20
Sest taevariik on nagu maaomanik, kes läks varahommikul välja, et palgata töölisi oma viinamarjaistandusse. Ta leppis töölistega kokku, et tasub päeva eest ühe denaari, ning saatis nad viinapuuaeda. Umbes kella üheksa ajal hommikul läks ta välja ja nägi teisi ilma tööta turuplatsil seismas.
„Minge ka teie viinamarjaistandusse tööle ja ma tasun teile, mis on sobiv,“ ütles ta neile. Nii läksid ka nemad tööle. Keskpäeva ajal ja kella kolme ajal pärastlõunal läks ta välja ja toimis samamoodi. Kella viie ajal pärastlõunal läks ta välja ja leidis sealt veel inimesi seismas. „Miks te seisate siin kogu päeva ega tee midagi?“ küsis ta neilt. „Sest keegi ei ole meid palganud,“ vastasid nad. „Minge ka viinamarjaistandusse tööle,“ ütles ta neile.
Kui saabus õhtu, ütles viinamarjaistanduse omanik töödejuhatajale: „Kutsu töötajad ja maksa neile palk. Alusta töölistest, kes palgati viimasena, ja seejärel liigu edasi nendeni, kes palgati esimesena.“ Kui tulid need, kes oldi palgatud kella viie ajal pärastlõunal, said nad igaüks ühe denaari. 10 Kui siis tulid need, kes olid esimesena palgatud, arvasid nad, et nemad saavad rohkem, kuid ka nemad said ühe denaari. 11 Kui nad said palga kätte, läksid nad omanikule kaebama. 12 „Need, kes viimasena palgati, töötasid ainult tund aega ja sa maksid neile sama palga nagu meile, kes me töötasime kogu päeva kõrvetavas kuumuses,“ nurisesid nad.
13 Omanik vastas ühele neist: „Mu sõber, ma ei ole sind ebaõiglaselt kohelnud. Kas sa ei leppinud minuga kokku, et töötad ühe denaari eest? 14 Võta oma palk ja mine. Ma tahan maksta viimasena palgatutele sama palju palka kui sulle. 15 Kas ma ei või otsustada teha oma rahaga seda, mida tahan? Miks sa heidad mulle kurje pilke sellepärast, et ma tahan teha head?“ 16 Nii saavad viimased esimesteks ja esimesed viimasteks.“
17 Teel Jeruusalemma viis Jeesus kaksteist jüngrit kõndimise ajal kõrvale ja rääkis neile: 18 „Vaadake, me läheme Jeruusalemma ja inimese Poeg müüakse maha ülempreestritele ja vaimulikele õpetajatele. Nad mõistavad ta surma 19 ning annavad ta võõramaalaste* kätte ja teda pilgatakse, piitsutatakse ja lüüakse risti. Kuid kolmandal päeval äratatakse ta surnuist üles.“
20 Siis tuli Sebedeuse poegade ema koos oma kahe pojaga Jeesuse juurde. Ta põlvitas Jeesuse ette, et talle palve esitada.
21 „Mis see on, mida sa minult palud?“ küsis Jeesus temalt.
„Palun määra nii, et mu pojad istuksid sinu kuningriigis sinu kõrval, üks sinu paremal ja teine sinu vasakul käel,“ palus naine.
22 „Te ei tea, mida te palute,“ ütles Jeesus neile. „Kas te olete võimelised jooma karikast, millest mina jooma hakkan?“
„Jah, me oleme võimelised seda tegema,“ vastasid nad talle.
23 „Te joote kindlasti minu karikast,“ kostis ta neile, „kuid eesõigus minu paremal või vasakul käel istuda, ei ole minu anda. Minu Isa on see, kes seda otsustab.
24 Kui ülejäänud kümme jüngrit kuulsid, mida nad olid palunud, olid nad kahe venna peale pahased. 25 Jeesus kutsus nad kokku ja rääkis neile: „Te teate, et võõramaised valitsejad valitsevad oma alamate üle ja võimukad juhid rõhuvad neid. 26 Teie puhul ei tohi see nii olla. Kes iganes teist soovib olla kõige tähtsam, see olgu teie teenija. 27 Kes iganes teist soovib olla tähtsaim, olgu nagu ori. 28 Samamoodi ei tulnud inimese Poeg, et teda teenitaks, vaid ta tuli teenima ja andma oma elu lunarahaks paljude eest.“
29 Kui nad Jeerikost lahkusid, järgis Jeesust tohutu rahvahulk. 30 Tee ääres istus kaks pimedat meest. Kui nad kuulsid, et Jeesus on mööda minemas, hüüdsid nad: „Halasta meie peale, Issand, Taaveti poeg!“ 31 Rahvas käskis neil vait olla, aga nad hüüdsid veel valjemini: „Halasta meie peale, Issand, Taaveti poeg!“
32 Jeesus peatus. Ta kutsus nad enda juurde ja küsis: „Mida te tahate, et ma teile teeksin?“
33 „Issand, palun tee meid jälle nägijateks,“ vastasid nad.
34 Jeesusel oli neist kahju ja ta puudutas nende silmi. Kohe nägid nad jälle ja järgisid teda.
* 20:19 20:19. Siin viidatakse roomlastele. 20:22 20:22. Kannatuste karika tähenduses. 20:23 20:23. Või „see on neile, kelle jaoks mu Isa on selle valmistanud“.