3
E NA hoahanau o'u, aole make lilo na mea o oukou he nui i poe kumu, o loaa auanei ia kakou ka hoohewa nui ia mai.
No ka mea, ma na mea he nui ua hewa kakou a pau: i hewa ole kekahi ma kana olelo, oia ke kanaka hemolele, e hiki hoi ia ia ke hoopaa i kona kino iho a pau i ke kaulawaha.
Aia hoi, ke hookomo nei kakou i na kaulawaha iloko o ka waha o na lio i hoolohe mai lakou ia kakou; hoohuli ae hoi kakou i ko lakou kino a pau.
Aia hoi, o na moku nui, ua hooholoia ae i na makani ikaika loa, a ua hoohuliia ae hoi e ka hoeuli uuku loa, ma kahi e makemake ai o ke kahu moku.
Pela hoi, he lala unku ke alelo, a kaena nui ae la ia. Aia hoi, ua hoaaia he puu wahie nui e ka huna ahi!
He ahi no ke alelo, he ao okoa ia o ka hewa; pela hoi ua kauia ke alelo iwaena o ko kakou mau lala, e hoohaumia ana i ke kino a pau, hoaa ae la ia i ko ke ao nei, a ua hoaaia mai ia e ka luaahi.
Ua hoolakaia kela a me keia ano o na holoholona hihiu, a me na manu, a me na mea kolo, a me na mea hoi o ke kai, ua hoolakaia mai lakou e kanaka;
Aka, o ke alelo, aole loa e hiki i ke kanaka ke hoolakalaka ia mea; he mea ino laka ole ia, ua piha i ka mea awahia e make ai.
Oia ko kakou mea e hoomaikai aku ai i ke Akua i ka Makua; oia hoi ko kakou mea e hoino aku ai i kanaka i hanaia'i ma ke ano o ke Akua.
10 Ua puka mai la ka hoomaikai a me ka hoino noloko mai o ka waha hookahi. E na hoahanau o'u, aole loa e pono keia mau mea pela.
11 E puapuai mai anei ka wai ono a me ka wai awaawa noloko mai o ka punawai hookahi?
12 E na hoahanau o'u, e hiki anei i ka laau fiku ke hua mai i ka hua oliva, a o ke kumu waina hoi i ka fiku? Oiaio hoi, aole e hiki i ka punawai hookahi ke kahe mai i ka wai awaawa a me ka wai ono.
 
13 Owai la ka mea akamai a me ka naauao iwaena o oukou? E hoike mai no ia ma ka noho maikai ana, i kana hana ana me ke akahai o ka naauao.
14 Ina ia oukou ka huahuwa ikaika a me ka manao hakaka iloko o ko oukou naau; mai haanui oukou, a wahahee aku i ka oiaio.
15 Aole oia ke akamai i iho mai mai luna mai, aka, no ka honua ia, a no ke kino, a no na daimonio hoi.
16 No ka mea, ma kahi e huahuwa ai a e hakaka ai hoi, aia malaila ka haunaele a me na hana ino a pau.
17 Aka, o ke akamai noluna mai, he maemae no ia mamua, alaila he noho malie, he akahai, he oluolu, he piha hoi i ka lokomaikai a me ka hua maikai, aole loa e manao ino aku, aole hoi he hookamani.
18 A o ka hua o ka pono ua luluia me ke kuikahi e ka poe e hana ana ma ke kuikahi.