15
Anea 7 kovoḡa 7 mate
Be mataira ḡesaunama wainua basabasa vavasaḡinama marae è kitana. Dabudine anea 7 be kovoḡa damodamodima 7 a ragaragaudina. Inam kovoḡidima muridie Mamaitua na medima e kovina.
Be inam dabudine yaba kitanama maika egasi garasie voivoienama, be inam egasinama kai menanama mate wairawateḡeinama è kitana. Be banaga aitauḡa musara ḡasiḡasinama be kokoitaunama be isanama nambinama a vavai subedina, taudi inam egasinama diane a midimidina. Be Mamaitua yaba kitedima gita maika ya utedina. Be taudi Mamaitua na taunoyama Mousis be Sipu Natunama adi sarema a riḡana, be umanama a saresarena,
“Bada Mamaitua wairewapana vavasaḡimma, tam am voiama dosidima ka basebasedina.
Tam dobu matabuna adi guyauma, be am kedama matabudi didimanidima be riuriukauidima.
O Bada, aitau tokare nam e nairem? Banaga matabudi tokare tam isamma ta kawa saḡena, baninama tamḡa banaga babaumma.
Be banaga matabudi tokare ta verau ḡarome be ta rauduneemna.
Baninama am voiama didimanidima a maḡatarana aubainama.”
Uma kauidima muridie èi kita da marae tempol a kaiporena è kitana, be tempol nopone waianina kapenama ya kenakenana. Be inam tempolnama nopone anea matabudi 7, be kovoḡa 7 a ragaudi be a dobina. Taudi adi garama ḡavoḡavoridima waimatakanikanidima a kotedina, be adi garama bogane nam mira ḡaubonama anikitakita. Be taudi boritai goldie voivoienama nuakadediḡa a pani verauḡedina. Be yaba yawayawasanidima matabudi 4, be nopodie tenaḡa anea tenatenaḡaḡa keyaka ya ute nawedina. Be inam keyekidima nopodie Mamaitua miamia nonoḡinama na medima a moḡavu be a kenakenana. Inam raḡanine Mamaitua na borumama, be na rewapanama basudima tempol noponama ya moḡavuna. Be nam aitau teneteneḡina da inam tempolnama nopone sibo ya saḡa, naumeki da anea 7 inam kovoḡidima 7 sibo a ḡini rovodina.