4
Okulumakú Ómasi agepoka liaká nia gakó
Neza netá nenéminoko ánigokuke, okulumatoka ánigumó nene gahe makó koló onoigo ánigumó. Ánigokugo nene gakó ganá utó igo gulumó nene, pikuli nenéminoko utó ike láa loko lo nimimó: Geza imaneló iteko noako netá matá alika utó itimó nene gelepizekugo ánigatanize. Loko noli agepagi Sikalahulímo nigikáne ale viligokago okulumakú gonanalivagi siá makó minató ve makó noigo ánigumó. * Eza ametamenía meinava iteko mina gehani agulizá zasipa gehani nenémini oko, itó koniliani gehani golohá nenéminoko lapetapé oko minamó. Lolovaloka nene hugepavalámo ametamenía nene gihisigó nenéminoko lúvize távize oko nego ánigumó. Itó gonanalivagi siá napa hizi vigiki nene gonanalivagi siá lugáa 24 nego ánigumó. Siá nenémini amupiló nene monokú olotiva ve 24 keza gineganéini mokonakó ali luhiake miniliki vamó, itó gotóitó nene akilí gonanalivagi golitunú lilí amó nene hitinago ánigumó. * Itó gonanalivagi siá napalotí nene gó melevezá oko gó pou pou loko anó sipisivagi minamó. Itó gonanalivagi siá avogisaloka nene ló liví 7 loko minamó nene Ómasímini Sikalahú zámuzala 7 alenei Sikalahulímini liví minamó. * * Itó gonanalivagi holomámini avogisaloka nene kalasi lagáminitunú lilí amó nene age nagamikitana oko minake gesá oko minamó.
Itó gonanalivagi siá napa agilika luga luga nene netá alévolé losive losive miniliki vi minamó. Keza kogómulaloka itó kemegesaloka kogómula vaí oko minamó. Makó eza laizon akohú gala gelevimó, makó nene pulumaká akaleváagitana ametameki, makó eza avogisáa vegená ametamenigi, itó makó eza nama luipá agokéna ale talalo minamó nenémini ametameki minamó. * Netá alévoleláa losive losive nene kogokéna 6, itó kogokéna veleláa itó amuná kogómula minamokó, itó límugusi zeko gó loko sele liki láa liki nama liaká niave:
Guivahani Ómasi zámuza ale asú oko aleaká noi ve eza goí oko mina ve, itó itína hanuva noi ve itó minoko anogo noi ve etó oko keké vizeko noive.
Itó alévolé netá losive losive keza gonanalivagi siató mino lúaló moloko minoaká noi ve alévolé oko minoaká amelahini agulizaláa ali otiki agepoka liki kogoliza vizi amiki niago, 10 monokú olotiva ve 24 keza gonanalivagi siá minoaká noitoka alévolé oko minoaká amelahini amatoka gupá zi ameke agulizá ali otiki siámámini amakuka gonanalivagi akilíini nene akúvasi nimilake láa liki liaká niave:
11 Guivahani Ómasile géisi nene netá mukí ale utó molanimó, itó geí gakotó netá matá utó o asú oake minoaká noinazo, vegenalita gonanalivagi gugulizató itó zámuzakaló ali otiki ali utó iko minati avotigila oko noane.
* 4:3 Izi 1:26-28 * 4:5 Ali 8:5; 11:19; 16:18; 1:4 * 4:6 Izi 1:22 * 4:6 Izi 1:5-10, 10:14 * 4:8 Isa 6:2-3; Izi 1:18, 10:12