13
Omaetɨ vae
Jocuae ara Jesús oe o güi ojo oguapɨ ɨ guasu jembeɨ pe. Jare jeta yae vae oñemboatɨ Jesús oia pe. Jae rambue Jesús oyeupi metei chalana ɨ guasu pe oi vae pe, jare oguapɨ pɨpe. Jare yatɨ vae reta oñemboɨ ñogüɨnoi ɨ guasu jembeɨ pe. Jare Jesús imiari chupe reta jeta mbaembae re omojaanga reve. Jei chupe reta:
—Metei cuimbae ojo omaetɨ vaera. Omaetɨ yave, omoai temitɨ, jare amogüe oa tape rupi. Jayave yogüeru güɨra reta opa jou —jei—. Iru temitɨ oa mbovɨño ɨvɨ ita guasu iárambue oia pe. Cuae ɨmambae oe, mbaeti jeta ɨvɨ chupe rambue —jei—. Erei cuaraɨ jasɨ yave, ipiru. Jare japo mbaeti icavi rambue, otini —jei—. Iru temitɨ oa ñanapɨte pe. Ñana ocuacuaa yave, ombopɨtupa temitɨ. Jare iru temitɨ oa ɨvɨcavi pe. Cuae reta ocuacuaa cavi jare ia. Amogüe jeta yae jaɨ, jare iru jeta jaɨ, jare iru mbovɨ catu jaɨ —jei—. Ipuere oendu vae toyeapɨsaca cuae re —jei.
Maera Jesús oporomboe omojaanga reve
10 Jayave Jesús jemimboe reta yogüeru oparandu chupe:
—¿Maera pa nemiari chupe reta remojaanga reve?
11 Jayave Jesús jei chupe reta:
—Amombeu ma peve mboroocuaia ara pegua regua. Cuae mbaeti oyecuaa iru vae reta pe —jei—. 12 Echa güɨnoi vae pe oñemoiruta, jeta yae güɨnoi vaera. Erei mbaeti güɨnoi vae güi michi yae güɨnoi vae oyeequita —jei—. 13 Jae rambue chemiari chupe reta amojaanga reve, agüɨye vaera oecha cavi, yepe tei omae, jare agüɨye vaera oicuaa, yepe tei oendu —jei—. 14 Jare oyeapo chupe reta Tumpa iñee aracae omombeu vae Isaías jeigüe vae. Echa jae jei corai:
Peenduta, erei ngaraa peicuaa.
Pemaeta, erei ngaraa peecha —jei Tumpa—.
15 Echa cuae reta ipɨatanta ma, jare mbaeti ipuere oyeapɨsaca iyapɨsa pe, jare osapɨmi, agüɨye vaera oecha jesa pe, jare agüɨye vaera oendu iyapɨsa pe, jare agüɨye vaera oicuaa ipɨa pe, jare agüɨye vaera oyerova checotɨ, jare agüɨye vaera ambogüera —jei Tumpa.
Jocorai jei Isaías —jei—.
16 Erei Tumpa pemovendise ma. Echa pe reta peecha peresa pe, jare peyeapɨsaca peapɨsa pe —jei—. 17 Añete che jae peve, jeta Tumpa iñee aracae omombeu vae reta jare jupi vae reta oipota tei oecha pe reta peecha ma vae, erei mbaeti oecha. Jae ramiño vi jae reta oipota tei oendu pe reta peendu ma vae, erei mbaeti oendu —jei—.
Mbae omaetɨ vae oñemojaanga jese vae
18 Amombeu ma peve amojaanga reve cuimbae omaetɨ vae. Jae rambue peyeapɨsaca ye jese —jei—. 19 Oime yave quia oyeapɨsaca Tumpa iporoocuaia re vae, mbaeti yave oicuaa cavi oendu vae, ou voi jocuae icavi mbae vae jare omoacañɨ Tumpa iñee güi. Amojaanga cuae nunga re temitɨ tape rupi oa vae —jei—. 20 Jae ramiño vi jocuae temitɨ oñeotɨ mbovɨño ɨvɨ ita guasu iárambue oia pe vae oñemojaanga iru vae reta Tumpa iñee oendu vae re. Jupiveiño oyerovia reta, jare oipota yae cuae ñee —jei—. 21 Erei cuae reta jocuae temitɨ japo mbaeti icavi vae rami co. Jae rambue ɨmambae icuérai reta. Mbaesusere oyeapo chupe reta ani iru vae reta oyapo icavi mbae vae chupe reta Tumpa iñee jeco pegua. Jare jupiveiño mbaeti oipota reta oyeapɨsaca Tumpa iñee re —jei—. 22 Jae ramiño vi jocuae temitɨ oñeotɨ ñanapɨte pe vae oñemojaanga iru vae reta Tumpa iñee oendu vae re. Erei jae reta omboɨpɨ oñemambeco ɨvɨ pe oyeapo vae re, jare oñembotavɨ oipota yae oicocatu vaera rambue. Jare opaete cuae omoacañɨ reta Tumpa iñee güi. Jae rambue jae reta jocuae temitɨ mbaeti ia vae rami co —jei—. 23 Erei jocuae temitɨ oñeotɨ ɨvɨcavi pe vae oñemojaanga iru vae reta Tumpa iñee oendu vae re. Cuae reta oicuaa cavi Tumpa iñee. Amogüe vae jocuae temitɨ jeta yae jaɨ vae rami co. Iru vae reta jocuae temitɨ jeta jaɨ vae rami co. Jare iru vae reta jocuae temitɨ mbovɨ catu jaɨ vae rami co —jei.
