15
Järgmisel hommikul vara jõudsid ülempreester, vanemad ja vaimulikud õpetajad − kogu valitsev nõukogu − otsusele. Nad lasid Jeesuse kinni siduda ja saatsid ta minema, et anda ta üle Pilaatusele.
Pilaatus küsis temalt: „Kas sina oled juutide kuningas?“
„Seda ütlesid sina,“ vastas Jeesus.
Ülempreestrid jätkasid tema vastu paljude süüdistuste esitamist. Pilaatus küsitles teda uuesti: „Kas sa ei kavatsegi vastata? Näed, kui palju süüdistusi nad sinu vastu esitavad!“ Aga Pilaatuse suureks üllatuseks ei andnud Jeesus enam ühtki vastust.
Pilaatusel oli tava lasta paasapüha ajal rahvale vabaks üks vang, keda iganes nad soovisid. Üks vangidest oli mees nimega Barabas, kes kuulus ülestõusu käigus mõrva sooritanud mässuliste grupi hulka. Rahvas läks Pilaatuse juurde ja palus tal vabastada vang vastavalt tema tavalisele kombele.
„Kas tahate, et lasen teile vabaks juutide kuninga?“ küsis ta neilt, 10 sest ta mõistis, et ülempreestrid olid Jeesuse tema juurde toonud kadedusest Jeesuse vastu. 11 Kuid ülempreestrid õhutasid rahvast nõudma temalt hoopis Barabase vabastamist.
12 „Mida ma pean siis tegema sellega, keda te nimetate juutide kuningaks?“ küsis ta neilt.
13 „Löö ta risti!“ karjus rahvas vastuseks.
14 „Miks? Mis kuriteo on ta toime pannud?“ küsis Pilaatus neilt.
„Löö ta risti!“ karjusid nad veel valjemini vastu.
15 Soovides märatsevale rahvahulgale meele järele olla, vabastas Pilaatus neile Barabase. Kõigepealt laskis ta Jeesust piitsutada ja andis ta siis üle ristilöömiseks. 16 Sõdurid viisid ta eemale pretooriumi* õue, kuhu kutsuti välja kogu kohort. 17 Talle asetati õlgadele kuninglik purpurne rüü ja valmistati okaskroon, mis pandi talle pähe. 18 Siis tervitasid nad teda sõnadega: „Ole tervitatud, juutide kuningas!“ 19 Nad lõid teda korduvalt kepiga vastu pead, sülitasid tema peale ja langesid tema ette põlvedele nagu kummardades. 20 Kui nad olid tema pilkamise lõpetanud, võtsid nad ära purpurrüü ja panid talle tema enda riided selga tagasi. Siis viisid nad ta ära ristilöömiseks. 21 Nad sundisid möödujat, Siimonat Küreenest, kes oli maalt linna tulemas, tema risti kandma. Siimon oli Aleksandri ja Rufuse isa.
22 Jeesus viidi paika, mida nimetati Kolgataks, mis tähendab „Pealuu ase“. 23 Nad pakkusid talle mürriga segatud veini, kuid ta keeldus sellest. 24 Siis lõid nad ta risti. Nad jaotasid tema riideid ja heitsid täringuid, et otsustada, kes mida saab. 25 See oli hommikul kella üheksa ajal, kui nad ta risti lõid. 26 Tema vastu esitatud süüdistusega sildil oli kirjas: „Juutide kuningas.“
27 Temaga koos löödi risti kaks kurjategijat, üks temast vasakule ja teine paremale. 28 § 29 Möödujad karjusid talle solvanguid, raputasid pead ja ütlesid: „Ahaa! Sina, kes sa väitsid, et hävitad templi ja ehitad selle kolme päevaga üles, 30 päästa ennast ja astu ristilt maha!“ 31 Samamoodi pilkasid teda ülempreestrid ja vaimulikud juhid ning ütlesid üksteisele: „Teisi ta päästis, aga ennast ei suuda ta päästa. 32 Kui ta tõesti on Messias, Iisraeli kuningas, siis miks ei astu ta ristilt alla, et me näeksime ja usuksime!“ Isegi need, kes olid koos temaga risti löödud, solvasid teda.
33 Keskpäeval langes kogu maale pimedus kuni kella kolmeni pärastlõunal. 34 Kella kolme ajal karjatas Jeesus: „Eloi, Eloi, lama sabahtani,“ mis tähendab: „Mu Jumal, mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud?“* 35 Mõned sealseisjaist kuulsid seda ja ütlesid: „Ta kutsub Eelijat.“ 36 Üks mees jooksis, täitis käsna äädikaga, pani kepi otsa ja üritas sellega Jeesusele juua anda. „Jätke ta rahule,“ ütles ta. „Vaatame, kas Eelija tuleb teda ristilt maha võtma.“ 37 Siis oigas Jeesus valjusti ja suri. 38 Templi eesriie kärises ülevalt alla kaheks. 39 Kui tsentuurio, kes seisis Jeesuse ees, nägi, kuidas ta suri, ütles ta: „See mees oli tõesti Jumala Poeg.“
40 Mõned naised jälgisid eemalt, nende hulgas Maarja Magdaleena, Jaakobus noorema ja Joosese ema Maarja ning Salome. 41 Nad olid järgnenud Jeesusele ja hoolitsenud tema eest, kui ta oli Galileas. Paljud teised naised, kes olid koos temaga Jeruusalemmas olnud, olid ka seal.
42 Oli reede, päev enne hingamispäeva. Kui jõudis õhtu, 43 siis Joosep Arimaatiast − juhtiva nõukogu liige, kes ootas Jumala riiki − oli nii julge, et läks Pilaatuse juurde ja küsis Jeesuse surnukeha endale. 44 Pilaatus oli üllatunud, et Jeesus oli nii kiiresti surnud, seepärast kutsus ta tsentuurio ja küsis temalt, kas Jeesus oli juba surnud. 45 Kui Pilaatus oli tsentuuriolt kinnituse saanud, andis ta Joosepile loa surnukeha võtta. 46 Joosep ostis linase kanga. Seejärel võttis ta Jeesuse surnukeha ristilt alla, mähkis linasse ja asetas hauakambrisse, mis oli kaljusse raiutud. Siis veeratas ta sissepääsu ette raske kivi. 47 Maarja Magdaleena ja Joosese ema Maarja jälgisid, kuhu Jeesuse surnukeha pandi.
* 15:16 15:16. Rooma maavalitseja ametlik residents. 15:16 15:16. Kohort oli umbes 600 sõdurist koosnev rühm. 15:24 15:24. Vt Psalmid 22:19. § 15:28 15:28. Paljudes varajastes käsikirjades ei ole salmi 28. * 15:34 15:34. Tsiteeritud Psalmid 22:2. 15:36 15:36. Vt Psalmid 69:22. 15:42 15:42. Sõna-sõnalt „valmistuspäev“.