24
Nädala esimese päeva* hommikul vara läksid naised haua juurde, kaasas valmistatud lõhnaained. Nad leidsid, et kivi oli haua sissepääsu eest ära veeretatud, aga kui nad sisse läksid, ei leidnud nad Issanda Jeesuse ihu. Kui nad seal imestasid, mis toimub, ilmus äkitselt kaks meest, kes olid riietatud eredalt hiilgavatesse rõivaetesse. Naised kohkusid ja kummardusid näoli maha.
Nad ütlesid naistele: „Miks te otsite elavat surnute juurest? Ta ei ole siin, ta on surnuist üles tõusnud! Meenutage, mida ta teile rääkis, kui te olite alles Galileas: „Inimese Poeg antakse kurjade inimeste kätte ja lüüakse risti, aga kolmandal päeval tõuseb ta surnuist üles.““
Siis meenus neile, mida ta oli öelnud. Kui nad haua juurest tagasi tulid, rääkisid nad kõigest juhtunust üheteistkümnele jüngrile ja kõigile teistele. 10 Need, kes juhtunust apostlitele rääkisid, olid Maarja Magdaleena, Johanna, Jaakobuse ema Maarja ja teised nendega koos olnud naised. 11 Kuid neile tundus see rumalusena, seega ei uskunud nad naisi. 12 Aga Peetrus tõusis ja jooksis haua juurde. Ta kummardus ja vaatas sisse ning nägi ainult haualinu. Nii läks ta tagasi koju, ise imestades, mis küll oli juhtunud.
13 Samal päeval oli kaks jüngrit teel külasse nimega Emmaus, mis asub Jeruusalemmast umbes seitsme miili kaugusel. 14 Nad rääkisid kõigest, mis oli juhtunud. 15 Kui nad arutlesid ja vaidlesid, tuli Jeesus ja hakkas nendega koos kõndima. 16 Aga neil ei lastud teda ära tunda.
17 „Mille üle te siin teed käies arutlete?“ küsis ta neilt. Nad peatusid kurva näoga. 18 Üks neist, keda hüüti Kleopaseks, vastas: „Kas sa oled Jeruusalemmas ainult külas? Sa oled ilmselt ainus inimene, kes ei tea viimastel päevadel juhtunust.“
19 „Millest siis?“ küsis Jeesus. „Naatsareti Jeesusest,“ vastasid nad. „Ta oli prohvet, kes rääkis mõjuvõimsalt ning tegi suuri imetegusid Jumala ja kogu rahva ees. 20 Kuid meie ülempreestrid ja juhid andsid ta surmamõistmiseks ja lõid ta risti. 21 Me lootsime, et tema on see, kes päästab Iisraeli. Kõigest juhtunust on nüüd möödas kolm päeva.
22 Aga mõned naised meie grupist üllatasid meid. 23 Nad läksid koidikul haua juurde ega leidnud tema surnukeha. Nad tulid tagasi ja ütlesid, et olid näinud nägemust inglitest, kes ütlesid neile, et ta elab. 24 Mõned meist läksid haua juurde ja leidsid, et kõik oli täpselt nii, nagu naised ütlesid, kuid nad ei näinud teda.“
25 Jeesus ütles neile: „Te olete nii töntsi arusaamisega! Kui pikaldased olete te uskuma kõike seda, mida prohvetid on öelnud! 26 Kas Messias ei pidanud kannatama enne, kui sai hiilgusesse minna?“ 27 Seejärel alustas ta Moosesest ja kõigist prohvetitest ning selgitas neile kõike, mida oli tema kohta Pühakirjas öeldud.
28 Kui nad lähenesid külale, kuhu nad teel olid, tegi Jeesus, nagu läheks ta edasi. 29 Aga nad käisid talle peale, öeldes: „Tule ja jää meie juurde. On juba hilja, päev on peaaegu õhtus.“ Nii läks ta siis nende juurde sisse.
30 Kui ta istus koos nendega sööma, võttis ta leiva, tänas, murdis ja andis neile. 31 Nende silmad avati ja nad tundsid ta ära. Siis kadus ta nende silmist.
32 Kaks jüngrit ütlesid teineteisele: „Kui ta meile Pühakirja selgitas, kas see ei sütitanud siis meid?“ 33 Nad tõusid kohe püsti ja läksid Jeruusalemma tagasi. Nad leidsid üksteist jüngrid ja need, kes olid nendega koos, 34 ütlesid: „Issand on tõesti surnuist üles tõusnud! Ta ilmus Siimonale.“
35 Siis need, kes olid just saabunud, jutustasid teistele jüngritele, mis oli nendega teed käies juhtunud ja kuidas nad olid Jeesuse ära tundnud, kui ta leiba murdis. 36 Kui nad alles rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles: „Rahu olgu teile!“ 37 Nad olid jahmunud ja ehmunud ning arvasid, et näevad kummitust.
38 „Miks te olete kohkunud? Miks te kahtlete?“ küsis ta neilt. 39 „Vaadake mu käsi ja jalgu – te näete, et see olen mina. Katsuge mind, siis olete kindlad, sest kummitusel ei ole liha ega luid, nagu näete minul olevat.“
40 Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja jalgu. 41 Kuid nad ei suutnud ikka veel uskuda, sest nad olid elevil ja hämmastuses. Ta küsis neilt: „Kas teil on midagi süüa?“ 42 Nad andsid talle tüki küpsetatud kala, 43 ta võttis selle ja sõi seda nende silme all.
44 Siis ütles Jeesus neile: „Seda ma selgitasin teile siis, kui olin veel teie juures. Kõik, mis minust on kirjutatud Moosese seaduses, prohvetites ja psalmides, pidi täide minema.“ 45 Seejärel avas ta nende mõistuse, nii et nad suutsid Pühakirja mõista. 46 Ta ütles neile: „Kirjutatud on, et Messias kannatab ja tõuseb kolmandal päeval surnuist üles ning tema nimel 47 kuulutatakse meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigile rahvastele, alates Jeruusalemmast. 48 Te olete kõige selle tunnistajad. 49 Nüüd saadan ma teile selle, mida mu Isa on tõotanud, aga oodake linnas, kuni saate väe taevast.“
50 Siis viis ta nad välja, kuni nad olid Betaania lähedal, ning tõstnud käed, õnnistas ta neid. 51 Sel ajal kui ta neid õnnistas, lahkus ta neist ja ta võeti üles taevasse. 52 Nad kummardasid teda ja läksid siis rõõmsana Jeruusalemma tagasi. 53 Nad veetsid kogu oma aja templis Jumalat ülistades.
* 24:1 24:1. Ehk pühapäeva hommikul.