15
Ageló 7 keza vegená mukí kivise asú iti netá 7 ali minamó
Lá okago, okulumató haitó luhuva golivagi makó utó igo ánigumó nene ageló 7 keza vegená mukí kivise asú iti netá 7 ali minamó. Ámina netá nene miní ameko utó noiko, Ómasímini mukahá omo asú oko anogo ive loko lo molamó.
Itó age nagamí makó ánigumó nene, kalasitunú lilí a netá ló gulumavagi ali gopa napa iki lilí amó gele minamó nego, ánigumó. Itó hela netá napama ezagi itó vogunahanavagi itó agulizalámini nampava nene alévolé iki avilegemoláa keza kalasitunú age nagamí lilí amómámini agilikaloka Ómasímini musiki zeaká netá napa ali mina vegená nene ánigumó. * Keza Ómasímini gelekelé veva Moseni itó sipsip akalevámini nama láa liki lamó:
Kee, Ómasi Guivahani osá amosá velemaka,
oko moloko animó nene iteko neve.
Itó golivagi netá aleaká noane.
Numutó namató vegenalitini Guivahani geza gapoka nene lamaná itó gihila lamaná neve.
* Geza hamolika apazá keké vizeko noane.
Nenemú numutó namató vegená geitoka iki kalapusi hizi giminigave.
Geza hehe loko aleko oko moloko ani netá nene utó o lamaná okamó nenazo,
Guivahani geza éaho golivaga gelegetamitive,
itó éaho gugulizaka ale napa amitive.
* Liki likago, neza nogómula ahulo moloko ánigumó nene okulumakú monó zavusavémini gaheváa koló igo ánigumó. Koló noigo, ageló 7 keza vegená mukí kivise asú iti netá 7 ali minamoláa zavusavegutí lememó. Keza ginegane mokoná ali luhiake apíitoka nene golitunú lilí a holotani ali zemó. Itó alévolé oko minoaká netá losive losivemagutí makolímo ageló 7 nene lape 7 golitunú lilí amó nene keme asú okago ali minamó. Ámina lape agikagú nene Ómasi mino lúaló moloko minoaká vémini mukahá vaí o minamó. * Itó monó zavusave napa agikagú nene Ómasímini lapanalagutí itó zámuzalagutí lokila vaí oake molo minamó. Itó ageló 7 keza vegená mukí kivise asú iti netá 7 velesá ali utó mili asú amago, zagusavegú itiaká gapováa nene mili lí ikago itemamó.
* 15:3 Gá 15:1 * 15:4 Zel 10:7; Age 86:9 * 15:5 Gá 38:21 * 15:8 1 Kug 8:10-11; Isa 6:4