2
KE nonoi aku nei makou ia oukou, e na hoahanau, no ka hiki ana mai o ko kakou Haku o Iesu Kristo, a me ko kakou akoakoa ana aku io na la;
Mai hoonaue koke oukou i ko oukou manao, mai pihoihoi i kekahi uhane, a i kekahi olelo, a i kekahi episetole paha a makou aku, me he mea e hiki koke mai ana la ka la o Kristo.
Mai puni oukou i kekahi i kela mea a i keia mea; no ka mea, e hiki e mai ana no mamua ka haule ana, a e hoikeia'e hoi ua kanaka la o ka hewa, ke keiki o ka make;
O ka mea i ku e mai, a hookiekie ae la ia ia iho maluna o na mea a pau i kapaia he Akua, a me ka mea i hoomanaia; oia hoi, me he Akua la e noho ana ia iloko o ka luakini o ke Akua, e hoike ana ia ia iho oia ke Akua.
Aole anei oukou i hoomanao i ko'u hai ana'ku ia oukou i keia mau mea i ka wa i noho pu ai au me oukou?
A ke ike nei hoi oukou i ka mea alalai no kona ikea ana mai i kona manawa.
No ka mea, ke hooikaika nei ka pohihihi o ua hewa la; aka, o ka mea alalai, e keakea aku ana no ia a hiki i kona wa e laweia'ku ai.
Alaila, e hoikeia mai ua Hewa la, o ka ka Haku ia e kinai aku ai me ka ha o kona waha, a e luku ai hoi me ka olinolino nui o kona hiki ana mai.
O ka hiki ana mai o ua mea la, mamuli no ia o ka Satana hana ana, me ka mana a pau, a me na hoailona, a me na mea kupanaha hoopunipuni;
10 A me kela hoowalewale ana, a me keia hoowalewale ana a pau ma ka hewa, iwaena o ka poe e make ana; no ka mea, aole i loaa ia lakou ka makemake i ka olelo oiaio, i ola'i lakou.
11 No ia mea, e hooili mai no ke Akua i ka hoopunipuni ikaika maluna o lakou, i manao ai lakou i ka mea wahahee he oiaio;
12 I make pu ai hoi lakou a pau ka poe i manaoio ole i ka olelo oiaio, aka, ua olioli no i ka mea pono ole.
 
13 Aka, e pono makou e hoomaikai mau aku i ke Akua no oukou, e na hoahanau i alohaia mai e ka Haku, no ko ke Akua wae ana mai ia oukou, mai ke kumu mai, i ola oukou ma ka huikala ana mai o ka Uhane, a ma ka manaoio aku i ka olelo oiaio;
14 Malaila hoi oia i hea mai ai ia oukou, ma ka makou euanelio, i loaa ia oukou ka nani o ko kakou Haku, o Iesu Kristo.
15 Nolaila, e na hoahanau, e kupaa, a e hoopaa loa i ka haawina i aoia'ku ai ia oukou ma ka olelo, a ma ka makou episetole.
 
16 Eia hoi, na ko kakou Haku o Iesu Kristo a me ke Akua ko kakou Makua, ka mea i aloha mai ia kakou, a i haawi wale mai hoi ia kakou i ka oluolu mau loa, a me ka manaolana maikai, ma ka lokomaikaiia mai,
17 E hooluolu mai i ko oukou mau naau, ae hookupaa ia oukou i na olelo a me na hana maikai a pau.