12
Umbes sel ajal kõndis Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude. Tema jüngritel oli kõht tühi, seepärast hakkasid nad viljapäid korjama ja teri sööma. Kui variserid seda nägid, ütlesid nad Jeesusele: „Vaata oma jüngreid − nad teevad seda, mida ei ole hingamispäeval lubatud teha!“
Aga Jeesus ütles neile: „Kas te ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui temal ja ta meestel oli kõht tühi? Ta läks Jumala kotta ning tema ja ta mehed sõid püha leiba, mida ei olnud lubatud kellelgi peale preestrite süüa. Kas te ei ole seadusest lugenud, et hingamispäeval rikkusid preestrid templis hingamispäeva, kuid neid ei peetud süüdlaseks? Aga mina ütlen teile, et siin on keegi, kes on tähtsam kui tempel! Kui te teaksite, mida tähendab Pühakirjas see lõik: „Ma tahan halastust ja mitte ohvrit“,* ei oleks te süütut inimest hukkamõistnud. Sest inimese Poeg on hingamispäeva Issand.“
Siis Jeesus lahkus ja läks nende sünagoogi. 10 Seal oli üks halvatud käega mees. „Kas seadus lubab hingamispäeval terveks teha?“ küsisid nad temalt, otsides põhjust teda süüdistada.
11 „Oletame, et sul on lammas ja see kukub hingamispäeval maa sees olevasse auku. Kas sa ei haara temast kinni ega tõmba teda välja?“ küsis Jeesus neilt. 12 „Kas te ei arva, et inimene on palju enam väärt kui lammas? Nii et jah, hingamispäeval on lubatud head teha.“ 13 Siis ütles ta mehele: „Siruta oma käsi välja!“ Mees sirutas käe välja ja see oli terveks saanud, sama terve nagu teine käsi.
14 Kuid variserid läksid välja ja sepitsesid plaani, kuidas Jeesust tappa. 15 Seda teades Jeesus lahkus ja suur rahvahulk järgnes talle. Ta tegi kõik terveks, 16 kuid ütles neile, et nad ei räägiks teistele, kes ta on. 17 Nii täitus see, mida prohvet Jesaja ütles:
18 „See on mu sulane, kelle ma valisin,
see, keda ma armastan ja kes on mulle meelepärane.
Ma panen tema peale oma Vaimu
ja ta räägib võõramaalastele, mis on õige.
19 Ta ei vaidle, ta ei hõika valjusti,
ja keegi ei kuule tema häält tänavail.
20 Ta ei murra viga saanud pilliroogu katki
ega kustuta suitsevat tahti,
kuni ta on tõestanud, et tema kohtuotsus on õige,
21 ja võõramaalased panevad oma lootuse tema peale.“
22 Siis toodi Jeesuse juurde mees, kes oli kurjadest vaimudest vaevatud ning pime ja tumm. Jeesus tegi ta terveks, nii et tumm mees suutis kõneleda ja näha. 23 Kogu rahvas oli hämmastunud ja küsis: „Kas see võib tõesti olla Taaveti poeg?“§
24 Aga kui variserid sellest kuulsid, vastasid nad: „See mees suudab kurje vaime välja ajada ainult Peltsebuli, kurjade vaimude ülema abil!“
25 Teades, mida nad mõtlevad, ütles Jeesus neile: „Iga kuningriik, mis on seesmiselt jagunenud, hävitatakse. Ei jää püsima ükski linn ega majapidamine, mis on seesmiselt jagunenud. 26 Kui Saatan ajab Saatana välja, siis on ta seesmiselt jagunenud; kuidas saaks tema kuningriik püsida? 27 Kui ma ajan kurje vaime välja Peltsebuli nimel, kelle nimel ajavad siis teie omad kurje vaime välja? Teie enda inimesed tõestavad, et te eksite! 28 Aga kui ma ajan kurje vaime välja Jumala Vaimu väega, siis on Jumala riik teie juurde tulnud!
