17
Kuue päeva pärast võttis Jeesus Peetruse, Jaakobuse ja tema venna Johannese endaga kaasa ja nad läksid kõrgele mäele, et omaette olla. Teda muudeti nende silme all. Tema nägu säras nägu päike. Tema riided muutusid valgeks nagu valgus. Siis äkitselt ilmusid nende ette Mooses ja Eelija ning vestlesid Jeesusega.
Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele: „Issand, siin on tõesti hea olla. Kui tahad, teen kolm varjualust − ühe sulle, ühe Moosesele ja ühe Eelijale.“
Sel ajal kui ta veel rääkis, tuli hiilgav pilv ja kattis nad. Pilvest kostis hääl, mis ütles: „See on minu poeg, keda ma armastan ja kellest mul on hea meel. Kuulake teda!“ Kui jüngrid seda kuulsid, langesid nad näoli maha ja olid äärmiselt kohkunud. Jeesus läks nende juurde ja puudutas neid. „Tõuske üles,“ ütles ta neile. „Ärge kartke.“ Kui nad üles vaatasid, ei näinud nad kedagi peale Jeesuse.
Kui nad mäelt alla läksid, andis Jeesus neile ranged juhised. „Ärge rääkige kellelegi, mida te nägite, enne kui inimese Poeg on surnuist üles tõusnud,“ ütles ta neile.
10 „Miks siis vaimulikud õpetajad ütlevad, et kõigepealt peab tulema Eelija?“ küsisid tema jüngrid.
11 „Tõsi on, et Eelija tuleb kõike korda seadma,“ vastas Jeesus, 12 „aga ma ütlen teile, et Eelija on juba tulnud ja ometi ei tundud inimesed ära, kes ta on. Nad tegid temale seda, mida iganes tahtsid. Samamoodi kannatab ka inimese Poeg nende käte läbi.“ 13 Siis jüngrid mõistsid, et Jeesus viitas Ristija Johannesele.
14 Kui nad lähenesid rahvahulgale, tuli üks mees Jeesuse juurde ja põlvitas tema ette. 15 „Issand, palun halasta mu poja peale,“ ütles ta. „Ta kaotab mõistuse* ja kannatab kohutavate krambihoogude all, mis heidavad teda sageli tulle või vette. 16 Ma tõin ta sinu jüngrite juurde, aga nad ei suutnud teda terveks teha.“
17 „Te, inimesed, keeldute minusse uskumast ja olete nii rikutud!“ vastas Jeesus. „Kui kauaks pean ma siia teie juurde jääma? Kui kaua ma pean teid taluma? Too ta minu juurde!“ 18 Jeesus astus kurjale vaimule vastu ja see lahkus poisist ning poiss sai otsekohe terveks.
19 Hiljem tulid jüngrid omaette olles Jeesuse juurde ja küsisid talt: „Miks ei suutnud meie teda välja ajada?“
20 „Sest teil pole piisavalt usku,“ ütles Jeesus neile. „Ma ütlen teile, isegi kui teie usk oleks sama pisike kui sinepiseeme, võiksite öelda sellele mäele: „Mine siit teise kohta!“ ja see läheks. Miski ei oleks siis teie jaoks võimatu.“ 21 
22 Kui nad koos läbi Galilea kõndisid, rääkis Jeesus neile: „Inimese poeg reedetakse ja inimesed saavad tema üle võimust§. 23 Nad tapavad ta, kuid kolmandal päeval tõuseb ta jälle üles.“ Jüngrid said väga kurvaks.
24 Kui nad jõudsid Kapernauma, siis tulid need, kes vastutasid pooleseeklise templimaksu kogumise eest, Peetruse juurde ja küsisid temalt: „Eks ole, sinu õpetaja tasub pooleseeklise maksu?“
25 „Jah, muidugi,“ vastas Peetrus.
Kui ta jõudis tagasi sinna, kus nad peatusid, ennetas Jeesus küsimust. „Mis sa arvad, Siimon?“ küsis Jeesus temalt. „Kas selle maailma kuningad koguvad makse ja koormisi oma poegadelt või teistelt?“
26 „Teistelt,“ vastas Peetrus. Niisiis ütles Jeesus talle: „Sel juhul on pojad vabastatud. 27 Aga et mitte kedagi pahandada, mine järve äärde ja viska õngenöör konksuga sisse. Tõmba välja esimene kala, mis otsa jääb, ja kui sa tema suu avad, siis leiad sealt stateeri.* Võta münt ja anna see neile minu ja sinu eest.“
* 17:15 17:15. Sõna-sõnalt „(oletatavalt kuu faasidest mõjutatud) hullumeelne“. Ladina keeles on selle kohta sõna „lunaticus“ (luna – kuu). 17:17 17:17. Sõna-sõnalt „põlvkond“. 17:21 17:21. Kõige varasemates käsikirjades puudub salm 21. § 17:22 17:22. Sõna-sõnalt „reedetakse / antakse ära inimeste kätte“. * 17:27 17:27. Vana-Kreeka münt, tavaliselt hõbedast, väärtusega üks seekel. Tolle aja templimaks oli pool seeklit inimese kohta.