Trigo jare trigo-raanga
24 Jesús imiari ye yatɨ vae reta pe omojaanga reve. Jei chupe reta:
—Mboroocuaia ara pegua metei cuimbae temitɨ icavi vae ico pe oñotɨ vae rami co. 25 Erei opaete vae oque rambueve, cuimbae jovaicho ou oñotɨ trigo-raanga trigo ipɨte rupi, jare ojo ye —jei—. 26 Trigo ocuacuaa jare ia. Erei ocuacuaa vi trigo-raanga trigo ipɨte rupi —jei—. 27 Jae rambue co iya jembiócuai reta yogüeru iya pe jei chupe: Oreya, ¿mbaeti pa reñotɨ trigo icavi vae ndeco pe? ¿Maera pa ocuacuaa trigo-raanga? —jei reta, jei—. 28 Jayave iya jei chupe reta: Metei cherovaicho oñotɨ. Jayave jembiócuai reta jei ye chupe: ¿Reipota pa rojo vaera roequi trigo-raanga? 29 Erei iya jei: Agüɨye peequi. Echa peequi yave trigo-raanga, güɨramoi peequita vi trigo trigo-raanga ndive —jei, jei—. 30 Tocuacuaa pave mócoi reve trigo yaarɨvo regua. Jare yaarɨvo yave, jaeta oarɨvo vae reta pe: Pemboatɨ rani trigo-raanga peyocua peapɨ vaera. Erei pemboatɨ trigo jɨru pe —jei, jei.
Mostaza jaɨgüe
31 Jesús imiari ye yatɨ vae reta pe omojaanga reve. Jei chupe reta:
—Mboroocuaia ara pegua metei mostaza jaɨgüe cuimbae güɨraja oñotɨ ico pe vae rami co. 32 Cuae jaɨgüe michi yae opaete iru temitɨ reta jaɨgüe güi. Erei ocuacuaa ma yave, tuicha yae opaete iru temitɨ metei año peguaño ocuacuaa vae reta güi. Oyeapo metei ɨvɨra. Jae rambue güɨra reta ipuere oyapo jaitɨra jaca reta re —jei.
Levadura
33 Jesús imiari ye yatɨ vae reta pe omojaanga reve. Jei chupe reta:
—Mboroocuaia ara pegua levadura rami co. Cuña omboyea levadura jeta catu trigo iachi ndive, levadura oñemoai vaera opaete achi rupi —jei.
Maera Jesús oporomboe omojaanga reve
34 Opaete cuae jei Jesús yatɨ vae reta pe omojaanga reve. Jare imiari chupe reta ñavo, imiari chupe reta omojaanga reve, 35 oyeapo vaera Tumpa iñee aracae omombeu vae jeigüe vae. Echa jei corai:
Chemiarita amojaanga reve.
Amombeuta ɨvɨ oyeapo güive mbaeti oyecuaa vae.
Jocorai jei.
Mbae trigo jare trigo-raanga oñemojaanga jese vae
36 Jayave Jesús omondo ye yatɨ vae reta, jare oique o pe. Jare Jesús jemimboe reta yogüeru jei chupe:
—Remombeu ma oreve remojaanga reve jocuae co trigo-raanga ocuacuaa pɨpe vae. Emombeu oreve mbae oipota jei.
