Hagai
1
HAGAI.
I KA lua o ka makahiki o Dariu ke alii, i ke ono o ka malama, i ka la mua o ua malama la, hiki mai la ka olelo a Iehova ma o Hagai la, o ke kaula, ia Zerubabela ke keiki a Saletiela, ke kiaaina o Iuda, a ia Iosua ke keiki a Iosedeka, ke kahuna nui, i ka i ana ae,
Ke olelo mai nei o Iehova o na kaua, penei, i mai la; Ke i mai nei keia poe kanaka, Aole i hiki mai ka manawa, ka manawa e kapili ai i ka hale o Iehova.
Nolaila, hiki mai ai ka olelo a Iehova ma o Hagai la, o ke kaula, i ka i ana'e,
E oukou nei, o ka manawa anei keia no oukou e noho ai iloko o ko oukou mau hale papa kedera, a e neoneo ai hoi keia hale?
Nolaila hoi, eia ka Iehova ke Akua o na kaua e olelo nei; E noonoo oukou i ko oukou mau aoao.
Ua lulu nui aku oukou, a he uuku ka mea a oukou i ohi ai; ua ai oukou, aole nae i maona; ua inu oukou, aole nae i kena ka makewai; ua aahu kapa oukou, aole no nae oukou i mehana; a o ka mea i hana e ukuia mai, ua hahaoia kana uku maloko o ke eke pukapuka.
 
Eia ka Iehova ke Akua o na kaua i olelo mai nei; e noonoo oukou i ko oukou mau aoao.
E pii aku i ke kuahiwi a e lawe mai i laau, a e hana i ka hale a e oluolu au ia, a e hoomaikaiia auanei hoi au, wahi a Iehova.
Kuko aku la oukou i nui, aia hoi he uuku; lawe aku la oukou iloko o ka hale, a pupuhi aku la au ia. No ke aha? wahi a Iehova, ke Akua o na kaua. No kuu hale no i neoneo, a holo oukou kela mea keia mea i kona hale iho.
10 Nolaila, ua paniia ka lani maluna o oukou, i haawi ole mai ai ia i ka hau, a ua pau ka hoohua mau ana o ka honua i kona hua.
11 Ua kahea aku la au i manawa wi maluna o ka aina, a maluna o na mauna, a maluna o ka ai, a maluna o ka waina hou, a maluna o ka aila oliva, a maluna o na mea a pau a ka lepo e hua mai ai, a maluna o kanaka, maluna o na holoholona, a maluna o ka hana a pau a na lima.
 
12 Alaila, hoolohe ae la o Zerubabela ke keiki a Saletiela, a o Iosua ke keiki a Iosedeka, ke kahuna nui, a me ke koena kanaka a pau, i ka leo o Iehova ko lakou Akua, a me ka olelo a Hagai ke haula, me ka Iehova o ko lakou Akua i hoouna mai ai ia ia, a makau ae la na kanaka ia Iehova.
13 Olelo aku la o Hagai o ka elele o Iehova, ma ka ke kauoha a Iehova i na kanaka, i ka i ana ae, Me oukou pu no wau, wahi a Iehova.
14 A paipai mai la o Iehova i ka naau o Zerubabela ke keiki a Saletiela, ke kiaaina o Iuda, a me ka naau o Iosua ke keiki a Iosedeka, ke kahuna nui, a me ka naau o ke koena kanaka a pau; a hele aku la lakou a hana iho la i ka hale o Iehova o na kaua, o ko lakou Akua,
15 I ka la iwakaluakumamaha o ka malama eono, i ka lua o ka makahiki o ke alii o Dariu.