5
A NO na wa, a me na manawa, e na hoahanau, aole o oukou hemahema e pono ai au ke palapala aku ia oukou:
No ka mea, ua ike paka no oukou, e, o ka la o ka Haku, me he aihue la i ka po, pela no ia e hiki mai ai.
A i ka wa e olelo ai lakou, He pomaikai, he malu; alaila, loohia koke e mai lakou e ka make, me he haakokohi la o ka wahine hapai; aole hoi lakou e pakele.
Aka, o oukou, e na hoahanau, aole oukou iloko o ka pouli, e loohia ai oukou e ua ia la, me he aihue la.
He poe keiki oukou a pau no ka malamalama, a he mau kamalii no hoi no ke ao; aole no ka po kakou, aole hoi no ka pouli.
Mai hiamoe hoi kakou e like me kekahi poe; aka, e kiai kakou me ke kuoo.
No ka mea, o ka poe hiamoe, na hiamoe lakou i ka po; a o ka poe ona, ua ona lakou i ka po.
Aka, o kakou ka poe o ke ao, e kuoo kakou, e komo ana i ka pale umauma o ka manaoio a me ke aloha; a i ka papale koa hoi o ka manaolana i ke ola.
Aole ke Akua i hookaawale mai ia kakou no ka inaina, aka, no ka loaa ana mai a ko ola i ko kakou Haku ia Iesu Kristo,
10 I ka mea i make aku no kakou, i ola pu ai kakou me ia, i ke ala ana, a i ka hiamoe ana paha o kakou.
11 Nolaila e hooluolu pu ai oukou ia oukou iho, a e hookukulu kekahi i kekahi, e like me ka oukou hana ana no.
 
12 Ke nonoi aku nei makou ia oukou, e na hoahanau, e ike aku i ka poe e hooikaika ana iwaena o oukou, ka poe maluna iho o oukou iloko o ka Haku, a e ao mai ana ia oukou;
13 A e mahalo nui aku ia lakou me ke aloha, no ka lakou hana. E kuikahi hoi oukou iho.
14 Ke nei aku nei makou ia oukou, e na hoahanau, e ao aku i ka poe hookekee, e hooluolu i ka poe naau hopohopo, e kokua i ka poe nawaliwali, e ahonui aku hoi i na kanaka a pau:
15 E malama hoi, i hoihoi ole aku kekahi i ka hewa no ka hewa i kekahi; e hahai mau oukou i ka pono iwaena o oukou a me na kanaka a pau.
16 E hauoli mau loa.
17 E pule hooki ole.
18 Ma na mea a pau e hoomaikai aku ai: no ka mea, oia ko ke Akua manao iloko o Kristo Iesu ia oukou.
19 Mai kinai i kauhane.
20 Mai hoowahawaha i ka wanana ana.
21 E hooiaio i na mea a pau; a e hoopaa i ka mea pono.
22 E naalele i na mea ano ino a pau.
 
23 A na ke Akua e malu ai e hoomaemae loa mai ia oukou; a e malama pono ia mai ko oukou naau, a me ko oukou uhane, a me ko oukou kino, me ka hala ole, a hiki mai ko kakou Haku, o Iesu Kristo.
24 He oiaio mau ko ka mea nana oukou i hea mai, nana no hoi ia e hana.
 
25 E na hoahanau, e pule oukou no makou.
 
26 E aloha aku i na hoahanau a pau me ka honi hoano.
27 Ke kauoha aku nei au ia oukou ma ka Haku, e heluheluia aku keia episetole i ka poe hoahanau laa a pau loa.
 
28 la oukou ke aloha mai ko kakou Haku o Iesu Kristo. Amene.