19
Kui Jeesus lõpetas kõnelemise, lahkus ta Galileast, ning läks Jordani jõe taha Juuda aladele. Suured rahvahulgad järgisid teda ja ta tegi terveks need, kes rahva seast haiged olid.
Mõned variserid tulid teda proovile panema. „Kas mehel on lubatud oma naisest mingil põhjusel lahutada?“ küsisid nad.
Jeesus vastas: „Kas te ei ole lugenud, et Jumal, kes lõi alguses inimesed, tegi nad meheks ja naiseks?* Ta ütles: „Sel põhjusel jätab mees maha oma isa ja ema ning ühineb oma naisega ja nemad kaks saavad üheks.“ Nüüd ei ole nad enam kaks, vaid üks. Keegi ei tohi eraldada seda, mille Jumal on liitnud.“
„Miks siis Mooses andis seaduse, et mees võib oma naisest lahutada, kui annab talle lahutustunnistuse, ja ta minema saata?“ küsisid nad.
„Teie kalgi südame pärast lubas Mooses teil oma naisest lahutada, aga alguses ei olnud see nii,“ vastas Jeesus. „Ma ütlen teile, igaüks, kes lahutab oma naisest muidu kui seksuaalse ebamoraalsuse tõttu ja abiellub siis teise naisega, rikub abielu.“
10 „Kui olukord mehe ja naise vahel on selline, siis on parem mitte abielluda!“ ütlesid ta jüngrid talle.
11 „Kõik ei suuda seda õpetust§ vastu võtta, vaid ainult need, kellele see on antud,“ lausus Jeesus neile. 12 „Mõni on sündinud eunuhh, mõne on eunuhhiks teinud inimesed ning mõni otsustab olla eunuhh taevariigi pärast. Need, kes suudavad selle vastu võtta, peaks seda tegema.“
13 Inimesed tõid väikesed lapsed tema juurde, et ta neid õnnistaks ja nende eest palvetaks. Kuid jüngrid keelasid neid.
14 Aga Jeesus ütles: „Laske lastel minu juurde tulla. Ärge takistage neid. Taevariik kuulub neile, kes on nendesarnased!“ 15 Ta pani oma käed nende peale ja õnnistas neid ning siis ta lahkus.
16 Üks mees tuli Jeesuse juurde ja küsis temalt: „Õpetaja, mida head ma pean tegema, et igavest elu saada?“
17 „Miks sa küsid minult, mis on hea?“ vastas Jeesus. „On ainult üks, kes on hea. Aga kui tahad igavest elu saada,* siis pea käske.“
18 „Missuguseid?“ küsis mees temalt.
„Ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, 19 austa oma isa ja ema ning armasta oma kaasinimest nagu iseennast,“ vastas Jeesus.
20 „Olen kõiki neid käske pidanud,“ lausus noormees. „Mida ma veel pean tegema?“
21 Jeesus kostis talle: „Kui sa tahad täiuslik olla, siis mine ja müü oma vara ära, anna raha vaestele ja sul on aare taevas. Siis tule ja järgi mind.“
22 Kui noormees kuulis Jeesuse vastust, läks ta väga kurvalt ära, sest tal oli palju vara.
23 „Ma räägin teile tõtt,“ ütles Jeesus oma jüngritele, „rikastel inimestel on raske taevariiki siseneda. 24 Ma ütlen teile ka seda: lihtsam on kaamelil läbi nõelsilma minna, kui rikkal inimesel Jumala riiki siseneda.“
25 Kui jüngrid seda kuulsid, olid nad väga üllatunud ja küsisid: „Kes võib siis päästetud saada?“
26 Jeesus vaatas neid ja ütles: „Inimlikust vaatenurgast on see võimatu, aga Jumalaga koos on kõik võimalik.“
27 Peetrus vastas talle: „Vaata, me oleme jätnud kõik maha ja sind järginud. Mis tasu me saame?“
28 Jeesus vastas: „Ma ütlen teile tõtt: kui kõik on uueks loodud ja inimese Poeg istub oma hiilgaval troonil, siis teie, kes te olete mind järginud, istute ka kaheteistkümnel troonil ning mõistate kohut Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle. 29 Kõik need, kes on minu pärast jätnud maha oma kodu, vennad, õed, isa, ema, lapsed ja põllud, saavad sada korda rohkem tagasi ja igavese elu. 30 Sest paljud, kes on esimesed, jäävad viimasteks, ja paljud, kes on viimased, saavad esimesteks.
* 19:4 19:4. Vt 1. Moosese 1:27 ja 1. Moosese 5:2. 19:5 19:5. Sõna-sõnalt „üheks lihaks“. Tsiteeritud 1. Moosese 2:24. 19:7 19:7. Vt 5. Moosese 24:1. § 19:11 19:11. Sõna-sõnalt „sõna“. * 19:17 19:17. Sõna-sõnalt „ellu siseneda“. 19:19 19:19. Tsiteeritud 2. Moosese 20:12−16; 3. Moosese 19:18; 5. Moosese 5:16−20. 19:21 19:21. Sõna „täiuslik“ tähendab siin midagi täidetut või lõpetatut.