungu,
iye anachunguza njira zosi.
22 Mutu mui andachengbwa ni uyiwe mwenye;
andafungbwa na mkpwowa wa dambize mwenye.
23 Andafwa kpwa kutsowa makini,
andaangamika kpwa uzuzuwe.