5
Kui Jeesus nägi rahvahulki enda järel käimas, läks ta üles mäele. Seal istus ta koos oma jüngritega maha. Ta hakkas neid õpetama ning ütles:
„Õnnistatud on need, kes tunnevad ära, et nad on vaimulikult vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õnnistatud on need, kes kurvastavad, sest neid lohutatakse. Õnnistatud on need, kes on heatahtlikud,* sest nende päralt on kogu maailm. Õnnistatud on need, kelle suurim soov on teha seda, mis on õige, sest nende soov täidetakse. Õnnistatud on need, kes on halastavad, sest nende suhtes ilmutatakse halastust. Õnnistatud on need, kel on puhas süda, sest nemad näevad Jumalat. Õnnistatud on need, kes näevad vaeva rahu loomisel, sest neid hüütakse Jumala lasteks. 10 Õnnistatud on need, keda kiusatakse taga sellepärast, mis on õige, sest nende päralt on taevariik. 11 Õnnistatud olete teie, kui inimesed teid solvavad ja taga kiusavad ning süüdistavad teid minu pärast igasugustes halbades asjades. 12 Olge rõõmsad, olge tõesti rõõmsad, sest te saate suure tasu taevas, sest samamoodi kiusasid nad taga prohveteid, kes olid enne teid.
13 Teie olete maa sool, aga kui sool muutub maitsetuks, kuidas saab selle jälle soolaseks teha? Sellest pole kasu millegi jaoks, nii et see visatakse välja jalgade alla tallamiseks. 14 Teie olete maailma valgus. Mäe otsa ehitatud linn ei saa varjule jääda. 15 Keegi ei süüta lampi ega pane seda ämbri alla. Ei, see asetatakse lambijalale ning see valgustab kõiki majas. 16 Samamoodi peate ka teie laskma oma valgusel paista kõigi ees, et nad näeksid häid asju, mida te teete, ning ülistaksid teie taevast Isa.
17 Ärge arvake, et ma tulin seadust või prohvetite kirju tühistama. Ma ei tulnud neid tühistama, vaid täitma. 18 Ma kinnitan teile, kuni taevas ja maa püsivad, ei kao seadusest ainsat tähte ega märki enne, kui kõik on täitunud. 19 Seega, kes iganes põlgab§ kas või kõige tähtsusetumat käsku ja õpetab nii inimesi, seda nimetatakse taevariigis kõige tähtsusetumaks; aga kes iganes järgib ja õpetab käske, seda nimetatakse taevariigis suureks. 20 Ma ütlen teile, kui teie moraalne õigsus*ei ole rohkem kui vaimulike õpetajate ja variseride oma, ei saa te kunagi taevariiki.
21 Te olete kuulnud, et seadus ütles inimestele muiste: „Sa ei tohi tappa, ja igaüks, kes tapab, mõistetakse süüdi.“. 22 Aga mina ütlen teile, igaüks, kes on oma venna peale vihane, mõistetakse süüdi. Kes iganes nimetab oma venda idioodiks, peab vastust andma nõukogu ees,§ aga kes iganes teisi sõimab, läheb kohtutulle.* 23 Kui sa oled altari juures ohvrit toomas ja sulle meenub, et su vennal on midagi sinu vastu, 24 siis jäta oma ohver altarile ja tee esmalt temaga rahu ning alles pärast tule tagasi ja too oma ohver. 25 Kui sa oled oma vastasega teel kohtusse, siis püüa asjad kiiresti lahendada. Muidu võib su vastane anda sind kohtuniku kätte ja kohtunik annab sind kohtu ametniku kätte ning sind heidetakse vanglasse. 26 Ma räägin teile tõtt: sa ei pääse sealt välja enne, kui oled ära maksnud oma viimasegi penni.
27 Te olete kuulnud, et seadus ütles: „Ära riku abielu.“ 28 Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes vaatab naist himuralt, on temaga mõttes juba abielu rikkunud. 29 Kui su parem silm juhib sind patustama, siis kisu see välja ja viska minema, sest parem on kaotada üks osa oma kehast, kui et kogu su keha visatakse kohtutulle. 30 Kui su parem käsi juhib sind patustama, siis lõika see maha ja viska minema, sest sul on parem kaotada üks jäsemetest, kui et kogu su keha visatakse kohtutulle.
31 Seadus ütles ka: „Kui mees lahutab oma naisest, peab ta andma naisele lahutustunnistuse.“ 32 Aga mina ütlen teile, et iga mees, kes lahutab oma naisest muidu kui seksuaalse ebamoraalsuse tõttu, sunnib naist abielu rikkuma, ja kes iganes abiellub lahutatud naisega, rikub abielu.
