16
Mamaitua na medima keyekidima matabudi 7
Naumeki da tempol nopone bona dosinama è vaiena, umanama anea 7 ḡarodie ya riuriuna, “Ko naḡo be Mamaitua na medima keyekidima 7 dobue ko ḡini poraḡana.”
Naumeki be anea dokadokanama ya naḡo be na keyakama dobue ya ḡini pore yovoḡena. Inam raḡanine taudi aitauḡa musara ḡasiḡasinama na matairama tunidie a kenakena be kokoitaunama a rarau duneena, taudi tunidie kerokero gewegewedima be waimuya vavasaḡidima a tubuḡana.
Naumeki be anea aniwai rabuinama na keyakama egasie ya ḡini pore yovoḡena. Inam raḡanine egasi yai rawakosinana, banaga gurigurinama kosininama maika. Be yaba matabudi egasi nopone miemienidima a guri rovona.
Naumeki be anea aniwai rabuiteḡanama na keyakama upae be bigabigae ya ḡini pore yovoḡena, be inam upedima matabudi ai rawakosinana. Dabudine è vaie da anea upa taurabedima Bada ya riuena, “Tam banaga babaumma, tam nama miemienimma, be yodi kwa miamiana. Am etarama kuya voie kauena da banaga kosina kuya utedi da ta tegona, baninama taudi tauwai sumaḡemma be am perovetama a vunuḡidi be kosinidima a daroro yababana aubainama. Vutuna biwanama taudi yodi kosina ta tegona.” Dabudine è vaie da olta inam aneanama na giuma yai katitawa be ya riuna, “Inam riukaua Bada, tam Mamaitua wairewapana vavasaḡimma. Tam am etarama matabudi riukaua be a didimana kauana!”
Naumeki be anea aniwai 4-nama na keyakama suara matane ya ḡini pore be dabudine suara rewapana ya paḡo be banaga kaie ya yeguridina. Be suara poyanama dosine banaga ya yeguridina. Be Mamaitua inam kovoḡidima yawai badedina, vutuna aubainama banaga giu gewegewedie Mamaitua isanama a kawa gewagewana, be taudi adi noḡotama nam ti vitaredi be Mamaitua isanama ti kawa saḡena, ibewa.
10 Naumeki be anea aniwai 5-nama na keyakama musara ḡasiḡasinama na kaba miae ya ḡini porena, be inam muserinama ḡasiḡasinama na waiguyauma matabuna yai tadiwanawana. Be banaga muya dosinama aubainama gadigadidima a sanadididina. 11 Be taudi muya be kero aubainama, giu gewegewedie Mamaitua marae isanama a kawa gewagewana. Be taudi adi noḡotama nam ti vitaredi be voia gewegewedima ti gosedina, ibewa.
12 Naumeki be anea aniwai 6-nama na keyakama upa dosinama isanama Yupretis nopone ya ḡini porena. Be upa ya ḡasara be suara na kaba tavama yauwanine guyaguyaudima adi kedama ya vokaukauena da taudi kedanaḡa ta verauna aubainama. 13 Be taugu arua gewegewedima rabuiteḡa è kitedina, kitedima maika tatakau. Tenaḡa duragon gayane ya dobina, tenaḡa musara ḡasiḡasinama gayane ya dobina, be tenaḡa peroveta kaikaiyovunama gayane ya dobina. 14 Inam aruidima gewegewedima taudi penama, be taudi mataira dosidima tawai tubuḡidina, inam taudi tokare ta naḡo be dobu guyaguyaudima matabudi ta rawateḡeidina iḡara aubainama. Inam iḡerinama Mamaitua wairewapana vavasaḡinama na raḡanima dosine tokare e tubuḡana.
15 “Ko kita kauana, taugu tokare yà verauna banaga danedanenenama maika. Nuavere tauna aitau nam ima kenakenana, tauna matanama ya kaya be na garama ya vokaukauedi be e miamiana. Tauna tokare nam ma kovakovana e naḡo be e tunimayaḡa.”
16 Naumeki da gabu Hibru bonane tawai isana Amagedon, dabudine guyaguyau matabudi a rawateḡeidina.
17 Naumeki be anea aniwai 7-nama na keyakama gunume ya ḡini porena, be tempol nopone guyau na kaba miae bona dosinama ya dobi be ya riuna, “Yodi ya kovina.”* 18 Inam raḡanine keyama, parere be gugura a dobina, be yoyo dosinama ya tubuḡana. Mamaitua dobue banaga yawai tubuḡie da yodi, nam airaḡan deḡo dobue inam nama yoyonama i tubuḡa rubuna. Inam yoyonama ya moraba vavasaḡana aubainama, 19 meagai dosinama Babilon yai miasena, be nevedima rabuiteḡa a tubuḡana. Be meagai ḡesaudima dobu ḡesaudie mate yai mia weiweidina. Nama ya tubuḡana, baninama Mamaitua Babilon meagainama dosinama na gewagewama ya noḡotidina, be Mamaitua na medima dosi vavasaḡinama keyekinama Babilon ya ute da ya tegona. 20 Dabudine bonabona matabudi a nuayaḡotana, be oya a nuagunava be ai kavedina. 21 Be gunume kusana rawarawa tabutabudima a yovo be banaga debedie a ravusedina. Be kusana rawarawa tabutabudima adi morabama yeku dosidima maika, be adi vitama 50 kg. Be inam kovoḡinama aubainama banaga giu gewegewedie Mamaitua isanama a kawa gewagewana, baninama inam kovoḡinama ya moraba vavasaḡana aubainama.
* 16:17 Yodi kovoḡa note ya giugiuedina matabudi a kovina.