6
Kendemane dupa kandao leamo doko
Endakali* mendeme Gotepi baanya mana piipi dupa kandao pii koo laa naena lao, kendemane dupame nyakamanya akali andake dupa etete andanda semaipengena lao masepenge. Kendemane* dupame nyakamanya masoo miningi akali andake dupa kaiminingi kalyamino dokonya kilya kanja naenya kalai auu pyoo pyakamaipenge. Doko, kendemane dupame kalai pilyami dupa mambele Gote lao masoo miningi akali andake dupame oapi epe dupa nyoo kalyaminopa, kendemane dupame auu kaengema.
Kamongo dupa kandao leamo doko
Embame pii dutupa mana lamaiyokondape pyoo lamaipi. Endakali* mendeme mana pii waka mende lao katao, naimanya Kamongo Jisasa Kataisanya pii tolatae dupa nasoo, Gote minao paenge dokonya mana pii lapae dupa nasoaka katatamo endakali doko baa luiyao katao pii mendaipi mende masala naenge. Baame* kyakaenge joo pii yanda pingi dupapi mee kaina pii atete pingi dupapi dupa iki auu kaenge. Pii dopale dupanya tilya nyingipi, laiya lengepi, lamba lengepi, mendeme koo pyoo pilyamo lao masingipi dopale dupa pyakalyingi. Tenge* mendai dokonyaka katao endakali mendapuame masingi dokonya koyatala pii kiningi doko daa joo ŋiliŋali lao katengema. Endakali dopale dupame Gote minao katenge dokonya yuunya auu pingi longo lao nyingina lao masingimaka. Kiningi,* endakali dupame opale nyakama-kisa silyamo dupa kapana lao masoo mona epe palyetala, Gote minao katenge dokome auu pingi longo lao nyingiaka. Wamba* naima endangimi mandeamo gii ongopa opale mende minapeta naepeama. Dopaka pyoo naimame yuu dake yakinatamano dokopa kapa pao opale mende minao napatamaka. Neepi* yongenya pingipi dupa naima-kisa setamo dutupa naimame kapana lao mona epe paliuu katamana. Kamongapuma* laka lao masingi endakali dupa minao makande pingi dokonya pyakatala kone makatae mendenya lyingima. Dupa-kisa nyipu laka lao masingi kyakao koyasingi longo dupa epenge. Masingi dopale dupame endakali dupa etete koyao alu pingi ongonya pyandenge. 10 Muni* putiti kaenge doko koo pingi dupa pitakanya tenge. Endakali yangi dupame muniaka nyipu laka lao masetala, masoo minao paenge doko yakinatala pao, nyakama tangenya mona doko toka latala tanda koo longo lao napeami.
Embame kalai tolao pipi leamo doko
11 Dopaka* doko, emba Gotenya akali dokome mana dopale dupa kandatala paka pupi. Embame epe tolatae joo katengepi, Gote minao katengepi, masoo minao paengepi, auu kaengepi, yapa maka nakayao mana epe dupa minao tinokengepi, andiki pingipi mana dutupa watao minao katape. 12 Embame* lekeleke tao katenge angi dokonya Kataisa lao masoo minao kyoto joo katao lete etete katenge doko minokondape pipi. Wamba Goteme emba lete etete kalyale lao ipu leamopa, embame endakali longo dupanya enombanya pii doko auu pyoo lao panee. 13-14 Upa** pitaka lete katasingi Gote dokopa Pondiasa Pailatenya enomba dokonya pii auu pyoo lao paneamo Jisasa Kataisa dokopa dolaponya enombanya nambame emba kandao, embame emba-kisa pii lanya setapae doko minokondape pyoo minao katapena lao langyokondape pilyo. Naimanya Kamongo Jisasa Kataisa panao ipatamo gii dokonya tuu lao embame pii doko koyasala nayape. 15 Goteme* Kataisa panao ipatana lao gii setakamaiyamo dokonya naimame baa kanjepale lao Goteme laitaka pita. Baa Akali Andake pupu lapae auu pisetae mendai iki doko kalyamo. Baa kiŋi dupanya Kiŋi katao kamongo dupanya Kamongo kalyamo. 16 Baa* itange kumala naenge. Tii pipae tengesa dosa mende pupenge nanjilyamo dokonya katenge. Wamba endakali mendaipi mendeme baa lengeme nakandea. Indupa mendeme kapa pao nakandelyamoaka. Andanda semaingipa kyoto joo katengepa dolapo tanga tangapi baa-kisa sepenge lamo. Kiniaka.
Kamongo dupa kandao leamo doko
17 Isa* yuu dakenya auu pingi longo lao setenge endakali kamongo dupame luiyala naena lao embame mana lamaipi. Endakali dokaitame yuunya auu pingi yapa alu pingi dupame naima tanga tangapi nisetana lao masala naenya, Goteme iki naima tanga tangapi nisetana lao masoo katena lao mana lamaipiaka. Upa pitaka naimame auu kayalapale lao longo lao baame dilyamo. 18 Endakali kamongo dupame mana epe dupa minao katena lao embame lamaipi. Dupame mana epe dupanya kamongapenge. Dupame nyakamanya endakali yango dupa mona epe paliuu auu pyoo mokosoo maiyoo katapenge. 19 Dopa* petala dupame tanga dokonya auu pingi epe kyoto mendapua malu palyetaminopa seta. Dokopa lete katenge angi doko nyetami.
Polome Timoti emba auu pyoo katapena leamo doko
20 Timoti,* emba Goteme epe isatale lao diamo dupa kandao isoo katape. Embame mee kaina pii koo dupapi tanga lao pii lenge dupapi dupa nasinya maita maiyoo katape. Endakali mendapuame pii dopale dupa kandao kenge masingi epena lelyaminoaka doko, kenge doko mee sambo lelyamino. 21 Yangi dupame nyakama masepaena latala masoo minao paenge dokonya pyapakuteami.
Goteme nyakama kandao mona epe palena.
* 6:1 Lo 2:24; 1 Ko 7:21-22; Ep 6:5-8; Kl 3:22-25; Ta 2:6,9-10 * 6:2 Pm 16 * 6:3 Ga 1:6-9; 1 Ti 1:10; 2 Ti 1:13 * 6:4 1 Ti 1:4 * 6:5 2 Ti 3:8; 4:4; Ta 1:14 * 6:6 Pl 4:11-12; 1 Ti 4:8; Ip 13:5 * 6:7 Jop 1:21; Wee 49:17; Ekl 5:15 * 6:8 Pot 30:8 * 6:9 Pot 23:4; 28:22 * 6:10 Mt 6:24; Ep 5:5; Ta 1:11 * 6:11 1 Ko 13:13; Ga 5:22; 2 Ti 2:22; Ta 2:2 * 6:12 1 Ko 9:25-26; 1 Ti 1:18; 2 Ti 4:7 * 6:13-14 Jo 18:36-37; 19:11 * 6:13-14 2 Ti 4:1,8 * 6:15 Dit 10:17; Wee 136:3; Pa 17:14 * 6:16 Eke 33:20; Jo 1:17-18; 1 Ti 1:17; 1 Jo 1:5 * 6:17 Wee 62:10; Lu 12:20; Je 1:10 * 6:19 Mt 6:20; Pl 4:17 * 6:20 1 Ti 1:4,7; 2 Ti 1:12,14; 2:2; 3:14; Ta 2:1