7
Isilae vegená 144 tausen kovogisaló Ómasímini anosa minamó
* Lá okago, neza nogómula ahulo moloko ageló losive losive ánigumó. Keza mikasi nekisa losive losiveló miniliki vinago ánigumó. Mikasiló hepé losive losive ali minamó nene mikasiukahe itó age nagamikú ahe itó veletoka hepé makó alemitive liki ali minamó. Itó ho noititokatí ageló makó noitigo ánigumó. Eza alévolé oko minoaká Ómasímini anosa ale minamó. Áisi nene ageló losive losivema mikasiuka itó age nagamikuka vauna alita zámuza kemeneimoláa sele lo kimike láa loko limó: * Lekeza mikasiuka itó age nagamikuka itó veletoka litá iki vauna hizemilo. Leza goí oko Ómasímini vegenala zuhatini golihíitó nene anosa molokimikuko neze. Loko lokago, vegená golihíitó Ómasímini anosa minamó keí nampáinimú lo nemekago lá oko gulumó: Isilae vegenalitini mulusi haitopaitó mukikutí 144 tausen nene kovogisaló Ómasímini anosa minamó. Zutani mulusigutí 12 tausen nene anosavagi minamó. Lupeni mulusigutí 12 tausen, Kateni mulusigutí 12 tausen, Aseloni mulusigutí ámina oko 12 tausen, Napatalini mulusigutí 12 tausen, Manaseni mulusigutí 12 tausen, Simeoni mulusigutí 12 tausen, Livaini mulusigutí 12 tausen, Isakaloni mulusigutí 12 tausen, Zepuloni mulusigutí 12 tausen, Zoseheni mulusigutí ámina oko 12 tausen, Pezamini mulusigutí ámina oko 12 tausen nenémináate Ómasímini anosa nene golihíitó minamó.
Haitopaitó mikasiukatí mulusi napa napa mina gakó
Lá okago, nogómula ahulo moloko ánigumó nene, numutó namatotí vegená nene mukitó kugupegi itó mukí nagaki itó mukitó konoki vegená mulusi napa napa nene ve makolímo gatoko gato asú amosalímini keza gonanalivagi sialímini avogisaló itó sipsip iza akalevámini amatoka niago, ánigumó. Keza nene gineganéini mokoná ali luhiake itó geké litanigi kigizakú nene kokonasi agila letiki ali minamó. 10 Ali minake, gakó napagutí láa liki lamó: Lugutó vizeaká netá nene gonanalivagi siató minoaká noi Ómasile aitokatí itó sipsip akaleva aitokatí neve. 11 Itó ageló mukí itó monokú olotiva ve itó alévolé oko minoaká netá losive losive keza gonanalivagi siá alími vigiake gonanalivagi sialímini amatoka kogoka hizinake Ómasímini agulizá ali oteke láa liki lamó: 12 Lamaná. Nónohá zeaká itó aí lapaná itó gele vevesoaká itó agepoka loo loo itó agulizaláa ale oteaká itó helisa itó amuza nene Ómasileloka minoloko voko mino lúaló moloko minanogo ive. Lamaná.
13 Liki li nahulago, monokú olotiva ve makolímo loká onetake limó: Ginegane mokonaki ali luhiaká niamoláa nene éage niave, itó hitokatí niave. 14  * Loko loká onimikago, gakó láa loko lo amumó: Gugulizaki venemaka, géisi gelenanimole. Lo nememane. Loko lokugo, eza limó: Keza gopoguni sipisi molokimiakalímini agikagutí kegepagi amóma nenae. Gineganéini nene sipsip akalevamámini golanitunú nagamí ziki ali mokoná linamole. 15 Nenemú keza Ómasímini gonanalivagi siá amatoka miniki únaká neteká monó zagusavéagú gelekelé itiki miniaká niave. Lá niago, gonanalivagi siató minoaká noi vemámo gizapa oketoko minanogo ive. 16  * Lá noiko, nosánetakumú gaúnáini ma heleminigave, itó nagamikumú kiviseminogo ive. Itó homámohe itó netá makolímo kugupéini loko vímegeminogo ive. 17  * Siá holuláaló sipsip akaleva noimó áisi nene gizapa venini minanogo ive. Lá oko minova minova oakalímini nagamí hinipinímaló kelémo-loko vinogo ive. Lá okiko, Ómasímo kogómula nogozáa gilato asú inogo ive, loko lo nimimó.
* 7:1 Zel 49:36; Tan 7:2 * 7:3 Izi 9:4,6 * 7:14 Tan 12:1; Mat 24:21; Mak 13:19 * 7:16 Isa 49:10 * 7:17 Age 23:2; Isa 25:8