29 Kas saab minna tugeva mehe majja ja võtta tema vara, kui sa teda enne kinni ei seo? Kui sa ta kinni seod, siis saad võtta kõik tema majast. 30 Kes ei ole minuga, on minu vastu, ja need, kes ei kogu koos minuga, teevad vastupidist: nad puistavad laiali. 31 Sellepärast ma ütlengi teile, et iga patt ja jumalateotus antakse teile andeks, välja arvatud Vaimu teotamine, mida ei anta andeks. 32 Neile, kes ütlevad midagi inimese Poja vastu, antakse andeks, aga kes ütleb midagi Püha Vaimu vastu, sellele ei anta andeks, ei selles ega järgmises elus. 33 Otsustage ära, kas puu on hea ja selle vili on hea või on puu halb ja selle vili on halb, sest puud tuntakse tema viljast. 34 Te rästikute sigitis, kuidas saate teie, kes olete kurjad, öelda midagi head? Sest teie suu kõneleb lihtsalt seda, millest mõtlemisega on mõistus hõivatud. 35 Hea inimene toob välja head oma heast tagavarast ja halb inimene toob välja halba oma halvast tagavarast. 36 Ma ütlen teile, inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast hooletust sõnast, mida nad ütlevad. 37 Sest see, mida räägid, mõistab sind kas õigeks või süüdi.“
38 Siis tulid tema juurde mõned vaimulikud õpetajad ja variserid ning ütlesid: „Õpetaja, me tahame, et sa näitaksid meile tunnustähte.“
39 „Kurjad inimesed, kes ei usu Jumalat, on need, kes otsivad tunnustähti. Ainus tunnustäht, mis neile antakse, on prohvet Joona tunnustäht,“ ütles Jeesus neile. 40 „Samamoodi nagu Joona oli suure kala kõhus kolm päeva ja kolm ööd, lamab inimese Poeg maa sees kolm päeva ja kolm ööd. 41 Niineve elanikud tõusevad kohtus koos selle põlvkonnaga esile ja nad mõistavad selle põlvkonna hukka, sest nemad parandasid Joona sõnumi peale meelt, ja nagu näete, on siin keegi, kes on suurem kui Joona! 42 Lõunamaa kuninganna tuuakse kohtu ette koos selle põlvkonnaga ning ta mõistab selle põlvkonna hukka, sest ta tuli maailma otstest kuulama Saalomoni tarkust, ja nagu näete, siin on keegi, kes on suurem kui Saalomon! 43 Kui kuri vaim lahkub kellestki, uitab see mahajäetud paikades, et leida asupaika, ja ta ei leia kohta, kuhu jääda. 44 Nii ta siis ütleb: „Ma lähen tagasi sinna, kust ma lahkusin,“ ja tagasi tulles leiab ta selle paiga olevat tühja, puhta ja korras. 45 Siis läheb ta ja toob kaasa seitse endast kurjemat vaimu ning nad tulevad ja hakkavad seal elama. Nii on inimese olukord hullem kui alguses. Nii saab olema selle kurja põlvkonnaga.“
46 Sel ajal kui ta rahvale kõneles, tulid tema ema ja vennad ning seisid väljas, soovides temaga rääkida. 47 Keegi tuli ja ütles talle: „Vaata, su ema ja vennad on väljas ja tahavad sinuga rääkida.“
48 „Kes on mu ema? Kes on mu vennad?“ küsis Jeesus. 49 Ta osutas oma jüngrite suunas ja ütles: „Vaadake, nemad on mu ema ja mu vennad! 50 Sest see, kes täidab mu taevase Isa tahet, on mu vend, õde ja ema!“
* 12:7 12:7. Tsiteeritud Hoosea 6:6. 12:20 12:20. Või „on õiglusele võidu toonud“. 12:21 12:21. Sõna-sõnalt „lootus tema nimesse“. Need salmid on tsitaat tekstist Jesaja 42:1−4. § 12:23 12:23. Tähendab, Messias, kelle tulekut oodati.