24
Kui Jeesus oli templist lahkumas, tulid jüngrid tema juurde ja osutasid uhkelt templi hoonetele. Aga Jeesus vastas: „Kas näete kõiki neid hooneid? Ma ütlen teile tõtt: neis ei jää üht kivi teise peale. Iga viimane kui üks variseb raginal maha!“
Kui Jeesus istus Õlimäel, tulid jüngrid omaette olles tema juurde ja küsisid: „Räägi meile palun, millal see toimub. Mis on sinu tulemise ja maailma lõpu märk?“
„Ärge laske kellelgi end eksitada,“ vastas Jeesus. „Paljud väidavad end minu olevat, öeldes: „Mina olen Messias“, ja petavad paljusid. Te kuulete sõdadest ja kuuldusi sõdadest, kuid ärge olge ärevil. See kõik peab toimuma, kuid see ei ole lõpp. Rahvad ründavad teisi rahvaid ja kuningriigid võitlevad teiste kuningriikide vastu. Paljudes paikades on näljahäda ja maavärinaid, kuid kõik see on alles sünnitusvalude algus.
Siis teid vahistatakse, kiusatakse taga ja tapetakse. Kõik vihkavad teid minu pärast. 10 Sel ajal loobuvad paljud usklikud uskumast. Nad reedavad ja vihkavad üksteist. 11 Palju valeprohveteid tuleb ja nad petavad paljusid. 12 Suureneva kurjuse tõttu jahtub paljude armastus, 13 aga kes lõpuni vastu peavad, need saavad päästetud. 14 Head sõnumit kuningriigist kuulutatakse kogu maailmas, nii et kõik võivad seda kuulda, ja siis tuleb lõpp. 15 Nii et kui te näete pühas paigas seisvat „rüvetavat ebajumalust“,* millest prohvet Taaniel rääkis (kes seda loeb, mõelgu hoolikalt järele), 16 siis need, kes elavad Juudamaal, peaksid põgenema mägedesse. 17 See, kes on katusel, ei tohi tulla alla majast midagi ära tooma. 18 See, kes on väljas põllul, ei tohi minna tagasi kuube võtma. 19 Kui kohutav on see neile, kes on sel ajal lapseootel või imetavad! 20 Palvetage, et teil ei oleks vaja põgeneda talvel ega hingamispäeval. 21 Sest sel ajal on kohutav tagakiusamine, kohutavam kui miski, mis on toimunud maailma algusest kuni selle ajani, ja mida ei juhtu enam kunagi uuesti. 22 Kui neid päevi ei lühendataks, ei pääseks keegi, aga valitute pärast lühendatakse seda aega.
23 Nii et kui keegi ütleb teile: „Vaata, siin on Messias!“ või „Vaata, seal!“, ärge uskuge seda. 24 Sest valemessiaid ilmub ja ka valeprohveteid ning nad teevad uskumatuid tunnustähti ja imetegusid, et petta ära ka valitud, kui see oleks võimalik. 25 Pange tähele, et ma rääkisin teile sellest enne, kui see toimub. 26 Nii et kui öeldakse: „Vaata, ta on väljas kõrbes!“, ärge minge sinna vaatama; või kui öeldakse: „Vaata, ta on salaja siin!“, ärge uskuge seda. 27 Sest inimese Poja tulemine on nagu välk, mis sähvatab eredalt idast läände. 28 „Kus on korjus, sinna kogunevad raisakotkad.“
29 Aga kohe pärast seda tagakiusamise aega läheb päike pimedaks, kuu ei sära, tähed langevad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse. 30 Siis ilmub taevasse inimese Poja tunnustäht ja kõik maailma rahvas leinab. Nad näevad inimese Poega tulemas taeva pilvedel väe ja särava hiilgusega. 31 Pasunahäälega läkitab ta inglid koguma oma valituid igalt poolt, ühest taeva ja maa otsast teiseni.
32 Õppige näitlikku õppetundi viigipuust. Kui puul kasvavad õrnad võsud ja lehed hakkavad võrsuma, siis teate, et suvi on tulemas. 33 Samamoodi kui te näete kõike seda toimumas, siis teadke, et tema tulemine on lähedal, õigupoolest on see otse ukse taga! 34 Ma ütlen teile tõtt: see põlvkond ei kao enne, kui kõik see on toimunud. 35 Taevas ja maa võivad kaduda, aga minu sõnad ei kao.
36 Aga keegi ei tea päeva ega tundi, millal see toimub, ei inglid taevas ega Poeg. Ainult Isa teab. 37 Kui inimese Poeg tuleb, on see nagu Noa ajal. 38 See on nagu enne veeuputust, kui nad sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele, lausa päevani, mil Noa läks laeva. 39 Nad ei mõistnud, mis hakkab toimuma, kuni tuli uputus ja pühkis nad kõik minema. Nii on ka inimese Poja tulemine.
40 Kaks meest töötavad põllul. Üks võetakse, teine jäetakse maha. 41 Kaks naist jahvatavad veskiga vilja. Üks võetakse, teine jäetakse maha. 42 Nii et olge valvsad, sest te ei tea, mis päeval teie Issand tuleb. 43 Aga võtke arvesse seda: kui majaomanik teaks aega, mil varas tuleb, oleks ta valvel. Ta ei laseks oma majja sisse murda ja sealt röövida. 44 Ka teie peate olema valmis, sest inimese Poeg tuleb ajal, mil te teda ei oota.
45 Sest kes on usaldusväärne ja tähelepanelik sulane? See on see, kelle isand paneb oma majapidamise eest hoolitsema, et ta varustaks neid toiduga õigel ajal. 46 Kui hea on selle sulase jaoks, kui isand tagasi tulles leiab ta seda tegemas! 47 Ma ütlen teile tõtt: isand paneb selle sulase vastutama kõige eest, mis tal on. 48 Aga kui see sulane oleks nurjatu, ütleks ta endale: „Mu isandal läheb kaua aega“, 49 ning ta hakkaks teisi sulaseid peksma, pidutsema ning joobnutega jooma. 50 Siis selle sulase isand tuleb tagasi siis, kui sulane ei oota, ajal, mil ta ei tea. 51 Ta raiub ta tükkideks ja kohtleb samamoodi nagu silmakirjatsejaid,§ saates ta paika, kus on nutmine ja hammaste kiristamine.
* 24:15 24:15. Või „hävitav pühaduseteotus“, viidates tagasi tekstidele Taanieli 9:27; Taanieli 11:31; Taanieli 12:11. 24:30 24:30. Vt Taanieli 7:13−14. 24:31 24:31. Sõna-sõnalt „neljast tuulest, ühest taeva otsast teiseni“. § 24:51 24:51. Need, kes väidavad, et järgivad oma Issandat, kuid tegelikult ei tee seda.