3
NO na mea i koe, e pule oukou, e na hoahanau, no makou, i holo leaai ka olelo a ka Haku, a i hoonaniia'i hoi, e like me ia iwaena o oukou;
A i hoopakeleia'e ai hoi makou i kanaka haihaia a me ka hana hewa; no ka mea, aole pau na kanaka i ka manaoio.
Aka, he oiaio ka Haku, nana oukou e hookupaa mai, a e hoopakele hoi i ka mea hewa.
He manao ko makou iloko o ka Haku ia oukou, e, ke hana mai nei no oukou, a e hana no i na mea a makou e kauoha aku nei ia oukou.
Na ka Haku hoi e alakai i ko oukou naau iloko o ke aloha o ke Akua, a me ke ahonui o Kristo.
 
Ke kauoha aku nei hoi makou ia oukou, e na hoahanau, ma ka inoa o ko kakou Haku, o Iesu Kristo, e hookaawale ia oukou iho, mai kela hoahanau a me keia hoahanau e hele hokai ana, aole mamuli o ka haawina i kauohaia'ku ai e makou.
Ua ike no hoi oukou, e pono oukou e hoohalike me makou; no ka mea, aole makou i hele hokai iwaena o oukou.
Aole hoi makou i ai i ka berena a kekahi me ka uku ole aku; aka, ua hooikaika no makou ma ka hana, a me ka luhi i ka po a me ke ao, i ole ai makou e lilo i mea e luhi ai kekahi o oukou.
Aole no ka pono ole ia makou, aka, no ka hoolilo ana ia makou iho i kumu hoohalike, i hahai mai ai oukou mamuli o makou.
10 No ka mea hoi, la makou i noho ai me oukou, ua olelo aku makou ia oukou peneia, Ina aole e hana kekahi, aole hoi ia e pono ke ai.
11 Ua lohe hoi makou, e, aia hoi iwaena o oukou kekahi poe e hele hokai ana, aole e hana maoli ana, aka, he poe hana lapuwale.
12 A oia poe, o ka makou ia e kauoha aku nei me ka hooikaika aku, ma ko kakou Haku, ma o Iesu Kristo la, e hana maoli lakou me ka noho malie, a e ai hoi i ka lakou ai ponoi iho.
13 O oukou hoi, e na hoahanau, mai hoonawaliwali i ka hana pono ana.
14 A ina hoolohe ole mai kekahi i ka makou olelo ma keia episetole, e hoailona oukou ia ia, aole hoi e hoolauna pu me ia, i hilahila ia.
15 Mai kapa hoi oukou ia ia he enemi; aka, e ao aku ia ia me he hoahanau la.
 
16 Na ka Haku nona ka malu e hoomalu mau mai ia oukou, i na mea a pau. O ka Haku pu kekahi me oukou a pau loa.
 
17 O ke aloha o'u o Paulo nako'u lima no ia, oia ka hoailona i na episetole a pau; pela wau e palapala aku nei.
18 A ia oukou a pau ke aloha o ko kakou Haku o Iesu Kristo. Amene.