24
A HALA na la elima, iho ae la o Anania, ke kahuna nui, a me na lunakahiko, a me kekahi loio, o Teretulo, hoopii mai la lakou ia Paulo i ke alii kiaaina.
Kiiia'ku la ia, hoomaka iho la o Teretulo e hoopii ia ia, i ae la, Ua malu loa makou ia oe, ua nui loa no hoi na mea kaulana i loaa mai i keia aina i kou malama ana,
E Pelika kiekie, ke lawe maikai nei makou ia mau mea, ma na wahi a pau loa, me ke aloha nui aku:
Aka, o hooluhi aku au ia oe, ke nonoi aku nei au ia oe, i kou lokomaikai, e hoolohe iki mai ia makou.
No ka mea, ua ike makou i keia kanaka, ua kolohe, he kanaka hooeueu ana o ke ku e mawaena o na Iadaio a pau ma na aina a pau, oia no hoi kekahi kumu nui o ka papa Nazarene.
Ua hoao ae la ia e hoohaumia i ka luakini; na makou ia i hopu iho, a makemake iho la makou e hookolokolo e like me ko makou kanawai.
Aka, hele mai la o Lusia, ka lunatausani, a kai aku la ia ia me ka ikaika nui, mailoko aku o ko makou mau lima,
Kena mai no hoi ia i ka poe nana ia i hoopii e hele mai iou nei. A ina hookolokolo oe, e ike auanei oe i ka oiaio o keia mau mea a pau a makou e hoopii aku nei nona.
Ae mai la na Iudaio, i mai la, Oiaio no keia mau mea.
 
10 Kunou ae la ke alii ia Paulo e olelo mai, alaila i mai la ia. No kuu ike ana, he nui na makahiki ia oe, i lunakanawai no ko keia aina, no ia mea, ua oluolu loa wau e olelo aku i na mea no'u iho.
11 E hiki no ia oe ke hoomaopopo, he umi ae nei la wale no i hala, a me kumamalua, mai ko'u pii ana aku i Ierusalema e hoomana.
12 Aole hoi au i loaa ia lakou maloko o ka luakini, e hoopaapaa ana me kekahi, aole hoi e hoohaunaele ana i ke lehulehu, aole maloko o na halehalawai, aole hoi maloko o ke kulanakauhale;
13 Aole hoi e hiki ia lakou ano ke hooiaio i na mea a lakou e hoopii mai nei ia'u.
14 Aka, ke hai pono aku nei au ia oe i keia, ma ka aoao i oleloia'i e lakou, he aoao ku e, pela no wau e hoomana aku nei i ke Akua o ko'u mau kupuna, e manaoio ana aku i na mea a pau i kakauia'i ma ke kanawai, a ma ka na kaula.
15 Ke lana nei ko'u manao i ke Akua, ua ae mai no hoi lakou i keia, i ke alahouana o ka poe make, o ka poe pono a me ka poe pono ole.
16 Malaila no hoi au e hooikaika nei e loaa mau ka lunaikehala hewa ole imua o ke Akua a me na kanaka.
17 A hala na makahiki he nui, hele aku la au e lawe i ka waiwai manawalea, a me na mohai, no na kanaka o ko'u aina.
18 Loaa iho la au maloko o ka luakini i kekahi mau Iudaio, mai Asia mai, ua huikalaia, aole me ka lehulehu, aole hoi me ka hoohaunaele.
19 Ina i loaa ia lakou kekahi hewa no'u, e hoopii mai ai, ina ua pono o lakou kekahi pu mai imua ou.
20 E pono no hoi ia lakou nei ke olelo mai, ina paha ua loaa ia lakou ko'u hewa, ia'u i ku ai imua o ka ahalunakanawai;
21 No keia leo hookahi wale no a'u i hea aku ai, i ko'u ku ana iwaena o lakou. No ke alahouana o ka poe make, oia ko'u mea i hookolokoloia mai ai imua o oukou i keia la.
 
22 A lohe o Pelika i keia, hoopanee aku ia lakou a ike maopopo aku la oia i na mea o keia aoao, i ae la, A iho mai o Lusia, ka lunatausani, alaila, e hoomaopopo lea au i ka oukou.
23 Alaila, olelo aku la ia i ka lunahaneri e malama ia Paulo, aole hoi e paa maoli, aole e papa aku i kekahi o kona mau makamaka, ke lawelawe nana, a e hele mai hoi ia ia.
 
24 A hala kekahi mau la, hiki mai la o Pelika me kana wahine, o Derausila, he Iudaio no ia, kii aku la kela ia Paulo, hoolohe aku la ia ia no ka manaoio iloko o Kristo.
25 A i kana kamailio ana no ka pono, a me ka pakiko, a me ka hookolokoloia e hiki mai ana mahope, haalulu iho la o Pelika, i aku la, O hoi oe i keia wa; a loaa ia'u ka manawa kaawale, e kii hou aku no au ia oe.
26 E manaolana ana hoi ia e haawiia mai e Paulo na kala nana, i weheia'ku ai ia e ia. No ia mea, kii pinepine aku la oia ia ia, i kamakamailio laua.
27 A hala ae la na makahiki elua, hiki ae la ma ko Pelika hakahaka, o Porekio Peseto, a waiho iho la o Pelika ia Paulo e paa ana, no kona makemake e hooluolu i na Iudaio.