25
Taevariik on nagu kümme neidu, kes võtsid oma lambid kaasa ja läksid peigmehega kohtuma. Viis olid rumalad ja viis targad. Rumalad neiud võtsid oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli, samal ajal targad neiud võtsid kaasa nii õlinõud kui ka lambid. Peigmehe tulek viibis ning kõik neiud jäid uniseks ja uinusid magama. Keskööl kõlas hüüd: „Vaadake, peigmees on kohal! Tulge välja temaga kohtuma!“ Kõik neiud ärkasid ja kohendasid oma lampide tahti. Rumalad neiud ütlesid tarkadele: „Andke meile veidi oma õli, sest meie lambid kustuvad.“ Aga targad neiud vastasid: „Ei, sest muidu ei jaguks sellest ei teile ega meile. Minge poodnike juurde ja ostke endale õli.“ 10 Sel ajal kui nad läksid õli ostma, jõudis peigmees kohale, ja need, kes olid valmis, läksid koos temaga sisse pulmapeole, ja uks pandi lukku. 11 Teised neiud tulid hiljem. „Isand, isand!“ hüüdsid nad. „Ava meile uks!“ 12 Kuid peigmees vastas: „Ma ütlen teile tõtt: ma ei tunne teid.“ 13 Nii et olge valvsad, sest te ei tea päeva ega tundi.
14 See on nagu mees, kes läks ära reisile. Ta kutsus kokku oma sulased ja usaldas nende kätte oma vara. 15 Ühele sulasele andis ta viis talenti,* teisele kaks ja kolmandale ühe, vastavalt nende erinevatele võimetele. Siis ta lahkus. 16 Viis talenti saanu läks kohe ja investeeris need ärisse ning sai juurde veel viis talenti. 17 Samamoodi sai kaks talenti saanu veel kaks juurde. 18 Aga mees, kes oli saanud ühe talendi, läks ja kaevas augu ning peitis oma isanda raha ära. 19 Kaua aega hiljem tuli nende sulaste isand tagasi ja õiendas nendega arved. 20 Viis talenti saanu tuli ja tõi kaasa veel viis talenti. „Isand,“ ütles ta, „sa andsid mulle viis talenti. Vaata, ma sain viis talenti kasu.“ 21 Isand ütles talle: „Sa oled hästi teinud, sa oled hea ja ustav sulane. Sa tõestasid, et oled usaldusväärne väikestes asjades, nii et ma panen sind nüüd paljude asjade eest vastutama. Ole rõõmus, sest ma olen tõesti sinuga rahul!“ 22 Tuli ka see, kes oli saanud kaks talenti. „Isand,“ ütles ta, „sa andsid mulle kaks talenti. Vaata, ma sain kaks talenti kasu.“ 23 Isand ütles talle: „Sa oled hästi teinud, sa oled hea ja ustav sulane. Sa tõestasid, et oled usaldusväärne väikestes asjades, nii et ma panen sind nüüd paljude asjade eest vastutama. Ole rõõmus, sest ma olen tõesti sinuga rahul!“
24 Siis tuli ühe talendiga mees. „Isand,“ ütles ta, „ma tean, et sa oled karm mees. Sa lõikad sealt, kuhu sa pole külvanud, ja kogud saaki sealt, kuhu sa pole istutanud. 25 Kuna ma kartsin sind, läksin ma ja matsin su talendi maa sisse. Vaata, sa saad tagasi selle, mis sulle kuulub.“ 26 Aga isand vastas talle: „Sina nurjatu ja laisk sulane! Kui sa arvad, et ma lõikan sealt, kuhu ma pole külvanud, ja kogun saaki sealt, kuhu ma pole istutanud, 27 siis oleksid pidanud mu hõbeda panka hoiule andma, et ma koju tulles oleksin saanud oma raha intressiga tagasi. 28 Võtke talent temalt ära ja andke sellele, kellel on kümme talenti. 29 Sest igaühele, kellel on, sellele antakse veel rohkem, ja igaühelt, kellel pole midagi, võetakse ära seegi, mis tal on. 30 Nüüd heitke see kasutu sulane välja pimedusse, kus on nutmine ja hammaste kiristamine.“
31 Aga kui inimese Poeg tuleb oma hiilguses ja kõik inglid koos temaga, siis istub ta oma suursugusele troonile. 32 Kõik tuuakse tema ette. Ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad kitsedest. 33 Ta paneb lambad oma paremale käele ja kitsed vasakule käele. 34 Siis ütleb kuningas neile, kes on tema paremal käel: „Tulge siia, mu Isa õnnistatud, ja pärige kuningriik, mis on teile valmistatud maailma algusest peale. 35 Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin võõras ja te kutsusite mu sisse. 36 Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te hoolitsesite minu eest. Ma olin vangis ja te külastasite mind.“ 37 Siis need, kes on temast paremal, vastavad: „Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind? 38 Millal nägime sind võõrana ja kutsusime sind sisse või alasti ja riietasime sind? 39 Millal nägime sind haigena või vangis ja külastasime sind?“ 40 Kuningas lausub neile: „Ma ütlen teile tõtt: mida iganes te tegite ühele neist, kes on kõige tähtsusetumad, seda tegite mulle.“
41 Samuti pöördub ta nende poole, kes on tema vasakul käel, ja ütleb: „Minge minu juurest ära, te hukkamõistetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradi ja tema inglite jaoks! 42 Sest mul oli nälg ja te ei andud mulle midagi süüa. Mul oli janu ja te ei andnud mulle juua. 43 Ma olin võõras ja te ei kutsunud mind sisse. Ma olin alasti ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vangis ja te ei külastanud mind.“ 44 Siis vastavad ka nemad: „Issand, millal me nägime sind näljase või janusena, võõrana või alasti, haigena või vangis, ega hoolitsenud sinu eest?“ 45 Siis kostab ta neile: „Ma ütlen teile tõtt: mida iganes te ei teinud ühele neist, kes on kõige tähtsusetumad, seda ei teinud te mulle.“ 46 Nad lähevad ära igavesse hukkamõistu, aga need, kes on head, lähevad igavesse ellu.“
* 25:15 25:15. Viidatud tõenäoliselt hõbetalentidele, mis on suur rahasumma. 25:41 25:41. Igavene tagajärgede poolest, mitte kestuselt.