16
Kui hingamispäev oli läbi saanud, võtsid Maarja Magdaleena, Jaakobuse ema Maarja ja Salome healõhnalisi salve, et minna Jeesuse surnukeha võidma. Nad läksid hauakambri juurde väga vara pühapäeva* hommikul, täpselt päikesetõusu ajal. Nad arutasid isekeskis: „Kes veeretab meie jaoks hauakambri sissepääsu eest kivi ära?“ Aga kui nad kohale jõudsid ja ringi vaatasid, nägid nad, et väga suur ja raske kivi oli juba ära veeretatud.
Kui nad hauakambrisse sisenesid, nägid nad paremal pool istumas üht noort meest, kel oli seljas pikk valge rüü. Nad kohkusid väga.
„Ärge kartke,“ ütles mees neile. „Te otsite Naatsareti Jeesust, kes risti löödi. Ta on surnuist üles tõusnud. Ta ei ole siin. Vaadake, siin on koht, kuhu ta puhkama pandi. Minge nüüd ja rääkige tema jüngritele ja Peetrusele, et ta läheb teie eel Galileasse. Te näete teda seal, täpselt nagu ta teile ütles.“
Nad läksid hauakambrist välja ja jooksid minema, ise värisedes ja segaduses. Nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad olid liiga hirmunud.
Kui Jeesus tõusis pühapäeva hommikul surnuist üles, ilmus ta kõigepealt Maarja Magdaleenale, kellest ta oli seitse kurja vaimu välja ajanud. 10 Maarja läks ja rääkis neile, kes olid Jeesusega koos olnud; nad leinasid ja nutsid. 11 Kui nad kuulsid, et Jeesus on elus ja et Maarja oli teda näinud, ei uskunud nad seda. 12 Hiljem ilmus Jeesus erineval kujul kahele jüngrile, kes olid lahkunud, et maale minna. 13 Nad läksid linna tagasi ja rääkisid teistele, kuid ka neid ei usutud.
14 Pärast seda ilmus ta üheteistkümnele jüngrile sel ajal, kui nad sõid. Ta noomis neid nende usupuuduse ja kangekaelsuse pärast, sest nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda pärast ülestõusmist näinud.
15 Seejärel ütles ta neile: „Minge kogu maailma ja kuulutage head sõnumit kõigile. 16 Igaüks, kes minusse usub ja keda ristitakse, see päästetakse, aga igaüks, kes otsustab mitte uskuda, mõistetakse hukka. 17 Nendega koos, kes minusse usuvad, käivad järgmised tunnustähed: nad ajavad minu nimel kurje vaime välja, nad kõnelevad uutes keeltes; 18 nad suudavad toime tulla madudega; kui nad joovad midagi mürgist, ei saa nad kahju; nad panevad oma käed haigete peale ja haiged saavad terveks.“
19 Kui Issand Jeesus oli lõpetanud nendega rääkimise, võeti ta üles taevasse, kus ta istus Jumala paremale käele. 20 Jüngrid läksid välja ja kuulutasid head sõnumit kõikjal ning Issand tegutses nende kaudu ja kinnitas kuulutust sellega kaasnevate imetegudega.
* 16:2 16:2. Sõna-sõnalt „nädala esimene päev“. 16:8 16:8. Paljudes varajastes käsikirjades lõpeb Markuse evangeelium siin. Teised jätkuvad nii, nagu siin kirjas. 16:15 16:15. Sõna-sõnalt „kogu loodule“.