18
Umbes sel ajal tulid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid: „Kes on suurim taevariigis?“
Jeesus hõikas ligi ühe väikse lapse. Ta lasi lapsel nende ette seista. „Ma ütlen teile tõtt: kui te ei muuda oma mõtteviisi ega saa väikeste laste sarnaseks, ei pääse te taevariiki,“ ütles ta neile. „Aga kes iganes end alandab ja saab selle väikse lapse sarnaseks, on suurim taevariigis. Kes iganes võtab seesuguse väikse lapse vastu minu nimel, võtab vastu minu. Aga kes iganes suunab patustama ühe neist väikestest, kes minusse usuvad, sellele oleks parem, kui tema kaela seotaks suur veskikivi* ja ta uputataks mere sügavustesse.
Missugune suur õnnetus on tulemas maailmale kõigi kiusatuste tõttu patustada! Kiusatused tulevad küll, kuid häda inimesele, kelle läbi kiusatus tuleb! Kui su käsi või jalg sunnib sind patustama, siis lõika see maha ja viska minema. Parem on minna vigase või lombakana igavesse ellu kui omada kaht kätt või kaht jalga ja saada igavesse tulle heidetud. Kui su silm sunnib sind patustama, siis tõmba see välja ja viska minema. Parem on minna ühe silmaga igavesse ellu kui omada kaht silma ja saada igavesse tulle heidetud. 10 Olge hoolsad, et te ei põlgaks neid väikesi. Ma ütlen teile, et inglid taevas on alati mu taevase Isaga koos. 11  12 Mida te sellest arvate? Kui ühel mehel on sada lammast ja üks neist läheb kaotsi, kas ta ei jäta siis üheksakümmend üheksa kingule ega lähe otsima seda üht, kes on kadunud? 13 Ja kui ta tema leiab, ma ütlen teile, ta tunneb selle lamba üle rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksa üle, kes ei läinud kaduma. 14 Samamoodi ei taha mu taevane Isa, et ükski neist pisikestest kaduma läheks.
15 Kui vend§ sinu vastu patustab, siis mine ja juhi tema tähelepanu eksimusele, ainult nelja silma all. Kui ta sind kuulab, oled sa oma venna enda poole võitnud. 16 Aga kui ta ei kuula, siis võta endaga veel üks või kaks inimest, nii et tõde saaks kinnitada kaks või kolm tunnistajat.* 17 Aga kui ta ikka keeldub kuulamast, siis räägi kogudusele. Kui ta keeldub ka kogudust kuulamast, siis kohtle teda kui võõramaalast ja maksukogujat. 18 Ma ütlen teile tõtt: mida iganes te maa peal keelate, on ka taevas keelatud, ja mida iganes te maa peal lubate, on lubatud ka taevas.
19 Ma ütlen teile ka, et kui kaks teist on siin maa peal ühel nõul millegi pärast palvetamas, siis mu taevane Isa teeb seda teie heaks. 20 Sest kus kaks või kolm on koos minu nimel, seal olen mina nendega koos.“
21 Peetrus tuli Jeesuse juurde ja küsis temalt: „Mitu korda peaksin ma oma vennale andestama, kui ta minu vastu pattu teeb? Kas seitse korda?“
22 „Ei, mitte seitse korda. Ma ütlen, seitsekümmend korda seitse korda!“ vastas Jeesus talle. 23 „Sellepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis ajada arvepidamise korda sulastega, kes talle raha võlgu olid. 24 Kui ta hakkas arvepidamist uurima, toodi tema ette üks sulane, kes oli talle võlgu kümme tuhat talenti. 25 Kuna tal ei olnud tasumiseks raha, andis isand korralduse müüa ära sulane koos naise, laste ja kogu omandiga, et võlg saaks tasutud. 26 Sulane langes põlvedele ja ütles oma isandale: „Palun ole minuga kannatlik! Ma maksan kõik tagasi!“ 27 Isandal hakkas sulasest kahju, ta lasi sulase vabaks ja tühistas võla. 28 Aga kui seesama sulane läks välja, leidis ta oma kaassulase, kes oli talle võlgu kõigest sada denaari.§ Ta haaras tal kõrist kinni ja kägistas teda ning ütles: „Maksa tagasi, mis sa mulle võlgu oled!“ 29 Tema kaassulane langes mehe jalge ette maha ja anus teda: „Palun ole minuga kannatlik! Ma maksan sulle tagasi!“ 30 Aga mees keeldus ning läks ja viskas oma kaassulase vanglasse, kuniks ta oma võla ära tasub.
31 Kui teised sulased toimunut nägid, olid nad rabatud ja vapustatud. Nad läksid ja rääkisid isandale kõigest, mis oli juhtunud. 32 Siis kutsus isand mehe tagasi ja ütles talle: „Sina kuri sulane! Ma kustutasin kogu su võla, sest sa anusid mind. 33 Kas ei oleks pidanud sa halastama oma kaassulase peale samamoodi, nagu mina sinu peale halastasin?“ 34 Tema isand sai pahaseks ja andis ta vangivalvurite kätte, kuni ta kogu oma võla ära tasub. 35 Nii toimib minu taevane Isa kõigi teiega, kui te siiralt* oma vendadele andeks ei anna.“
* 18:6 18:6. Sõna-sõnalt „eesli veskikivi“, mis viitab tohutu suurele veskikivile, mida ajas ringi eesel, mitte väiksele, käsitsi ringiaetavale veskikivile. 18:10 18:10. Sõna-sõnalt „näevad tema palet“. 18:11 18:11. Kõige varasemates käsikirjades puudub salm 11. § 18:15 18:15. Või „kaasusklik“. * 18:16 18:16. Vt 5. Moosese 19:15. 18:17 18:17. Sõna-sõnalt „pagan“, „mitteusklik“. 18:24 18:24. Astronoomiline summa. § 18:28 18:28. Denaar oli väike münt. Kontrast esimese sulase kustutatud tohutu suure summa ja temale võlgu oleva teise sulase väga väikese võlasumma vahel on suur. * 18:35 18:35. Sõna-sõnalt „südamest“.