Tesalonike II.
1
O KA EPISETOLE
NA Paulo aku, a me Silevano, a me Timoieo, i ka ekalesia o ko Tesalonike, iloko o ke Akua o ko kakou Makua, a me ka Haku Iesu Kristo:
Ia oukou ke aloha, a me ka malu, mai ke Akua mai o ko kakou Makua, a me ka Haku Iesu Kristo.
 
E pono no makou e hoomaikai mau aku i ke Akua no oukou, e na hoahanau; he mea maikai no ia, no ka ulu nui ana o ko oukou paulele, a o ke aloha o oukou a pau loa, ua mahuahua ae ia i kekahi i kekahi.
Oia ka makou e mahalo ai ia oukou, iloko o na ekalesia o ke Akua, no ko oukou ahonui, a me ko oukou manao kupaa i ko oukou hoomaauia mai, a me na ehaeha a pau a oukou e hoomanawanui ai.
O ka hoailona akaka ia o ka hoopai pono ana mai o ke Akua, i manaoia mai oukou he poe pono no ke aupuni o ke Akua, no ko oukou mea i hoinoiai.
He mea pono no hoi ia i ke Akua ke hoihoi i ka poino i ka poe i hoopoino mai ia oukou;
A ia oukou hoi ka poe i hoopoinoia, i ka hoomaha pu me makou, i ka wa e hoikeia mai ai o ka Haku o Iesu, mai ka lani mai, me kona poe anela mana,
Me ko ahi e lapalapa ana, e hoopai ana i ka make maluna o ka poe ike ole i ke Akua, a me ka malama ole i ka euanelio o ko kakou Haku o Iesu Kristo:
O lakou ke hoopaiia'na i ka make mau loa, mai ke alo mai o ka Haku a me kona mana nani;
10 Ia la, i kona hiki ana mai e hoonaniia'ku ai e kona poe hoano a pau, a e mahaloia aku ai iwaena o ka poe a pau i manaoio ia ia, (no ka mea, ua manaoioia mai ka makou hoike ana e oukou.)
11 Nolaila hoi makou i pule mau aku ai no oukou, i manao mai ai ko kakou Akua ia oukou he poe pono e hoopomaikaiia, a e hooko mai oia i ke aloha a pau o kona maikai, a me ka hana o ka manaoio me ka mana;
12 I hoonaniia'ku ka inoa o ko kakou Haku o Iesu Kristo, iloko o oukou, a o oukou hoi iloko ona, mamuli o ke aloha ana mai o ko kakou Akua, a me ka Haku Iesu Kristo.