POLOME
TIMOTINYA
PEPA
PYAO PYASAKAMAIYAMO LAPONGE DOKO
Pii atupa wambao kandapenge
Polome Timotinya pepa pyao pyasakamaiyamo laponge dokome Timoti pupu lasoo pia-pyaa. Doko, Timoti baa wane kole doko Gotenya kalai akali katao Polo baa nisingi dokonya baa tolasoo pyao pyasakamaiya-pyaa. Pepa pyao pyasiamo dokonya tenge doko dapa: Timoti baa kyoto joo kupa nakayao katapala Wai Pii Epe dokonya-kaita Jisasa Kataisa lao lao panena lao Polome baa kyoto injisia-pyaa. Pii wambataepa Wai Pii Epe dokopame baa tolasetamopa baame kiningi pii doko lao panena lea-pyaa. Polome lao pituu Timoti emba opale pii tata tata tenge nakatenge dupanya lapenge daana lea-pyaa.
Polome Timotinya pepa pyao pyasakamaiyamo laponge dokonya pii lyaa dupa:
1:1-2 Pii wambao pepanya piamo dupa
1:3–2:13 Polome Timotinya kalai auu kayapala mona minao sakatasiamo doko
2:14–4:5 Polome Timoti kandao opale koo dupanya wandyuu katena leamo doko
4:6-18 Polome baa tange atome leamo doko
4:19-22 Polome pii etao lasa leamo dupa
1
Goteme* masiamoli pyoo namba Polo Kataisa Jisasanya aposele katao baame naima Kataisa Jisasapa pakatae katatamina lateamo pii doko lamaiyoo kalyo. Nambame* nambanya mona setenge wane Timoti embanya pepa dake pyao peekelyo. Takange Gotepa naimanya Kamongo Jisasa Kataisapame emba kandao mona epe mende palyetala kondo kayao embanya mona doko lyuu lasekena.
Polome Timoti pupu lasoo pii leamo doko
Nambanya* yumbange takangepi dupame Gote watao miniamino doko nambame mona auu petae paliuu watao minawaka katao, kuka kotakapi loma silyo dii lao emba kame sala nayao loma soo Gote lao yaka pilino lenge. Nambame* emba ee leeno doko masetala namba mona etete yaepatoo latala emba kandatapu laka lao masilyo. Embanya* masoo miningi doko etete angina lao masilyo. Wamba embanya aputingi Loisapa embanya endangi Yunisapame masoo miniambino dopale joaka embame apata masoo minilinona lao nambame masalakao masilyo. Tenge* dokonya minao nambame embanya masingi dee sakatasoo langilyona, nambame embanya aiyomba minani pyekeo dokonya-kaita Goteme emba epe diamo emba-kisa silyamo doko itate joo yuli tena mondo pyoo poo lao katape. Goteme* naima Sipitisa diamo dokome naima paka kaenge endakali injisala naenge. Dopa napinya, baame naima pupu lao, auu kayao, mona paliuu kalyepale lao sakatasingi.
Dopana* embame naimanya Kamongo dokonya lao pii lamailino dokopa dee nambame baanya kalai pyakamaipusa anjetae kalyo dokopa dolaponya embame elya nakayape. Dopa napinya Goteme emba pupu lasetamopa Wai Pii Epe lamaingi kalai dokonya kenda pipae dupa embame awapa nyoo katapeaka. 9-10 Goteme** naima pyoo nyepala baanya endakali joo kalyepale lao ipupa lea. Naimame mana mende miniama kandatala dopa nalea. Baa tangeme mona epe palyetala pitona lao masiamoli pyoo naima ipupa lea. Yuu wamba waka Goteme yuupi kaitipi wapuala nayao pituu, Kataisa Jisasa-kisa naima kandao mona epe palyoo katea-pyaa. Dopa piamo doko naimanya Pyoo Nyingi Akali Jisasa Kataisa epeamo dokonya-kaita epapu panasia. Kataisame kuminginya pupu lapae doko mee jinya nepatala, kumala nayao lete katenge doko Wai Pii Epe dokome panasilyamo.
11 Goteme* namba Wai Pii Epe doko lamaingi akalipi, aposelepi, mana lenge akilipi joo kalyale lao katasia. 12 Tenge* dokonya minao nambame kenda pipae dupa nyoo kalyo. Dopa pilyoaka doko, elya nakaelyo. Doko aipuma? Nambame mende tungi pilyo doko masetala, baame kalai nambanya kingilyaka seteamo doko baame kapa pao isokondape pyoo isoo pao yuu etatamo gii dokonya tuu latana lao nambame masalakao masilyo.
13 Emba* Kataisa Jisasapa pakatae katao masoo minao auu kayao mana pii tolatae nambame emba langio makande doko minapeta kopo lape. 14 Goteme* epe isatale lao emba diamo dupa, Oli Sipitisa naima-kisa kalyamo dokonya pupu lapae dokome isepe.
15 Esia* yuu dokonya endakali kalyamino dupa pitakapi, dupanya akali Piselasapi, Emosenisapimi namba yakineamino doko embame masilino. 16 Akali* Onesipotasa dokome paa longosa nambanya mona auu pisakao, namba anjetae kalyo dokonya baame elya nakayao piana, Kamongome baanya palu dupa kondo kaenako lelyo. 17 Baame mona mendai palyoo Loma yuu dokonya ipao namba kutawaka katapala kandea. 18 Yuu* etatamo gii dokopa Kamongome baa kondo kaenako lelyo. Dee Onesipotasa dokome Epesasa yuu dokonya namba nisiamo dupa embame masokondape pilino daape.
* 1:1 Lo 1:1; Ep 1:1 * 1:2 Ap 16:1; 1 Ko 4:15,17 * 1:3 Ap 23:1; Lo 1:9; Pl 3:5 * 1:4 2 Ti 4:9,21 * 1:5 Ap 16:1; 2 Ti 3:14-15 * 1:6 1 Ti 4:14 * 1:7 Ap 4:20-21; Lo 8:15 * 1:8 Lu 9:26; Lo 1:16; 5:3-4; 8:28; Ep 3:13; 2 Ti 1:16 * 1:9-10 Ta 3:5 * 1:9-10 Lo 6:9; 8:2; 16:25; 1 Ko 15:55-57; Ta 2:11; 3:4; Ip 2:14-15 * 1:11 1 Ti 2:7 * 1:12 1 Ko 1:8; 1 Ti 6:20 * 1:13 1 Ti 1:10; 4:6; 6:3; Ta 1:9; 2:1 * 1:14 1 Ti 6:20 * 1:15 2 Ti 4:16 * 1:16 2 Ti 4:19 * 1:18 Ju 21