37 Jayave Jesús jei chupe reta:
—Temitɨ icavi vae oñotɨ vae oñemojaanga che cuimbaera ayeapo vae re. 38 Jocuae co oñemojaanga opaete ɨvɨ re. Trigo icavi vae oñemojaanga Tumpa iporoocuaia pegua reta re. Erei trigo-raanga oñemojaanga icavi mbae vae oyapo vae reta re —jei—. 39 Jocuae co iya jovaicho trigo-raanga oñotɨ vae oñemojaanga aña guasu re. Mbaarɨvo oñemojaanga cuae ara reta iyapɨ re. Ombaarɨvo vae reta oñemojaanga araɨgua reta re —jei—. 40 Jocuae trigo-raanga oñemboatɨuca jare ócai tata pe. Jae ramiño vi jocoraita oyeapo cuae ara reta iyapɨ pe —jei—. 41 Che cuimbaera ayeapo vae ambouta araɨgua cheve oyeócuai vae reta, jare jae reta omboatɨta opaete iyoa vae reta jare icavi mbae vae oyapo vae reta, omombo reta vaera cheporoocuaia güi —jei—. 42 Jare omombo retata tata guasu pe. Joco pe jae reta oyaeota jare jai omboquɨrɨrɨuta —jei—. 43 Jayave jupi vae reta oyecuaata Tu iporoocuaia pe cuaraɨ oesape rami. Ipuere oendu vae toyeapɨsaca cuae re —jei—.
Mbae icavi vae oñemi vae
44 Mboroocuaia ara pegua metei mbae icavi vae co pe oñemi vae rami co. Echa metei cuimbae ovae yave jocuae mbae icavi vae, oñomi ye, jare oyerovia reve ojo omee corepoti re opaete imbaembae ogua vaera jocuae co —jei—.
Ita ipora yae vae
45 Mboroocuaia ara pegua metei omaemee vae ita ipora yae vae reta oeca vae rami co —jei—. 46 Ovae yave metei ita ipora yae vae jepɨ yae vae, ojo omee corepoti re opaete imbaembae ogua vaera jocuae ita ipora yae vae —jei—.
Pɨsa jare jevae ɨ rupigua reta
47 Mboroocuaia ara pegua metei pɨsa rami co. Echa cuimbae reta omombo pɨsa ɨ guasu pe omboa vaera oipotagüe jevae ɨ rupigua reta —jei—. 48 Jare pɨsa tɨnɨe ma yave, cuimbae reta güeru ɨ guasu jembeɨ pe. Jayave oguapɨ joco pe jare omboatɨ omboɨru jevae ɨ rupigua icavi vae reta jɨru reta pe, erei omombo jevae ɨ rupigua icavi mbae vae reta —jei—. 49 Jae ramiño vi jocoraita oyeapo cuae ara reta iyapɨ pe. Araɨgua reta yogüeruta jare omboatɨta icavi mbae vae oyapo vae reta omombo vaera jupi vae reta ipɨte güi —jei—. 50 Jare omombo retata tata guasu pe. Joco pe jae reta oyaeota jare jai omboquɨrɨrɨuta —jei.
Mbaembae ipɨau vae jare indechi vae
51 Jayave Jesús oparandu chupe reta:
—¿Peicuaa cavi ma pa opaete cuae?
—Roicuaa cavi, oreYa —jei reta chupe.
52 Jayave Jesús jei ye chupe reta:
—Mboroócuai re oporomboe vae mboroocuaia ara pegua re oñemboe vae ñavo metei o iya rami co. Echa o iya omee jo pegua reta pe mbaembae ipɨau vae jare mbaembae indechi vae jo pe oñovatu vae güi —jei.
Jesús Nazaret pe
53 Jare Jesús opa ma yave cuae jei omojaanga reve, ojo ye joco güi. 54 Jare ojo ovae yave iɨvɨ ae pe, oporomboe judío reta itupao pe, jare oyeapɨsaca jese vae reta ipɨacañɨ jare jei:
—¿Quiape ra oñemboe cuae cuimbae iyaracuaa catu vaera? ¿Quia ra omee chupe mbaepuere cuae mɨacañɨ reta oyapo vaera? 55 Jae co carpintero taɨ. Jae co María imembɨ. Jae co Jacobo jare José jare Simón jare Judas tɨqueɨ —jei reta—. 56 Jare opaete jeindɨ reta yogüɨreco ñanerenta pe. Jae rambue ¿quirai ra ipuere oyapo opaete cuae? —jei reta.
57 Jae rambue jae reta pochɨ Jesús pe. Jayave Jesús jei chupe reta:
—Opaete vae omboete metei Tumpa iñee omombeu vae. Jaeño jentaɨgua reta jare jo pegua reta mbaeti omboete —jei.
58 Jare joco pe mbaeti ipuere oyapo jeta mɨacañɨ reta jae reta mbaeti güɨrovia jese rambue.