33 Ja veel, te olete kuulnud, et seadus ütles inimestele ammu: „Sa ei tohi valet vanduda. Hoolitse selle eest, et pead oma vandeid, mille Issandale annad.“§ 34 Aga mina ütlen teile: ärge üldse vanduge. Ärge vanduge taeva juures, sest see on Jumala troon. 35 Ärge vanduge maa juurest, sest see on Jumala jalajäri. Ärge vanduge Jeruusalemma juures, sest see on suure Kuninga linn. 36 Ärge vanduge isegi oma pea juures, sest te ei suuda üht juuksekarvagi valgeks või mustaks teha. 37 Öelge lihtsalt jah või ei – mis on üle selle, on kurjast.
38 Te olete kuulnud, et seadus ütleb: „Silm silma vastu ja hammas hamba vastu.“* 39 Aga mina ütlen teile, ära hakka vastu sellele, kes on kuri. Kui keegi lööb sind parema põse pihta, pööra talle ka teine põsk. 40 Kui keegi tahab sind kohtusse kaevata ja võtab su särgi, anna talle ka oma kuub. 41 Kui keegi nõuab, et kõnniksid ühe miili, mine temaga kaks miili. 42 Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pöördu ära sellest, kes tahab sinult laenata. 43 Te olete kuulnud, et seadus ütleb: „Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast.“§ 44 Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, 45 et te võiksite saada oma taevase Isa lasteks. Sest tema päike paistab nii heade kui halbade peale ning ta laseb vihma sadada nii nende peale, kes toimivad õigesti, kui ka nende peale, kes toimivad valesti. 46 Sest kui sa armastad ainult neid, kes sind armastavad, mis tasu sa saad? Kas mitte isegi maksukogujad ei tee seda? 47 Kui sa kõneled lahkelt ainult oma pereliikmetega, mida enamat sa siis teed kui keegi teine? Isegi paganad* teevad seda! 48 Kasva suureks ja saa täielikult usaldusväärseks, just nagu teie taevane Isa on usaldusväärne.“
* 5:5 5:5. Vagura, leebe meelelaadi tähenduses. 5:6 5:6. Sõna-sõnalt „need, kel on nälg ja janu“. 5:13 5:13. Või „kasutuks“. § 5:19 5:19. Või „muudab kehtetuks“. * 5:20 5:20. „Moraalne õigsus“: sõna-sõnalt „õiglus“. Kuna seda mõistet kasutatakse üldises mittekiriklikus keeles vähe, on see selles tõlkes asendatud selliste väljenditega, nagu näiteks „need, kes elavad õigesti“ või „need, kes teevad hästi/õigesti“ jms. See tähendab rohkem kui korrektne olemist, see tähendab elada elu, mis on moraalselt õige. 5:21 5:21. Sõna-sõnalt „Te olete kuulnud, et on öeldud“. Jeesus kasutab seda väljendit selles tekstis palju, et viidata Vana Testamendi seadustele. 5:21 5:21. Või „läheb kohtu alla“. 2. Moosese 20:13 või 5. Moosese 5:17. § 5:22 5:22. Tõenäoliselt Sanhedrini nõukogu. * 5:22 5:22. Siin kasutatud sõna on „Gehenna“, vahel on tõlgitud seda põrguks või põrgutuleks. Gehenna oli paik väljaspool Jeruusalemma, kus süüdati lõkketuled, et praht põletamisega ära hävitada. Põrgu mõiste on pärit põhjamaade ja anglo-saksi mütoloogiast ega anna siin tähendust adekvaatselt edasi. 5:27 5:27. Tsiteeritud 2. Moosese 20:14 või 5. Moosese 5:18. 5:31 5:31. Tsiteeritud 5. Moosese 24:1. § 5:33 5:33. Tsiteeritud 4. Moosese 30:2. * 5:38 5:38. Tsiteeritud 2. Moosese 21:24, 3. Moosese 24:20, 5. Moosese 19:21. 5:40 5:40. Kuub oli palju väärtuslikum riideese. 5:41 5:41. Ilmselt viidatud Rooma sõdurile, kes nõuab, et tema asju tema eest kantakse. § 5:43 5:43. Tsiteeritud 3. Moosese 19:18. * 5:47 5:47. Sõna-sõnalt „rahvad“ ehk „paganad“. Tavapärane mõiste, mida kasutatakse Uues Testamendis mittejuutide kohta, kelle kohta arvati, et nad ei järgi õiget Jumalat. 5:48 5:48. Sõna-sõnalt „täiuslik, täielik, jagamatu, terviklik, küps“. Pigem on siin mõeldud täielikult Jumalale pühendatud elu, kui keskendutakse mingile abstraktsele täiuslikkuse kontseptsioonile. Fookus on siin vaimulikul küpsusel, mis tähendab olla usaldatav, keegi, keda saab alati usaldada.