2
E NA hoahanau o'u, i ko oukou manaoio ana ia Iesu Kristo i ko kakou Haku nani, mai manao aku ma ko ke kanaka helehelena.
No ka mea, ina e komo kekahi kanaka iloko o ko oukou halehalawai me ke komolima gula, a nani hoi kona kapa, a komo mai no hoi kekahi mea ilihune, inoino hoi kona kapa;
A manao aku oukou ma ka mea i kahiko i ke kapa nani, a e olelo ae oukou, Maanei oe e noho ai ma kahi maikai; a e olelo aku hoi i ka mea ilihune, E ku oe malaila, a e noho paha oe maanei ma kuu paepae wawae;
Aole anei oukou i lilo i poe paewaewa aku, e manao hewa wale aku ana?
E hoolohe oukou, e na hoahanau aloha o'u, aole anei ke Akua i wae ae i ka poe ilihune o ke ao nei e lako i ka manaoio, a e lilo i poe hooilina o ke aupuni ana i olelo mai ai i ka poe e aloha aku ana ia ia?
Aka, ua hoowahawaha oukou i ka poe ilihune. Aole anei i hooluhi mai ka poe waiwai ia oukou, a i alakai hoi ia oukou ma kahi e hookolokolo ai?
Aole anei lakou i hoino i kela inoa maikai i kapaia aku ai oukou?
Ina oukou e malama i ke kanawai hemolele me ia ma ka palapala, E aloha aku oe i kou hoalauna e like me oe iho, ina ua pono ka oukou hana ana;
Aka, ina e manao oukou ma ko ka helehelena, ua hana hewa oukou, a ua hoohewaia oukou e ke kanawai he poe lawehala.
10 O ka mea malama i ke kanawai a pau, a i haule nae ia ma ka mea hookahi, ua hewa no ia i ke kanawai a pau.
11 No ka mea, o ka mea nana i kauoha mai, Mai moe kolohe oe, kauoha mai la no hoi, Mai pepehi kanaka oe. Ano, ina aole oe i moe kolohe aku, aka, ua pepehi i ke kanaka, ua lilo oe i mea haihai i ke kanawai.
12 E olelo aku oukou, a e hana aku hoi, e like me ka poe e hookolokoloia ana ma ke kanawai o ke ola.
13 O ka mea i hana me ke aloha ole aku, e hoahewaia auanei oia me ke aloha ole ia mai; aole makau ka lokomaikai i ka hoohewaia.
 
14 E na hoahanau o'u, heaha ka waiwai, ke olelo kekahi, he manaoio kona, aole hoi ana hana? E hiki anei i ka manaoio ke hoola ia ia?
15 Ina he kapa ole ko ke kaikaina paha, ke kaikuwahine paha, a i nele hoi i ka ai i kela la i keia la;
16 A i i aku kekahi o oukou ia laua, O hele olua me ka pomaikai, a e hoopumahanaia, a e maona no hoi; aole nae oukou e haawi io aku ia laua i ka mea e pono ai ke kino; heaha la ka waiwai?
17 Pela no hoi ka manaoio, ina oia wale no aole ana hana, ua make ia.
18 A e i mai kekahi, O ka manaoio kou, a na'u hoi ka hana ana; e hoike mai oe ia'u i kou manaoio me kau hana ole, a ma ka'u hana ana e hoike aku ai au ia oe i kuu manaoio.
19 Ke manaoio nei oe, aia hookahi Akua; ua pono oe: pela no ka poe daimonio i manaoio ai, me ka haalulu hoi.
20 E ke kanaka lapuwale, ke makemake nei anei oe e ike aku, ua make ka manaoio ke ole kana haua ana?
21 Aole anei i hoaponoia mai o Aberahama ko kakou kupuna ma ka hana ana, i kona wa i mohai aku ai i kana keiki ia Isaaka maluna o ke kuahu?
22 Ke ike nei oe, i hooikaika pu ka manaoio me kana hana ana, a ma ka hana ana i pouo ai ka manaoio.
23 A ua hookoia hoi ka palapala, i i mai ai, Ua manaoio Aberahama i ke Akua, a ua hooiliia'e ia i pono nona; a ua kapaia iho la oia he hoaaloha no ke Akua.
24 Ke ike ae nei oukou, ua hoaponoia mai no ke kanaka ma na hana, aole ma ka manaoio wale no.
25 Aole anei i hoaponoia o Rahaba ka wahine hookamakama ma ka hana ana i ka wa ana i hookipa ai i na elele, a hoouna aku la ma ke ala e?
26 Oiaio no, o ke kino uhane ole, ua make no ia, pela hoi ka manaoio hana ole, ua make no ia.