6
Sipsip akalevámo pepa humaváa 6 akagá imó
Itó neza nogómula ahulo moloko ánigumó nene, sipsip akalevámo pepa humaváa 7-agutí makó nene akagá imó. Akagá noigo, alévolé oko minoaká netá 4 keitokatí makó eza gó galaketoko sele loko limó: Ano. * Loko lokago, ánigumó nene, hosi iza mokoná makó ago, amupiló ve makó minamó eza gimisiva itó gonanalivagi akilí ali amikago aleneike lovagú netá avilegemo vike netá mukí aviliginogo novigo ánigumó.
Itó sipsip akaleva eza pepa humaváa nampa 2 nene akagá okago, alévolé oko minoaká netá nampa 2 áisi ano loko sele lokago, * hosi iza golohá makó utó oake amó. Amupiló nene ve makó minamó nenémo mikasigú hulu ale olové okimikiko, vegená keza eza apele ahulokiko eza apele ahulokiko itave loko nenémini zámuza amemó. Itó lova napa ale utó itimó nenémini zámuza itó sopolo hána nenegi amikago ale minamó.
* Itó sipsip akaleva nenémo pepa humaváa nampa 3 nene akagá okago, netá alévolé oko minoaká nampa 3 áisi ano loko sele lokago, neza nogómula ahulo moloko ánigumó. Nánigugo, hosi iza anupá makó amó. Ve makó amupiló minamó eza sigeli makó ale minamó. Itó netá alévolé oko minoaká keí holúikutí vegená konokitana utó oake, láa loko ligo gulumó: Mukí netalímini meinava mota iteko nenazo, laisi kapu 4 nenémini meinaváa 2 kina, itó polisi kapu 12 nenémini meinaváa ámina oko nemóza, olivi nogoza itó vain nagá nene vauna hizemilo loko limó.
Itó sipsip akaleva nenémo pepa humaváa nampa 4 nene akagá igo, alévolé oko minoaká netá nampa 4 nenémo ano loko sele lokago, * nogómula ahulo moloko nánigugo, hosi iza makó agupéa goni agupe lamó nene ago, ánigumó. Itó amupiló mina vémini agulizá nene heleakalímo itó amegesaló ámegetoko a vémini agulizá nene galegú lemeakalímo, itó mikasigú vegená lakani losive losive hizi hoú liki niago, mulusi makó nene lova itó gaúna napa itó vegená mukitó kivise gesá oaká netá itó zauka gaha akohú netá nene utó iki gevená lapuluva ikitatave loko nenémini zámuza kemekago ali minasimó.
Itó sipsip akaleva nenémo pepa humaváa nampa 5 akagá okago ánigumó nene Ómasímini gakó ali minake li hutilí akumule liki kipili hele vegenalitini kemeni nene guguni gizoaká itámini sepekuka niago, ánigumó. 10 Keza gakó gamoga giki sele lake láa liki lamó: Apazá Guivahani gihila geza gamena napama ale hána okane. Geza golanitémini lihima monóini nomi vegenatoka noimó nene nanahé apasatane. 11 Liki likago, mokoná gó hána etó etó iki kimi asú iake, láa liki li kememó: Gelekelé izegipa likigive lugáa ámina iki kipili hilitamó keí nampáini vaí ititó neze, lakavasú viziki ageva kománetá minalo liki lamó.
12  * Itó netá lá oko ánigumó: Sipsip akaleva eza pepa humaváa nampa 6 nene akagá okago, imimá napa imó. Lá noigo, ho nene gónupa o asú oake, ikani nene golani loló imó. 13  * Itó sonohí keza hepelímo naligo gohuna zámini gihila legemó zimómáminiki okulumatokatí mikasiuka ligimí zizi amó. 14  * Itó okulumá eza nene usí pepa likeaká nouhámámini oko vímegeake, voko haha imó. Itó agoka itó mikasi pokola keza mukitó numuni apáini ahuliake haitotoka viká viká amó. 15  * Nenéminoko utó noigo, mikasigú gamani ve napa itó gizapa ve itó amitini ve napa itó henóiki ve itó amuza ve itó vegená lugáa mukitoka iti minamó itó limi minamó gelekelé vegená itó hanuva vegená keza geha mulikú itó agokaló gehani napámini amegesauka halá giki minamó. 16  * Lá iki niake, agokagi itó gehani napagi sele li kemeke láa liki lamó: Limiki zi hitilitamave. Gonanalivagi siató minoaká noi vémini avogisaló utó o amekatunize. Itó sipsip akalevamámo mukahá olimikatize. 17  * Mukaháinímini gamena napa utó okanazo, avogisaló éaho alévolé oko minatimó neve, liki lamó.
* 6:2 Zak 1:8, 6:3,6 * 6:4 Zak 1:8, 6:2 * 6:5 Zak 6:2,6 * 6:8 Izi 14:21 * 6:12 Ali 11:13; Zoe 2:10,31 * 6:13 Isa 34:4 * 6:14 Ali 16:20 * 6:15 Isa 2:19-21 * 6:16 Hos 10:8; Luk 23:30 * 6:17 Zoe 2:11; Mal 3:2